Sponseret indhold

Utilstrækkelige elnet-forbindelser er flaskehalsen, der kan bremse den grønne omstilling

Af:

Elektrificering er et nøgleelement i den grønne omstilling for mange produktionsvirksomheder verden over – ROCKWOOLs mangefacetterede dekarboniseringsstrategi er ingen undtagelse. Desværre er der opstået en flaskehals, der risikerer at forsinke ambitiøse produktionsvirksomheders grønne omstilling: Kø til at koble sig på det grønne elnet.  

Skrevet af: Anthony Abbotts, bæredygtighedschef i ROCKWOOL Group


Elektrificering er et nøgleelement i den grønne omstilling for mange produktionsvirksomheder verden over – ROCKWOOLs mangefacetterede dekarboniseringsstrategi er ingen undtagelse. Desværre er der opstået en flaskehals, der risikerer at forsinke ambitiøse produktionsvirksomheders grønne omstilling: Kø til at koble sig på det grønne elnet.   Elektrificering kræver en tilstrækkelig forsyning af lav-emissionsbaseret højspændingselektricitet, og alt for ofte tager det flere år for virksomheder at få forbindelse til elnettet. Det internationale Energiagentur (IEA) har for nylig udgivet en rapport, der viser, at der på globalt plan står projekter baseret på vedvarende energi i kø for samlet set 3.000 gigawatt.  

I en global virksomhed som ROCKWOOL, der har en klar strategi om at elektrificere eksisterende og nye fabrikker, mærker vi tydeligt konsekvenserne. I ét land havde vi egentlig fundet et sted til etablering af en fuldt elektrificeret fabrik, men utilstrækkelige muligheder for forsyning med grøn højspændingselektricitet var med til at diskvalificere stedet. I et andet land var en al for lang tidshorisont og store omkostninger årsag til at vi måtte prioritere vores dekarbonisering anderledes.  

Eksempler som disse risikerer at lægge hindringer i vejen for vores ellers ambitiøse dekarboniseringsprogram. Mens investeringer i vedvarende energi, ifølge IEA, er næsten fordoblet siden 2010, har globale investeringer i elnettet stort set ikke rykket sig og forbliver statisk på omkring 300 milliarder USD om året. På globalt plan vurderer IEA, at der samlet set vil blive udledt næsten 60 milliarder tons ekstra CO2 mellem 2030 og 2050, hvis ikke investeringer i elnet og nødvendige lovgivningsreformer opskaleres hurtigt. 

Dermed bliver det også endnu sværere at overholde Paris-aftalens målsætninger.  ROCKWOOL mener, at regeringer i Europa og Nordamerika skal sikre tilstrækkelig finansiering til opbygning af den grønne energiinfrastruktur – både når det kommer til at generere elektricitet og overføre den til slutbrugerne – inklusive produktionsvirksomheder. Det er ydermere særdeles vigtigt at forenkle processerne med at give tilladelser til udbygning af den grønne infrastruktur.  

Når der er så høj uopfyldt efterspørgsel på grøn elektricitet, er det også afgørende at minimere den samlede energiefterspørgsel mest muligt. Dette er én af grundene til, at vi skal fremskynde energieffektivitet i eksisterende bygninger. Ved at gennemføre dybe renoveringer i den eksisterende bygningsmasse reducerer vi markant den samlede efterspørgsel efter energi, så grønne energiformer kan levere en stadig større del af den samlede efterspørgsel. Ja, faktisk vurderer FN’s klimapanel, IPCC, at renovering af eksisterende bygninger i Europa vil kunne spare energi svarende til den, der produceres af vindmøller, der dækker et område på størrelse med Tyskland. 

ROCKWOOLs isoleringsprodukter sparer igennem dets levetid allerede nu atmosfæren for CO2-udledninger, der er 100 gange større end, hvad der blev udledt ved produktionen. Uanset udfordringerne fortsætter vi i ROCKWOOL med at nedsætte vores eget klimaaftryk igennem elektrificering af flere og flere af vores fabrikker, så vi igennem vores produkter kan hjælpe andre med at nedsætte deres klimabelastning. Men for at vores dekarboniseringsstrategi kan lykkes, kræver det en tilstrækkelig forsyning af grøn højspændingselektricitet. Derfor mener vi, at de utilstrækkelige elnetforbindelser er en af de mest undervurderede udfordringer for den grønne omstilling, der kræver handling nu.  

ROCKWOOL har en ambition om at gå forrest, når det gælder den bæredygtige omstilling.
Som stor dansk produktionsvirksomhed ønsker de at sætte ind, hvor det batter. Derfor den store satsning på udvikling af teknologi, der reducerer ROCKWOOLs klimaaftryk mest muligt

Læs mere på www.rockwool.com

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 8336 web
Biotek-dna gør FUJIFILM i Hillerød til ombejlet CDMO

Læs også

PortrtThirdroombw_srcset-large copy 2
Menneskeskabte klimaforandringer kræver ansvarlig handling nu
I en verden præget af åbenlyse klimaforandringer, ressourceknaphed og en voksende biodiversitetskrise, er det tydeligt, at vores nuværende...
Johs_2
Transportbranchen kører nu i retning af en større bæredygtighedsindsats
Klimaklar Produktionsvirksomhed har i løbet af 2024 åbnet op for flere brancher, blandt andre energiforsyning, engroshandel og transport,...
sign copy
En fornemmelse for fællesskab
I det moderne liv, der ofte kører i et højt gear, kan fællesskabet let komme i anden række, når hverdagens individuelle behov og hektiske...