Sponseret indhold

Trods Ukraine-krigen bliver gas stadig grønnere, og ejendommes forbrug af gas kan tilmed halveres, hvis de tilkobler et mini-kraftvarmeværk og en varmepumpe fra EC POWER, der har været i markedet i 30 år.

Hvordan ville mennesket designe sit totale energisystem, hvis eller når det en dag bosatte sig på Mars og skulle bygge et samfund op fra bunden? Dét hypotetiske spørgsmål har Bjarne Bogner forholdt sig til i tre årtier.

”Min påstand er, at man ville bygge energisystemet på vores måde. Det er selvfølgelig endnu billigere at gøre det her nede på jorden, men det vil aldrig ske i fuldt omfang, fordi vores energisystem her på kloden er påvirket af så mange politiske og kommercielle særinteresser,” siger Bjarne Bogner. Han er CEO i EC POWER, som han stiftede for 30 år siden. Men der er stadig mange mennesker, som får glæde af EC POWERs måde at tænke energiproduktion og -forsyning på. Dengang som nu er virksomhedens kerneprodukt det gasbaserede mini-kraftvarmeværk XRGI®, der installeres, hvor der i forvejen er et gasfyr. Mini-kraftvarmeværket laver strøm til en varmepumpe, som er mere energi-effektiv, det samlede anlæg i en kundes ejendom – kombinationen af gasfyr, mini-kraftvarmeværk og varmepumpe – kan halvere den mængde gas, der initialt skal bruges til at producere energi til boligen.

Gassen er snart helt grøn
”Hvis vi kan spare 50 procent af gassen, har vi ikke længere behov for gas fra Rusland. Men energiforbrugerne skal også være klar over, at der allerede i dag er cirka 30 procent biogas i naturgasnettet, og om fem år nærmer vi os 100 procent. Gassen bliver altså bare grønnere og grønnere, og samtidig kan man med vores mini-kraftvarmeværk reducere sit gasbehov, så vi tænker da, at vi kommer med en løsning, der er rigtig grøn og vedvarende og understøtter det samlede energiforbrug optimalt,” siger Bjarne Bogner. Ved at lave strøm dér, hvor den skal bruges til en varmepumpe, sørger XRGI® for, at samfundet ikke skal udbygge sin el-infrastruktur.

”Mens vi taler sammen, har eksempelvis Tyskland indført begrænsninger på brugen af varmepumper, fordi der allerede nu er for mange. EU opfordrer generelt alle til at bruge elbiler og varmepumper og så reducere strømforbruget med 10 procent! Det er noget af en opgave at give forbrugerne!”.

Vi spiser og laver affald – det hjælper os
EC POWER er skabt med visionen om, at større bygninger som skoler, hoteller, plejehjem og boligblokke kan få en meget mere effektiv energiforsyning i stedet for at have et eller flere fyr stående i drift i kælderen. EC POWER vil udnytte både  sol og vind samt den stadig grønnere gas, som blot vil fortsætte, fordi vi bliver stadig bedre til at udnytte affald fra dyr og mennesker til at lave biogas.

”Vi mennesker bliver ved med at spise, og vi bliver ved med at lave affald, som vi kan lave ny gas med ved at bruge CO2 og brint fra overskydende vindproduktion. Det vil aldrig blive nødvendigt at udbygge gasnettet, og vi får ikke behov for at elektrificere 100 procent. Pointen med denne sektorkobling er, at den også skal ske på forbruger-siden, og det er det, vi sikrer. Det vil fungere, når priser og støttesystem matcher den fluktuering i elproduktion, der er, når sol, vind og vindkraft varierer, og det vil motivere bygningsejere til at lagre energi eller sælge overskydende energi i fællesskabets interesse.”

Fordelen ved mini-kraftvarmeværker
I dag står der XRGI® mini-kraftvarmeværker rundt omkring i Europa, der gør en både grøn og økonomisk forskel. Det sker i ejendomme med større gasfyr. Her tilføjer EC POWER et XRGI® mini-kraftvarmeværk og en varmepumpe.

”Problemet med varmepumpen er jo som udgangspunkt, at strømmen ikke altid er der i rigelige mængder, og at den heller ikke altid er billig. Med XRGI® kan man selv producere strømmen til sin varmepumpe og få en utrolig høj virkningsgrad. Når strømmen er meget dyr, kan man prioritere at køre med sit eget mini-kraftvarmeværk, og når strømmen er meget billig, kan man prioritere at køre med varmepumpen. Den fleksibilitet giver en stor økonomisk besparelse.”

En case fra Absalon Skolen i Holbæk, der fik et XRGI® mini-kraftvarmeværk og en varmepumpe i 2019, viser, at tilbagebetalingstiden er gået fra fem år på daværende tidspunkt til tre år med de priser, vi har nu.

Grønnere strøm
Selv om den rene naturgas blive udfaset med tiden, vil der stadig være masser af gas, forklarer Bjarne Bogner, og der vil i stigende grad være grøn gas, der understøtter den grønne omstilling.

”CO2-udledningen i Danmark i gennemsnit fra el er 139 gram pr. kWh, men allerede når vi nu har 30 procent biogas i gassen, ligger vi på 150 gram, mens vi har i nærheden af 2.000 gram i CO2-udledning, når vi kører strøm-produktion på kul. 150 er inden for det, EU kalder ”no significant harm”. Det er altså uden betydning. Tilmed er vi i dag meget tæt på, at gas iblandet biogas og måske lidt brint, kan give os endnu renere el, end den vi har i dag, hvor mellem 40 og 50 procent af strømmen stadig bliver produceret på kul.”

MEST LÆSTE