Vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken – Naturen har jo vist hvad der virker!

Af:

Bæredygtighed og reduktion af CO-udledning er på dagsordenen overalt. Og mange brancher og virksomheder arbejder på højtryk for at skabe en transformation til en mere klimavenlig produktion og drift. Men ikke TransForm af 1994 Aps. Virksomheden er født ind i en grøn kontekst og har etableret rodzoneløsninger i 34 lande. Løsningerne har et positivt klimaaftryk

For TransForm af 1994 Aps drejer det sig helt enkelt om at tappe ind i de ting, der fra naturens side allerede virker. Og har virket i mere end 4 milliarder år. Derfra handler det om at optimere og specialisere de enkelte processer, så løsningen er skræddersyet til den enkelte virksomhed.  

”For at få en effektiv rensning, kigger vi på, hvad iltningsbehovet er. Vi designer så et jordfilter, hvor man har en meget en meget høj aktivitet af mikroorganismer og bakterier, som renser vandet,” siger Mikkel Dalsgaard, CEO og medejer af TransForm Aps af 1994.  

Der er tale om en optimeret biologisk proces til rensning og recirkulering af spildevand og procesvand fra industrier. TransForm af 1994 Aps har videreudviklet fra det, der normalt er beskrevet som et såkaldt sandfilter til et jordfilter, som gør, at der er en langt større effektivitet i deres vandrensningsløsninger.  

”Fordi det er et filteranlæg, der består af planter, så får man transporteret ilten helt naturligt ned i jordmediet og aktiverer den mikrobielle aktivitet – og jo højere mikrobiel aktivitet, der er i jordfilteret, jo større rensningseffekt.”  

Binder CO2, frigiver ilt og  skaber et positivt klimaaftryk  
”Når man har et rodzoneanlæg, så er man sådan set med til både at lagre CO2 og frigive ilt, for de grønne planter omdanner jo kuldioxid til ilt – og ilt er jo essentielt for alle levende organismer på jorden,” siger Mikkel Dalsgaard.  

”Klimabidraget bliver helt klart positivt!”  

Mens man mange steder må lede efter ny teknologi og andre løsninger for at nedbringe CO2-udslippet, så giver et rodzoneanlæg med det samme et positivt klimaaftryk. Og hvor der i en traditionel vandrensningsproces blot er omtrent 300 forskellige bakterier, er der, i de rodzoneanlæg, som TransForm af 1994 Aps designer og etablerer, op imod 50.000 forskellige bakterier.  

”Der er en helt anden biologisk interaktion i et rodzoneanlæg, hvis vi sammenligner det med traditionel vandrensning,” siger Mikkel Dalsgaard.  

”Naturen og miljøet har jo en evne til at regenerere sig i løbet af relativt kort tid, og det betyder, at vi kan finde naturlige absorberingsmedier til at kunne rense for enhver form for forurening i eksempelvis spildevand.”  

Billigere end traditionelle løsninger  
”Naturen viste os for 4 milliarder år siden, hvordan det hele kan gøres i sit eget kredsløb. Og egentlig, så er det de teknologier og processer, vi optimerer på en kontrolleret måde. Derved opnår vi en klimamæssig rigtig rensning af spildevand,” siger Mikkel Dalsgaard.  

TransForm Aps er specialiseret i at kigge på, hvad det er for spildevand, der skal renses. Og laver deres kalkulationer ud fra de undersøgelser og målinger, som kommer derfra. Men som udgangspunkt er der en hel del penge at spare ved at gøre brug af et rodzoneanlæg til vandrensning.  

”Helt generelt er det væsentligt billigere end traditionelle løsninger. Både ved selve etableringen, men også ved driften, hvor vi er helt fri for brug af kemikalier og energi,” fastslår Mikkel Dalsgaard.

TransForm af 1994 Aps gør brug af en ældgammel metode ved forbedring af miljøforhold

  • Naturbaseret filteringsteknologi for bæredygtig proces- og spildevandsrensning samt recirkulering.
  • Bidrager med et positivt klimaaftryk og kan håndtere rensning af alle forureningstyper (organiske og kemiske).
  • Fremmer biodiversitet, optager CO2 og frigiver ilt og rent vand via plantefordampning.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...