Sponseret indhold

Spar på energiforbruget og nedsæt CO2-aftrykket

Af:

Sætter man fokus på hele paletten af energikilder – el, vand og varme – kan man i mange virksomheder spare op imod 50%. Men det kan kræve lidt hjælp fra en ekspert.

Energioptimering bliver i høj grad aktuelt, når det rammer vores pengepung – og ikke mindst koster det lige nu vores mange SMV-virksomheder rigtigt mange penge, med energiprisernes himmelflugt. Vi fokuserer på det såkaldte EMS-marked, hvilket omfatter virksomheder, kommuner og statens bygninger samt en lang række boligforeninger – med hvert sit fokus” indleder Key Account Manager – EMS Claus Skou Nielsen fra KeepFocus A/S, der er specialister inden for synliggørelse af energidata og energiovervågning, som man har arbejdet med i tre årtier ved at indsamle målerdata fra private og offentlige kunder over hele landet.

At kende forbruget er guld værd
Har man en mistanke om at virksomheden eller privatboligen bruger for meget energi er første skridt at få forbruget under kontrol – kortlæg forbruget minutiøst. Det kræver værktøjer, som er i stand til at styre energiforbruget. Energiledelse er blandt disse værktøjer.

”Vi har udviklet vores egne værktøjer og App.KeepFocus er et sådant værktøj. Og så ligger det på nettet og er meget nemt tilgængeligt. Når man arbejder struktureret med energiledelse, får virksomheden overblik og viden, som gør det muligt at styre og reducere energiforbruget – og opnår desuden en række forskellige kommercielle og værdimæssige gevinster. Såsom forbedret produktivitet, bedre konkurrenceevne og bundlinje samt en grønnere profil” forklarer Claus Skou Nielsen.

Hængende ventil blev kostbar
Som et godt eksempel på skjulte energiforbrugere nævner Claus Skou Nielsen en ’hængende’ ventil på en skole, der på blot et år kostede kommunekassen op imod en halv million kroner i strafafgift fordi returvandet til fjernvarmecentralen ikke blev afkølet tilstrækkeligt.

Energidata skal være lette at forstå
Ved indkøb af system til brug i energiledelse er brugervenligheden afgørende ift. at få et godt udbytte. App.KeepFocus platformen er enkel at bruge, fleksibel at arbejde med og give overskuelig visualisering og rapportering af forbrugsdata i en høj detaljeringsgrad, så det bliver tydeligt hvor og hvornår forbruget er unormalt højt.

Klimaregnskab og ESG-rapportering er på dagsordenen i den grønne omstilling
Som noget nyt pålægger EU nu også virksomheder, at deres årsrapporter skal indeholde en række ikke-finansielle nøgletal, som bl.a. har til formål at offentliggøre, hvor ’grønne’ de er i et klimaregnskab. 

Dette kaldes for ESG-rapportering (Environmental, Social & Governance) og gælder i første omgang større virksomheder, men rammer snart alle øvrige virksomheder. Som en naturlig del af KeepFocus’ løsninger til energiledelse arbejder vi aktivt på at kunne hjælpe alle virksomheder med løbende udarbejdelse af deres ’Environmental’ nøgletal, som vedrører virksomhedens energiforbrug og CO2 udledning” uddyber Claus Skou Nielsen afslutningsvis.

Hvad er energiledelse?
Energiledelse er den proces, hvor organisationen har fokus på bedre udnyttelse af virksomhedens energimæssige ressourcer og på at finde besparelser ved at reducere forbruget af eksempelvis el, vand, fjernvarme, olie eller gas. Man vil typisk opdele energiledelse i adfærdsmæssige og tekniske tiltag, som i kombination er nøglen til at skabe de mest overbevisende resultater.

Kilde: keepfocus.dk

Hvad er ESG?
ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse) ESG er dermed en målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder. Flere og flere investorer bruger desuden ESG og klimaregnskabet til at screene deres investeringer. De miljømæssige kriterier (E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet.

Læs mere på www.keepfocus.dk

Det er vigtigt at man finder og reducerer virksomhedens skjulte energiforbrug, der kan komme fra energi-slugere som ventilationsanlæg, kaffemaskiner og computere, der ikke slukkes ved arbejdstids ophør. Men også løbende toiletter, gamle lysrør og køling, der kører samtidig med ventilation, kan være kostbare bekendtskaber

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

PortrtThirdroombw_srcset-large copy 2
Menneskeskabte klimaforandringer kræver ansvarlig handling nu
I en verden præget af åbenlyse klimaforandringer, ressourceknaphed og en voksende biodiversitetskrise, er det tydeligt, at vores nuværende...
Johs_2
Transportbranchen kører nu i retning af en større bæredygtighedsindsats
Klimaklar Produktionsvirksomhed har i løbet af 2024 åbnet op for flere brancher, blandt andre energiforsyning, engroshandel og transport,...
sign copy
En fornemmelse for fællesskab
I det moderne liv, der ofte kører i et højt gear, kan fællesskabet let komme i anden række, når hverdagens individuelle behov og hektiske...