Sponseret indhold
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Grøn omstilling er et ”hot” emne. Men for mange virksomheder kan der være lang vej fra den gode idé til det markedsklare produkt. Det er hér GTS bidrager ved at fungere som en teknologisk deleordning, hvor viden og testfaciliteter stilles til rådighed for virksomheder – især SMV’er.

Vedvarende energi, Power-to-X, klimavenlig beton, biobaserede materialer, data som middel til mere energieffektive installationer, beskyttelse af havmiljø og fremtidens bæredygtige fødevarer. Emnerne spænder vidt, når man zoomer ind på de mange aktiviteter, GTS-institutterne har gang i på det grønne område. Det er ikke så mærkeligt, for GTS har i flere årtier arbejdet med en grøn omstilling af erhvervsliv og samfund. 

Viden til glæde for mange
Den opbyggede viden er til glæde for mange virksomheder. Det gælder fx Simas Filters, der er ved at udvikle et vedligeholdelsesfrit filter til rensning af industriluft i tæt samarbejde med et GTS-institut. Filtret er et cyklonfilter uden pose og skal dermed ikke udskiftes.

”Det passer godt ind i en grøn dagsorden. I forhold til de eksisterende posefiltre, bliver der nemlig brugt meget energi til strøm, fordi der skal bruges trykluft til at rense poserne. Ydermere bliver poserne tilstoppet over tid, hvilket betyder, at sugeevnen falder. Samtidig skal poserne udskiftes løbende. Alt det slipper man for med den nye løsning, og dermed sparer man energi og materialer”, siger Jan Nyholm Sørensen, Simas Filters.

Kan bioaske bruges til noget?
I et FoU-projekt arbejder et andet GTS-institut på at give bioaske fra kraftvarmeværkerne hos Ørsted en værdifuld anvendelse som erstatning for andre materialer. Det gælder bl.a. i et InnoBooster-projekt med Komproment A/S, der laver facadeløsninger til byggeindustrien. Komproment har et ønske om at introducere mindre CO2-tunge løsninger på markedet, og de vil gerne bruge lokale råvarer. 

Derfor arbejder virksomheden sammen med et GTS-institut på at udvikle en løsning med upcyclet facadetegl, som indeholder knust affaldstegl og bioaske – og som lever op til brandkrav. Det sidste har vist sig at være en af de store forhindringer for, at nye grønne produkter kan komme på markedet. Derfor er brandkrav og sikkerhed et af de områder, som GTS arbejder med.

Det kan virksomheder bruge GTS til
Grøn omstilling er et helt centralt emne for GTS, men der arbejdes også bredt med teknologiudvikling ift. stort set alle brancher. Virksomheder kan både bruge GTS til afgrænsede opgaver som fx en test eller certificering eller ifm. længerevarende opgaver fra den første idé til det markedsklare produkt. Der kan være tale om et kommercielt samarbejde eller om et projektsamarbejde med ekstern finansiering. Desuden afholder GTS-institutterne en række kurser og webinarer, hvor ny viden bliver delt.

”Det er både lærerigt og effektivt at samarbejde med GTS. Den viden, der er adgang til hos dem – og den tilgang institutterne har til de bedste hjerner inden for den allernyeste teknologiudvikling – får man ingen andre steder. Hos GTS har jeg adgang til ”nørdernes frokoststue”. Her kan nye teknologier, ideer og muligheder hurtigt italesættes, testes og afprøves”, siger Jim Koldborg, PASCHAL Danmark A/S.

Kort om GTS-institutterne
GTS står for Godkendt Teknologisk Service, og navnet udspringer af, at GTS-institutterne er godkendt til at varetage en opgave med at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny teknologi. GTS modtager årligt ca. 300 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at understøtte dette arbejde. Cirka 80 pct. af GTS-institutternes omsætning er salg af ydelser på kommercielle vilkår. GTS-institutterne har årligt 18.500 danske kunder, og herudover indgår de i projektsamarbejde med knap 1.500 virksomheder. Det tætte indgreb med erhvervslivet givet et indgående kendskab til behovet for ny viden og testfaciliteter. Den viden bruges, når nye aktiviteter bliver sat i gang.

Læs mere om GTS på www.gts-net.dk 

MEST LÆSTE

GTS-seminar: Cirkulær økonomi skal op i gear!

Hvis vi skal realisere de politiske ambitioner om en grøn og bæredygtig verden, skal vi gøre fremtiden cirkulær. Det kræver samarbejde på tværs af sektorer og værdikæder. Hvad kan vi lære af de hidtidige erfaringer? Hvordan sikrer vi, at de bedste kompetencer og aktører kommer i spil? Og hvad kræver det at sætte fart på den cirkulære økonomi?

Det sætter GTS til debat d. 27. april ifm. LOOP Forum. 

Bliv klogere på, hvordan Komproment A/S, Novo Nordisk og Nordic Staal A/S samarbejder med GTS om en cirkulær udvikling. Hør uddannelses – og forskningsminister Jesper Petersen fortælle om, hvordan regeringen understøtter grøn innovation. 

Og udnyt muligheden for at møde Jaqueline Cramer, der er frontløber indenfor cirkulær økonomi og tidligere hollandsk miljømister og nuværende formand for Holland Circular hotspot. Hun vil med afsæt i internationale erfaringer give sit bud på, hvordan Danmark kommer i front med omstillingen til en cirkulær økonomi.

Hent hele programmet på: LOOP Forum – Waste To Resources