Sponseret indhold

Byggeri i Grønland kræver noget særligt

Af:

EMJ-Atcon har stor erfaring med byggeri i det arktiske klima. En erfaring, som er helt afgørende for at kunne levere et kvalitetsbyggeri i Grønland med alle de udfordringer, dette kan tænkes at medføre. 

Det kræver noget særligt at drive entreprenørvirksomhed i det arktiske klima.”

Det er den nøgterne betragtning, man støder på, når man læser EMJ-Atcon’s hjemmeside. Bag ordene ligger mere end 50 års erfaring med byggeri i Grønland – en erfaring som betyder, at virksomheden, trods det barske miljø, har selvtillid til at fastholde sloganet ”Byggeri til tiden”. 

”Når vi planlægger nye projekter, fokuserer vi meget på løsninger, der egner sig til det arktiske klima. Her kommer vores erfaring virkelig til sin ret, for alle de byggematerialer vi anvender er med dansk certificering. Når vi f.eks. udvælger vinduestype, så er det helt afgørende, at vi vælger rigtigt, da et kraftigt blæsevejr i Danmark kan byde på vindstød på 25-30 m/ pr. sek., men et kraftigt blæsevejr i Grønland ofte betyder vindstød på over 50 m/pr. sek. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad det udvalgte vindueselement skal modstå. Vinduet udsættes for en væsentlig højere belastning, end det egentlig er bygget til at skulle kunne tåle,” siger Henrik Strand, afdelingschef i EMJ-Atcon. 

Det er en generel udfordring med de materialer, der anvendes, for de er ikke specielt udviklede til Grønland. Her har EMJ-Atcon virkelig gavn af de mange års erfaring, så medarbejderne i tide kan tage højde for hvad der fungerer, når de bygger. De holdbare løsninger skal indtænkes helt fra starten af projekteringsfasen, påpeger Henrik Strand. Nogle arkitekter vil f.eks. gerne have et særlige udtryk eller tilført karnapper, men når facaden brydes med fremspring, øges risikoen for utætheder. 

”Hos EMJ-Atcon har vi erkendt, at ikke alle arkitektoniske ønsker og ambitioner kan lade sig gøre i det arktiske klima. Men med rettidig inddragelse af vores know-how, vil vi ofte være i stand til at finde en løsning, som tilgodeser de implicerede parter i byggeprocessen. Det springende punkt er ofte hvordan en tiltænkt løsning implementeres,” forklarer afdelingschefen.  

Selv om styrken i firmaet er rodfæstet gennem mange års erfaring, så betyder det ikke, at EMJ-Atcon er tilbageholdende med at tænke nyt, tværtimod. Virksomheden har altid fokuseret på at udfordre den arktiske byggeskik med respekt for at tilføre byggeriet velegnede, men også nye og mere effektive byggemetoder.

”Det er en vigtig del af vores arbejde at have fokus på nye materialer og metoder. Men vel at mærke sådan at vores erfaring altid er det solide fundament. Med andre ord ved vi meget om, hvad vores lokale klima og topografi stiller af krav, så vi kan kombinere innovativ arkitektur og moderne teknologi med viden om, hvad der er grundigt gennemprøvede fremgangsmåder i Grønland,” siger Henrik Strand.

Bæredygtighed
EMJ-Atcon har nok at lave. Den stigende tilflytning til hovedstaden Nuuk medfører en øget efterspørgsel på opførelse af nye boliger. EMJ-Atcon er aktuelt i gang med et byggeri, som bliver det første DGNB-certificerede byggeri tilpasset grønlandske forhold. Konkret omhandler det 48 almennyttige lejeboliger, som EMJ Atcon opfører i bydelen Qinngorput for boligselskabet Iserit A/S.

”Vi har i mange år arbejdet efter Lean-principperne, hvor vi konstant sætter spørgsmålstegn ved processer og materialer. Derfor har vi også taget DGNB-certificeringen til os, for vi vil gerne bygge effektivt, så boligerne både har høj levetid, godt indeklima, en fornuftig pris og i det hele taget er et godt sted at bo,” siger Nicolaj Sørensen, adm. direktør i EMJ-Atcon.

Kort fortalt omhandler DGNB-certificeringen seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Nicolaj Sørensen understreger, at et byggeprojekt skal ses i samspil med omgivelserne – fra arkitektens første skitser til EMJ-Atcon afleverer det færdige byggeri. 

”Bæredygtigt byggeri skal være tidssvarende i forhold ti,l hvad byggematerialer kan i dag. I Grønland bygges efter gældende bygningsreglement af 2006, men hos EMJ Atcon tilstræber vi at indbygge en endnu højere isoleringsværdi, end gældende krav er, når vi taler om, hvor meget varme en bygning må udlede. Vi bygger altid noget, der er bedre. Desuden undersøger vi grundigt, hvordan vi kan få optimeret vores fragt over Atlanten, da det foruden at koste mange penge at flytte tom luft også er en miljømæssig stor belastning, idet skibene i stort omfang fortsat sejler på Heavy Fuel Oil (HFO),” siger Nicolaj Sørensen. 

”Hos EMJ-Atcon lægger vi stor vægt på at indsamle og sortere affaldet fra vores byggerier på en forsvarlig og tidssvarende måde,” siger logistikchef Bo Eriksen, ”især nu, hvor området udvikler sig på en måde, så der om 10 år vil være skærpede krav til affaldshåndtering, hvilket kommer til at betyde, at man ikke kan opføre et byggeri, medmindre man er certificeret”. 

Den del af byggeaffaldet som kan genanvendes sendes retur til producenten – typisk i Danmark. Ved første øjekast kan der ofte være tale om et ”et nul-regnestykke”, men det bliver til ”et plus-regnestykke”, når der opnås certificeringspoint i forbindelse med licitationsbud på byggeopgaver. 

”Det er ikke alt, som hænger økonomisk sammen, men vi har en forventning om, at dette billede ser helt anderledes ud om 3, 5 eller 10 år,” siger Bo Eriksen og tilføjer, at der ofte er uudnyttet kapacitet på de skibe, som returnerer til Danmark fra Grønland.

Klimaforandringer og klippegrund
Byggeri i Grønland påvirkes også af ændrede klimaforhold. 

”Der er tydelige forandringer at spore. Vi er bl.a. begyndt at lægge dræn under vores byggerier, fordi der i forbindelse med tøbrud eller kraftig regn er udfordringer med overfladevand. Vi har bygget i Grønland i mere end 20 år og kan både mærke og se en tydelig forandring i de klimatiske forhold,” siger Bo Eriksen.

Grønland består af ujævnt terræn, karakteriseret af fjeld, bakker og klipper. Det giver udfordringer med at skaffe plads til alt det, som er nødvendigt på en byggeplads. Skurvogne, toiletter, materialer, maskiner, udstyr og kraner med videre. 

”Virksomheden har aktuelt behov for 6.000 kvm lagerplads, men disse arealer er ofte ikke til rådighed. Det stiller store logistiske krav, for byggematerialerne skal helst ankomme just-in-time til indbygning. Vigtigheden i samspillet mellem logistik og begrænsede lagerfaciliteter sættes endnu mere i relief, når vi tilføjer nogle af verdens højeste fragtrater,” siger Bo Eriksen. 

Levering af én 40 fods container fra Ålborg til Nuuk koster ca. 58.000 kr. I 2021 modtog EMJ-Atcon 350 stk. af disse containere.  

Bred håndværkeruddannelse efterlyses
Byggebranchen i Grønland har igennem mange år haft udfordringer med tiltrækning af faglært arbejdskraft. Det, der efterspørges i Grønland, er medarbejdere, som kan lidt af hvert og ikke nødvendigvis er specialister på deres felt. 

”Der er behov for uddannelser i retning af dem, de har på Island. Her er det sådan, at håndværkerne bliver oplært i at kunne udføre flere forskellige byggefaglige discipliner, så når vejret og årstiderne forhindrer udendørs arbejde, kan medarbejderne udføre andre håndværksmæssige opgaver indendørs”, siger Henrik Strand. 

Desværre er det sådan i Grønland, at hvis man vil lære at lægge fliser i et badeværelse, må man gå i lære som murer, hvilket tager ca. fire år. Men eftersom der stort set ikke uddannes faglærte murere i Grønland, er flere entreprenører begyndt at importere færdiglavede badeværelser til deres byggerier i stedet for selv at bygge dem op fra bunden. Det betyder både begrænsninger og tab af viden. 

Mange af EMJ-Atcon’s ansatte har været tilknyttet virksomheden i en menneskealder og når der er brug for ekstra hænder, synes det ikke at være et problem at skaffe kvalificerede medarbejdere med Grønlandserfaring og stor faglighed. Virksomheden har et umanerligt godt ry, særligt kendetegnende ved at behandle alle medarbejdere med respekt og møde dem i øjenhøjde. EMJ-Atcon har primært sit virke i hovedstaden Nuuk. Virksomheden har gennem mange år sat et betydeligt aftryk i bybilledet med flere markante byggerier. Virksomheden EMJ-Atcon blev skabt ved en fusion mellem entreprenørvirksomheden EMJ, der blev grundlagt i 1992 og ATCON, som kan dateres tilbage til starten af 1970’erne. 

I øjeblikket er ordrebogen fyldt godt op med spændende igangværende byggerier med projekter som aktuelt omhandler 48 lejligheder i Qinngorput og 24 alsidige boliger i Nuussuaq, begge for Iserit A/S, samt et markant og spektakulært boligprojekt med 45 luksusboliger på den gamle gartnerigrund i Nuuk. Hertil er EMJ-Atcon også i gang med opførelsen af Ole´s varehus i Nuuk bymidte – et etagebyggeri på 10 etager, bestående af en kombination af lejligheder, erhvervslokaler samt P-kælder.   

Læs mere på www.emj-atcon.gl

Det er en vigtig del af vores arbejde at have fokus på nye materialer og metoder. Men vel at mærke sådan at vores erfaring altid er det solide fundament. Med andre ord ved vi meget om, hvad vores lokale klima og topografi stiller af krav, så vi kan kombinere innovativ arkitektur og moderne teknologi med viden om, hvad der er grundigt gennemprøvede fremgangsmåder i Grønland Henrik Strand, afdelingschef i EMJ-Atcon

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

_0D49705
Iværksætteri blomstrer og styrker lokalsamfundet
Sidste år satte turisme ny rekord på Grønland, og det afspejles i antallet af tilbud til adventureturisterne, der besøger det majestætiske...
DSC00316_@vegasti1
Grønland har mange af de løsninger som verden har behov for...
Skrevet af Mads Qvist Frederiksen, adm. direktør, Arctic Economic Council I 2050 forventer FN at vi vil være 9,7 milliarder mennesker...
EVE-2569-02-A330neo delivery to Air Greenland-VIP group-04
Grønland baner vejen for bæredygtig infrastruktur
Grønland tager med tre nye lufthavne og miljøvenligt fly et stort skridt mod en mere bæredygtig og effektiv infrastruktur, der...