Sponseret indhold

Ved at energioptimere virksomheden med luft-vand varmepumper får man ikke alene væsentligt billigere opvarmning – lige nu kan skiftet ske med statstilskud.

Det virkeligt smarte ved en varmepumpe er at den afgiver væsentligt mere energi, end den forbruger – luft-vand varmepumper fra METRO THERM producerer typisk 4-5 gange så meget. For erhvervsbygninger vil tallet ligge mellem 3,5-5,5 afhængig af bygningsmassen. Dermed bliver investeringscasen på længere sigt særdeles positiv, idet der som regel vil være tale om en ROI på 5-10 år, afhængig af den nødvendige kapacitet og bygningernes øvrige tekniske installationer. Derefter skaber den blot store besparelser på virksomhedens samlede varmeregning, hvad enten det handler om rumopvarmning eller varmt brugsvand til vandhaner, swimmingpool eller spa. Sammenholdt med, at der er tale om en miljøvenlig energiform, er luft-vand varmepumper en fremtidssikret investering.

Energiprisernes himmelflugt styrker casen
Energipriserne, især udgifterne til gas og olie, er på kort tid steget langt mere og langt hurtigere end nogen kunne forestille sig for blot 12 måneder siden. Forskellige internationale hændelser er medvirkende til at presse priserne op, og gør det både uhyre omkostningstungt og besværligt at finansiere energiudgifterne på en forsvarlig måde. Det rammer mange menneskers privatøkonomi hårdt. Men derhjemme kan vi foretage en række større eller mindre justeringer i dagligdagen, som kan gøre en stor forskel – skrue ned for varmen, bruge strømspareskinner og sparepærer, tage korte bade og vaske tøj, når strømmen er billigst. 

Det er straks mere udfordrende i en virksomhed, hvor energiudgifterne er svære at skære ned på, uden det påvirker den daglige drift. Luft-vand varmepumpen, som trækker varme ud af luften, og omdanner den energi til varmt vand, der bliver sendt ud som rumvarme til boligens radiatorer eller gulvvarmerør. Det er også herfra, at det varme vand til boligens haner og brusere bliver fordelt.

Kan det betale sig?
Når det gælder luft-vand varmepumper er tilbagebetalingstiden – altså den tid det tager, før besparelserne har udlignet investeringen – et af de vigtigste parametre at se på, når man skal vurdere om det kan betale sig. Tilbagebetalingstiden vurderes bl.a. ud fra effektiviteten, som ofte opgøres i SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance). SCOP indikerer, hvor meget energi man får for hver kW, der bruger til at producere denne energi. METRO THERMs luft-vand varmepumper har i gennemsnit en SCOP på cirka 5, hvilket betyder, at en varmepumpe yder cirka 5 kW for hver 1 kW, den forbruger. Tilbagebetalingstiden bliver (selvfølgelig) kortere, jo højere SCOP. En klassisk installation af en luft-vand varmepumpe fra METRO THERM er typisk 5-10 år om at blive betalt tilbage. 

Flere varmepumper optimerer driften
Hos METRO THERM anbefaler man ofte kunder til erhvervsløsninger at opsætte luft-vand varmepumper i kaskader. Ordet varmepumper i kaskade skal forstås som parallelkobling af pumperne på varmekildesiden og på varmesiden. Der er flere fordele ved at lave en kaskadeopbygning med varmepumper. En fordel er, at man ved kaskadeopbygning reducerer den varmeeffekt, som pumpen leverer, så dens effekt ikke er for høj i perioder med lavere varmebehov. En anden fordel er, at man ikke slider så meget på den enkelte varmepumpe, da driften kan fordeles på mere end en enkelt. Endelig er der den åbenlyse fordel, at varmepumperne kan supplere hinanden, hvilket sikrer en stabil drift. Skulle en af dem sætte ud, eller kører den ene af dem for eksempel et afrimningsprogram, kan de andre varmepumper tage over imens.

Erhvervspuljen gør det billigere at investere
Listen af fordele ved luft-vand varmepumper i virksomheder er lang, og besparelserne er til at tage og føle på. Og det gavner også resten af samfundet – og ikke mindst miljøet – hvis flere virksomheder omstiller deres varmeforsyning til grønnere løsninger. For at endnu flere virksomheder skal have denne mulighed, er der fra politisk hold allokeret midler til den såkaldte Erhvervspulje, som giver op til 50% i tilskud til omkostningerne til fx en ny varmepumpeløsning. Det giver kortere tilbagebetalingstider og lavere etableringsomkostninger, så flere projekter kan blive til virkelighed.

Regeringens såkaldte Erhvervspulje er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029. I 2022 er der 225 mio. i puljen, som er fordelt ud over fem ansøgningsrunder. Find mere information om tilskudsordningen og ansøgningsprocessen hos SparEnergi.dk.

En ny varmeløsning med luft-vand varmepumper er det fremtidssikrede valg til virksomheder, der gerne vil nedsætte energiforbruget, spare på varmeudgifterne og være mere miljøvenlige. Desuden er denne løsning i høj grad velegnet ved køb af ’grøn’ strøm.

Læs mere på www.metrotherm.dk

MEST LÆSTE