Nu løftes områder som energi og klima for alvor ind på direktionsgangen

Harald Karlsen, direktør, Harald Karlsen rådgivning ApS. Foto: Anna Vibeke Johansson.

Af:

Nye EU-krav kommer til at påvirke danske virksomheder på energi- og klimasiden. Behovet for kvalificeret rådgivning er stort, men en dansk rådgivningsvirksomhed står parat til at løse opgaven.

Loven om energisyn er ved at blive ændret således, at virksomhederne fremadrettet skal gøre rede for det totale energiforbrug, hvilket vil sige summen af forbrugt energi fordelt på f.eks. el, varme, industrigasser, brændstoffer, køretøjer og maskiner etc. Tidligere fulgte energisynet EU’s definition for store virksomheder med mere end 250 ansatte, men nu kommer kravet om energisyn også til at gælde blandt andre større SMV-virksomheder samt transportvirksomheder.”

Det forklarer direktør Harald Karlsen fra Harald Karlsen rådgivning ApS. Han er registreret energisynskonsulent og godkendt ekspert, når det gælder energiledelse. Han siger videre, at nu skal alle virksomheder med et årligt energiforbrug på mere end 2,8 mio. kWh  have lavet et Energisyn hvert fjerde år, og virksomhederne skal samtidig offentliggøre deres handlingsplaner for at nedbringe energiforbruget.

Nye skrappe krav er lige om hjørnet
”Kravet kommer ifølge Energistyrelsen til  omfatte ca. 700 virksomheder, men jeg er sikker på, at tallet er for lavt, da man blandt andet ikke har medtaget de mindre og mellemstore transportvirksomheder. Ligeledes skal store energiforbrugende virksomheder med et årligt energiforbrug på mere end 24 mio. kWh implementere et certificeret energiledelsessystem eller et udvidet miljøledelsessystem. Det får stor indflydelse på virksomhederne, da et sådant kræver store tidsmæssige og økonomiske ressourcer,” uddyber Harald Karlsen.

Energistyrelsen estimerer, at ca. 150 virksomheder vil blive omfattet af kravet om et ledelsessystem, og da det anslås, at kun halvdelen opfylder kravene for nærværende, vil mange få travlt, idet virksomhederne senest den 11. oktober 2027 skal have implementeret et certificeret energi- eller et udvidet miljøledelsessystem. Det kan tage op til et år, og EU-direktivet bliver til dansk lov allerede i midten 2024.

Energi og klima i forretningsstrategien
”Endvidere har de danske politikere via den grønne skattereform bestemt, at de virksomheder, der er forpligtet til at gennemføre Energisyn, ligeledes skal gennemføre Klimasyn. Energisynet fokuserer på energieffektivisering, mens et Klimasyn fokuserer på CO2-reduktion. I praksis skal Energisynet derfor udvides, så der også fokuseres på CO2-reducerende tiltag,” siger Harald Karlsen.

Konklusionen er, at områder som energi og klima nu for alvor kommer på dagsordenen i virksomhedernes ledelse og vil komme til at spille en markant rolle i planlægning og eksekvering af forretningsstrategien. De nye rapporteringskrav bliver hævet op på ledelsesniveau, og det er lige præcis her, Harald Karlsens ekspertise indenfor klimaledelse, grøn omstilling og energieffektivisering kommer til sin ret.

Har hjulpet COOP til international pris
”Jeg er som en af de få rådgivere godkendt samt akkrediteret auditor indenfor certificering af Energiledelsessystemer og har blandt andet undervist på Teknologisk Institut i Energiledelse. Min kompetence indenfor Energiledelsessystemer er baseret på mere end 25 års praktisk erfaring i større virksomheder, lige som jeg i to år var ansat som global energiansvarlig i LEGO, inden jeg startede egen virksomhed,” fortæller Harald Karlsen.

I dag er Harald Karlsen Rådgivning blandt andet rådgiver for Coop og Danmarks største certificerede Energiledelsessystem. Det omfatter cirka 1.000 butikker med 30.000 ansatte og har vundet den internationale energipris Award of Excellence in Energy Management, som uddeles af Clean Energy Ministerial, en sammenslutning af en række ledende lande, virksomheder samt eksperter. 

Harald Karlsen Rådgivning ApS har blandt andre hjulpet Coop, der siden 2016 har investeret massivt i energibesparende tiltag i driften. Det resulterede i en reduktion i energiforbruget på 20 pct. fra 2016 til 2020, og tal fra Coop viser, at det yderligere er lykkedes at skære yderligere 9,4 pct. af det samlede energiforbrug fra 2021 til 2022. De 9,4 pct. svarer til 39.000.000 kWh. Reduktionen i Coops energiforbrug har også medført, at den klimaudledning, der er forbundet med energiforbruget, er reduceret med 37 pct. fra 2018 til 2022, hvilket svarer til cirka 31.500 ton CO2e.

Læs mere på www.haraldkarlsen.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Flere danske virksomheder er ved at få udarbejdet en strategi for reducering af deres drivhusgasudledning i hele værdikæden og er i gang med at udarbejde et klimaregnskab. Det er vigtigt. Flere virksomheder bliver nemlig mødt af krav fra deres kunder om at udarbejde sådant et regnskab samt en strategi for reducering af klimabelastningen. Endvidere er det blevet et væsentligt element i rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Således mener 68 pct. af danskerne, at virksomhederne har et ansvar for at håndtere klimaudfordringerne.

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...