Sponseret indhold

Mere og bedre genanvendelse og genbrug

Af:

Hos Elretur, der er en privat nonprofitorganisation, er formålet at håndtere producentansvaret for udtjent elektronik og batterier på vegne af organisationens flere end 950 medlemmer.

Vores medlemmer er producenter og importører af elektronik og batterier. Medlemmerne, der omfatter alt fra store kendte varemærker til mere specialiserede virksomheder, er superdygtige til at producere og markedsføre deres produkter og servicere deres kunder, men den sidste del af produkternes livscyklus – affaldshåndteringen – er naturligt ikke blandt deres spidskompetencer. Det er til gengæld vores, hvorfor det er vores ansvar at sørge for at komplettere livscyklussen: At sikre at affaldet indsamles, miljøoparbejdes og enten genbruges eller genanvendes”, indleder adm. direktør Morten Harboe-Jepsen, Elretur.

Fra genbrugsplads og tilbage i kredsløbet 
Store dele af vores brugte elektronikaffald indleveres af borgerne på landets genbrugspladser, hvor Elreturs bure og containere står klar. I det øjeblik man smider sit affald ned i et sådant bur eller container bliver forpligtelsen til at sikre produktet tilbage i kredsløbet producenternes. En pligt som i de fleste tilfælde varetages kollektivt gennem Elretur.

”Efter elektronikken er afhentet starter arbejdet med at få produkterne tilbage i kredsløbet ofte gennem miljøoparbejdning. Det indebærer, at man genindvinder metaller og plast – og samtidig sikrer at forskellige miljøfarlige komponenter såsom gasser, bly og kviksølv håndteres miljøansvarligt. Helt konkret køres elektronikaffaldet fra genbrugspladserne til en omlastningsstation og videre til forskellige sorterings-, smelte- og jernværker. En af vores store opgaver handler om at sikre datasporing og sørge for at have styr på de forskellige flow og herunder kontrakter og miljøtilladelser”, forklarer Morten Harboe-Jepsen.

Øget fokus på genbrug
”I den cirkulære økonomi ser man mere og mere på genbrug end man gjorde det i ”den gamle verden” – og det er absolut noget vi kommer til at fokusere meget stærkt på. Ikke mindst i lyset af at den bedste miljøbesparelse er at holde liv i tingene så længe som muligt. I takt med det har vi fået kildesortering over det meste af landet, hvor 10-fraktionssystemet vinder indpas og er medvirkende til at nedbringe mængden af fejlsorteringer i affald, som ellers ”bare” brændes af. Men øget genbrug kræver også at vi gentænker vores processer og dele af affaldshåndteringen”, pointerer Morten Harboe-Jepsen.

Elretur er allerede igang, og sender ikke længere automatisk bare elektronikaffaldet til oparbejdning, men undersøger relevante dele først med henblik på at afgøre, om det pågældende produkt stadigvæk kan anvendes. Måske efter en opdatering og/eller reparation. Er det tilfældet går det videre til genbrug. Kan hele produktet ikke genbruges vil det i nogle tilfælde stadig være muligt at genbruge dele af dets komponenter til at fremstille nye produkter. En del af fx et TV’s komponenter bliver genbrugt, eksempelvis panelet, der typisk genbruges i industrianlæg, -maskiner og køretøjer. 

Etablerer to nye superanlæg til mere genbrug
På nuværende tidspunkt sker genbrug af elektronikaffald i vidt omfang gennem enkeltstående løsninger og projekter. Aktuelt er Elretur derfor i fuld gang med at etablere to nye sorteringsanlæg sammen med henholdsvis Stena Recycling og HJHansen Recycling, der tilsammen skal dække hele landet og få genbrug af elektronikaffald op i stor skala i Danmark.  

”Aktuelt genbruger vi allerede 6.000 hvidevarer årligt fra affaldsstrømmen. Potentialet i affaldsstrømmen er 7-10 gange større, hvorfor det giver rigtig god miljøøkonomisk mening at etablerer sorteringsanlæg. Vi kalder anlæggene first treatment anlæg – ved at holde de udsmidte produkter intakt i affaldsstrømmen frem til sorteringsanlæggene kan vi sikre produkter et nyt liv eller udsorterer komponenter til reservedele eller komponenter til isætning i nye produkter. Alt dette vil ske med fokus på sikkerhed, sporbarhed og på markedsvilkår”, påpeger Morten Harboe-Jepsen.

Eksport er en del af løsningen
Elretur ser gerne at så meget som muligt af elektronikken genbruges i Danmark, men for at nå det fulde genbrugspotentiale er eksport også nødt til at være en del af løsningen. Morten Harboe-Jepsen uddyber: ” Når vi taler genbrug, er der som ofte danske kunder til den bedre del af de produkter som kasseres af den oprindelige ejer, hvorimod ældre modeller ofte kan genbruges i udlandet. Tager vi fx en iPhone, er en iPhone 10 nem at reparere og sælge i Danmark, hvorimod en iPhone 6 er usælgelig herhjemme. I Østeuropa kan man derimod godt genbruge en iPhone 6. Det vanskelige er at sikre sig, at det sker under samme vilkår som i Danmark. Her sikrer fælles EU- og EØS-regler at vi kører efter samme regler. Eksempelvis kan routere, der kasseres i Danmark, hvor vi har kørt på G3 og G4 og er på vej til G5, sagtnes genbruges i lande, hvor de stadig benytter G3 og G4. Det betyder at de ældre routere, som i en ensartet kvalitet, kan genanvendes andetsteds”.

Hvad kan den enkelte forbruger gøre?
Generelt opfatter nogle forbrugere området for genbrug og genanvendelse for ”grumset”, for hvad kan og bør man smide ud – og kan man nu stole på at genbrug/genanvendelse foregår sikkert – hvad sker der fx med data på harddisken?

”Som forbruger skal man tænke sig om og undlade at købe og smide væk, blot fordi der er kommet en ny model. Man bør med andre ord først og fremmest, hvorvidt det pågældende produkt fortsat kan give en selv værdi – eller om det er bedre at det får få et godt liv et andet sted? Som forbruger kan man nemt være med til at gavne genbrug; ofte gemmer man sine gamle ting alt for længe og til et tidspunkt, hvor de slet ikke længere har værdi for nogen. Sørg for at tingene kommer videre mens de stadigvæk har en brugsværdi – i stedet for at have dem liggende i skuffen hjemme i stuen. Gør op med ophobningen af gammel elektronik i hjemmet”, råder Morten Harboe-Jepsen. 

Brugsværdi kan både være ved genbrug, men også ved at gamle udtjente produkters metaller og plast m.m. kommer tilbage i kredsløbet, og vi dermed undgår at skulle hive ressourcer op af jorden. Hvis produktet er genbrugsegnet, er det dog afgørende, at produktet, der afleveres på genbrugspladsen, er helt. Muligheden for at genbruge fx en vaskemaskine er langt bedre, hvis det er pænt og helt og ledningen er intakt.

Elretur blev etableret i 2005 i forbindelse med dansk implementering af EU-lovgivning om producentansvar. Producentansvaret giver producenterne ansvar for deres produkter gennem hele livscyklussen og dermed også skal sørge for indsamling, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af deres produkter, når de er udtjente. Importører og producenter af elektronik har ansvar for at genbruge, genanvende eller bortskaffe elektronikaffald miljøansvarligt. Den opgave tager Elretur, som er en non-profit medlemsorganisation, der hjælper organisationens medlemmer med at overholde reglerne og sikre, at så meget elektronik som muligt bliver genbrugt eller genanvendt. Aktuelt håndterer Elretur mere end 80% af det elektronikaffald der indsamles i Danmark. Elreturs brede medlemsskare og fokus på miljøet giver mulighed for at sikre, at det sker på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde. Til gavn for klima og miljøet.

Læs mere på www.elretur.dk

Genanvendelsesprocenterne i Danmark er meget høje. Derfor er det afgørende nu at få øget genbruget af elektronikaffaldet. Det er derfor være en central fokus for Elretur i forhold til vores investeringer og i vores samarbejder med andre aktører

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Det gør Elretur for sine medlemmer:

  • Vi tager ansvaret for at håndtere dit udtjente elektronikaffald (WEEE) og batterier, så du overholder miljølovgivningen
  • Du får en endnu stærkere miljøprofil
  • Du får hjælp til alt papirarbejdet
  • Du får information og vejledning, om hvad producentansvaret betyder for lige præcis din virksomhed
  • Automatisk registrering i Miljøstyrelsens producentregister (Dansk Producentansvar - DPA)

Den meget høje andele af elektronikaffald som genanvendes, placerer Danmark i den absolutte verdensklasse. Derimod er der stadigvæk et forholdsvis stort potentiale, hvad angår genbrug.

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...