Organisationer i opråb om strategiplan for vand

Af:

En samlende strategiplan skal løfte eksporten og afhjælpe udsatte områders kritiske vandmangel

Indlægget er skrevet af Mads Helleberg Dorff, Branchedirektør, DI Vand; Lars Midtiby, Direktør, Danmarks naturfredningsforening; Emil Drevsfeldt Nielsen, Erhvervspolitisk Direktør, Dansk Metal; Anne Smith Petersen, Vicedirektør og Driftsdirektør, Planbørnefonden og har også været bragt i Børsen den 18. marts 2022.


Over hele verden er mennesker og miljø udfordret på grund af for lidt vand, urent vand eller for meget vand i form af oversvømmelser. Udfordringerne bliver forværret af klimakrisen, et presset miljø og stigende ulighed. Det skaber grobund for migration og konflikter og forværrer sundhedstilstanden i verdens fattigste områder – især for kvinder og børn. For nyfødte og små børn er der en direkte sammenhæng mellem adgang til rent drikkevand og overlevelse.

Danmark har en global styrkeposition på vandområdet
Teknologiske løsninger, som er udviklet og produceret her i landet, hjælper mennesker overalt i verden med at løse deres udfordringer inden for vand, spildevand og klimatilpasning. Men vores position er under pres. Derfor skal vi samle kræfterne og styrke reguleringen, innovationskraften og det internationale samarbejde. Der er brug for en strategiplan, som tager den danske vandindustri op i næste gear.

En ud af fire
Ifølge FN bor 25 pct. af verdens befolkning i områder med kritisk vandmangel. Samtidig er vandspildet enormt via utætte rør. Derved står mia. af mennesker i overvejende fattige lande med store problemer, som kan lede til høj dødelighed, migration og konflikter. 80 pct. af spildevandet i verden bliver ledt urenset ud i naturen. Det er en kæmpe udfordring for menneskers sundhed og levevilkårene for dyr og planter. Men det er også bekymrende for klimaet, da urenset spildevand er en væsentlig kilde til de mest skadelige klimagasser. Endelig er klimatilpasning et område, som stjæler flere og flere overskrifter i aviserne i takt med, at vandet stiger i havene, og nedbøren bliver mere ekstrem. Verdensbanken vurderer, at der alene i udviklingslandene er behov for investeringer for over 700 mia. kr. om året frem mod 2030. Det skal til for at løse de mest basale udfordringer i de fattigste lande. Men også i de velstillede lande venter store investeringer.

I USA anslår den amerikanske miljøstyrelse, at der er behov for investeringer for 4600 mia. kr. i den offentlige vandinfrastruktur frem mod 2030. Samme mønster tegner sig i EU og andre velstillede egne af verden. Det er derfor helt oplagt, at Danmark udnytter sin globale førerposition inden for vandteknologi til at hjælpe verden med at løse sine vand-, spildevands- og klimatilpasningsproblemer. Vi producerer ventiler, pumper, styringsinstrumenter, filtre og membraner, som begrænser vandspild og renser spildevand. Og vi kan rådgive om for eksempel bæredygtige klimatilpasningsløsninger. Vi er det land i verden med flest vandpatenter pr. mio. indbyggere og samtidig det europæiske land med langt den største eksport af vandteknologi pr. indbygger. Vi er med andre ord et land og en sektor, der skaber job og vækst og bidrager til en bedre fremtid for de næste generationer.

Til trods for de enorme udfordringer rundt om i verden og de stærke danske løsninger på området kan vi ikke aflæse det i eksporttallene. Siden 2015 er eksporten nærmest stagneret. Til sammenligning er eksporten hos vores skarpeste konkurrenter, Holland, i samme periode steget med ca. 40 pct. Og tilsvarende har vi set, at Danmark sakker bagud i forhold til nye vandpatenter. Andre lande har speedet processen op, og den internationale konkurrence er intens. Som for andre internationalt konkurrenceudsatte sektorer er et stærkt hjemmemarked og dygtige medarbejdere afgørende for international succes.

Fordobling af eksporten
I eksportstrategien for vandsektoren, der blev lanceret for få måneder siden, er det regeringens og sektorens fælles mål at fordoble eksporten frem mod 2030. Der er langt op til det mål. Med den nuværende hastighed skal vi frem til 2050, før vi når i mål. Branchen har selv søsat stærke initiativer, som skal styrke eksporten. Det gælder for eksempel DI Vand med skarpt strategisk fokus på politik og eksport såvel som Water Valley Denmark. Og fra offentlig side kommer der også løbende ny politik og tiltag, som vedrører vandområdet.

Men vi skal løfte i flok. Derfor er der brug for en samlet national strategiplan, som skaber fremdrift og sikrer sammenhæng mellem indsatser i forhold til regulering i Danmark og EU, udvikling, digitalisering og uddannelse samt udviklingspolitik og eksport. Skal vi fastholde Danmark som et globalt fyrtårn på vandområdet og dermed skabe arbejdspladser og værdi til gavn for det danske samfund, skal vi styrke indsatsen og sammenhængen på vandområdet.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...