Pilekvisten har fået vinger

Photo 1

Af:

Rent drikkevand er en truet ressource i Danmark, og derfor skal grundvandet beskyttes. Danske SkyTEM Surveys bruger en særlig metode, hvor en helikopter har kortlagt mere end 40% af Danmarks areal med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden er desuden blevet en dansk eksportsucces af vandteknologi, som bidrager til fremtidens bæredygtige drikkevand. 

Billederne af de udtørrede floder i Europa sidste sommer har brændt sig fast på nethinden hos mange danskere og afspejler netop udfordringerne med rent drikkevand, som er et af klodens største problemer.

”Det er helt centralt, at vi som nation kan beskytte vores drikkevand. Vi har udviklet en metode, der kan kortlægge jordlagene fra luften og afsløre, hvor grundvandet befinder sig, og hvor godt det er beskyttet mod nitratnedsivning,” forklarer Flemming Effersø, CEO SkyTEM Surveys, og han uddyber: ”Geofysikudstyr hænger under en helikopter, og en elektromagnet sender en puls ned i jorden, så vi kan scanne undergrundens grundvandsressourcer. Vi flyver op mod 100 km i timen, så på en dag kan vi afdække mellem 50-100 km2. Vi er ved at udvikle droneløsninger, så i fremtiden vil vi kunne kortlægge grundvandsressourcer med droner.”

Et kig ned i undergrunden
Scanningerne giver et klart billede af sammensætningen af sedimenterne i undergrunden. Det er interessant, fordi grundvandsmagasiner befinder sig typisk i lag med sand eller grus. Dataene fra helikopteren bliver bearbejdet og ender som 3D-modeller, der viser de enkelte jordbundstyper. Det gør det muligt at vurdere, hvor det bedst kan betale sig at gennemføre prøveboringer efter vand eller specifikke mineraler. Den første generation af den danskudviklede geofysiske metode SkyTEM blev udviklet på Geofysisk Afdeling ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet.  

Varde fik rent vand
I Varde havde Din Forsyning i mere end 20 år ledt efter et nyt felt med rent drikkevand. SkyTEM Surveys fandt et vandreservoir med millioner af liter rent vand, så vandforsyningen i Varde ikke længere skal blande pesticidforurenet vand med rent vand fra nabokommunen for at holde sig under grænseværdierne. 

SkyTEM Surveys – en dansk eksportsucces
Det er ikke kun i Danmark, at SkyTEM Surveys er på vingerne. Virksomheden, der har kontorer rundt omkring i verden, løser mange opgaver i udlandet på grund af manglende drikkevand.

”Vi kan virkelig mærke, at udfordringerne med at finde drikkevand globalt er stigende, og de sidste to til tre år er det helt stukket af,” fortæller Flemming Effersø. 

SkyTEM Surveys opererer fx i Californien, hvor de sammen med Rambøll og Aarhus Universitet kortlægger grundvandsmagasinerne i undergrunden. Opgaven er et led i Sustainable Groundwater Management Act, der sigter mod at behandle grundvandet bæredygtigt. 

”Vi har også opgaver, hvor vi finder de oplagte steder i undergrunden til at lede overfladevandet hen. Så når det regner kraftigt, kan man sende overfladevandet hen, hvor det lettest kan infiltrere til grundvandsmagasinerne,” forklarer Flemming Effersø. 

Opgaverne i USA er blot et eksempel på, hvordan SkyTEM Surveys er med til at styrke visionen om, at eksporten af dansk vandteknologi skal være fordoblet i 2030. 

Fremtidens grundvand skal sikres
I fremtiden vil der også komme flere problemer med kvaliteten af drikkevand i kystnære områder. Når havet stiger fx i Holland, vil saltvand sive ind og forurene drikkevandsmagasinerne. 

”Vi kan kortlægge undergrunden og dermed vise, hvor grænsen mellem ferskvand og saltvand er. Så kan myndighederne tage deres forholdsregler og beskytte grundvandet, inden det er for sent,” siger Flemming Effersø.   

SkyTEMs unikke metode kan også bruges til kortlægge mineralforekomster som kobber, nikkel osv. Metoden bruges også til geoscanninger i forbindelse med infrastrukturprojekter, hvor det er centralt at kende undergrunden og vide, hvor man skal foretage prøveboringerne.

SkyTEM Surveys, der blev grundlagt i 2004, har mere end 60 ansatte på verdensplan. Virksomheden har afdelinger fordelt over hele verden, der hjælper med at lokalisere drikkevand i undergrunden.

Læs mere på www.skytem.com

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...