Sponseret indhold

Drikkevand er kommet på alles læber, fordi alt for meget vand – både lokalt og globalt – forsvinder i forsyningsnettet, hvilket koster dyrt i tab af vand og energi. AVK bidrager både med ventiler, der mindsker vandspild samt intelligent overvågning af vandforsyningen, så vandet når ud til forbrugerne. 

Danmark er et fyrtårn inden for vandteknologi, og med 5-7 % tab af drikkevandet er den danske vandforsyning et forbillede globalt. Set i lyset af, at drikkevand er en kostbar ressource, ambitionen om bæredygtig omstilling og visionen om at leve op til FN’s Verdensmål, er vandtabet stadig for højt. Kigger vi ud i verden er tabet af drikkevand op mod 50 % i visse områder, og i snit går mere end 20 % af drikkevandet tabt i de europæiske forsyningsnetværk.

”Vi hjælper forsyningsselskaberne med komponenter som ventiler og brandhaner. Løsningerne er ekstra beskyttede mod slitage og korrosion, så de kan holde flere generationer. Det nytter ikke noget at bruge dårlige komponenter, og derfor producerer vi delene selv,” forklarer Morten Sæderup Nielsen, direktør i AVK International A/S. AVK udvikler produkter, der bidrager til at løse den globale udfordring med at reducere vandspild, samt produkter som giver de mest omkostningseffektive løsninger for samarbejdspartnere.

Tårnhøje krav til produkterne 
AVK har fabrikker fordelt i hele verden, og i Danmark er produktionen specialiseret i at fremstille skydeventiler, dobbelt-excentriske butterflyventiler, kuglekontraventiler, stikledningsventiler, Supa Maxi™-koblinger, garniturer og udvalgte typer brandhaner og tilbehør. AVK producerer også gummi til fødevareindustrien, og de tårnhøje standarder afspejles i, at virksomheden stiller de samme kvalitetskrav til det gummi, som indgår i ventilerne til vandsektoren. 

”Det er helt centralt for os at levere produkter og løsninger, der reelt kan beskytte grundvandet. Vi kan ikke være andet bekendt i forhold til de næste generationer, fordi rent vand er et fælles ansvar,” fortæller Morten Sæderup Nielsen.  

Smart Water – følg med i flowet
AVK tilbyder også Smart Water Solutions, der styrker digitaliseringen af vandsektoren og holder skarpt øje med, hvad der sker i forsyningsnetværket. Alle AVK Smart Water IoT-sensorer er med den trådløse IoT-teknologi NB-IoT, og løsningen gør det muligt at optimere driften af forsyningsnettet ved at spare ressourcer, reducere vandspild og optimere planlægnings- og driftsaktiviteter.

”Vi har både produkter og løsninger til branchen. Digitaliseringen og overvågningen af forsyningen bidrager til den grønne omstilling, hvor tabet af vand reduceres, fordi læk kan lokaliseres. Det er energikrævende at producere og pumpe vand, så derfor giver det mening, at al vandet i netværket når ud til forbrugerne,” siger Morten Sæderup Nielsen.

Dansk vandteknologi – et fyrtårn i verden
AVK er medlem af Water Valley Denmark, der er vækstmotoren i den danske vandsektor. Water Valley Denmark støtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og sigte mod at skabe flere arbejdspladser inden for vandsektoren. Endelig er det målet at fordoble eksporten fra 20 til 40 mia. kr. frem mod 2030.

”Vi oplever et boost i efterspørgslen af produkter og intelligente løsninger i vandsektoren. I mange år har vi leveret lignende løsninger til kunder i gasforsyningerne, og nu følger vandsektoren efter. Jeg forventer, vi vil se en markant stigning både herhjemme og især globalt i løbet af de kommende år, hvor de analoge forsyningsnetværk i højere grad bliver digitaliserede,” siger Morten Sæderup Nielsen og uddyber:

”Innovationen er politisk drevet, så i de lande, hvor der er politisk fokus på drikke- og spildevand, der implementeres løsningerne. Nogle af driverne er FN’s Verdensmål, der skal sikre rent vand, sanitet og bæredygtig udvikling.”

AVK er global markedsleder inden for ventiler og brandhaner. AVK Danmark A/S er en division i AVK International A/S, som er en del af AVK-koncernen. AVK-koncernen er familieejet og har hovedsæde i Skovby/Galten nær Aarhus. Koncernen består af mere end 100 produktions- og salgsselskaber på verdensplan og beskæftiger +4.800 medarbejdere.

Læs mere på www.avkventiler.dk

MEST LÆSTE