Logistik er blevet en del af virksomhedernes klimaregnskab

Ved hjælp af Mybring kan Brings pakkekunder trækker rapporter ud på flere niveauer. Det er således muligt at se klimagasudledning på forsendelsesniveau, og denne rapport lister forsendelserne i en given periode med oplysninger om udledning pr. forsendelse. Det er endvidere muligt at se klimagasudledningen opsummeret pr. måned.

Af:

Posten Bring koncernen er en af Nordens største logistikaktører. Koncernens indsats på bæredygtighedsområdet kan i dag aflæses direkte på kundernes bundlinje – både regnskabsmæssigt og klimamæssigt.

Alle Brings pakkekunder i Norden, har nu adgang til klimarapporter via Mybring. Det er Brings digitale selvbetjeningsværktøj rettet mod virksomheder, udviklet ikke blot til at forenkle logistikken i virksomhederne, men også med henblik på at virksomhederne gennem samarbejdet med Bring kan dokumentere klimaaftrykket over for deres omverden.

”På den måde kan vores kunder, både store internationale virksomheder og mindre webshops nemt hente data til klimarapportering. Det er ligeledes muligt at se, hvor i logistikflowet, de kan eller bør vælge mere bæredygtige løsninger samt, om virksomhedens bæredygtighedstiltag rent faktisk har en effekt.” Sådan forklarer Sustainability Senior Vice President Colin Campbell fra Bring, idet han understreger, at netop tæt udveksling af data med kunderne er blevet et konkurrenceparameter.

Kan se CO2-aftrykket på pakkeniveau
I Bring arbejder man ambitiøst med miljø og har sat sig brancheledende klimamål. Gennem klimarapporter giver man kunderne adgang til klimadata, som er forbundet med deres forsendelser helt ned på pakkeniveau. Den indsigt og data giver blandt andet webshops mulighed for at vide, hvor de kan prioritere deres indsats med henblik på at nedbringe CO2-udledningen, anvende informationen i deres klimaregnskab og bruge det i dialog med deres kunder.

”Lige så vel som det er et konkurrenceparameter for Bring at have fokus på at transportere med så lidt udledning som muligt, er det også i stigende grad et konkurrenceparameter for eksempelvis en webshop. Når det gælder udledning, er der ikke nogen tvivl om, at transport- og logistikbranchen er en del af problemet, men vi er så sandelig også en del af løsningen,” siger Colin Campbell videre.

Vi styrker kundernes værdikæde
I Norge er Brings biler koblet op med Motorstyrelsen, således at man nemt og præcist kan måle udledningen for den enkelte type bil. Det sikrer høj kvalitet af data, og teknologien vil i løbet af 2024 ligeledes blive implementeret i Danmark. Bæredygtighed handler nemlig i høj grad også om dokumentation. EU-regulering kræver således, at store virksomheder skal rapportere deres klimadata, og over de kommende år møder også mindre virksomheder dette krav.

”Som logistikvirksomhed har vi reduceret vores CO2-aftryk med 62 pct. siden 2012, hvor vi har arbejdet målrettet med bæredygtighedsdagsordenen, og den erfaring skal naturligvis komme vores kunder til gode. Vi er en vigtig del af kundernes værdikæde, så derfor har vi en forpligtelse til at hjælpe dem med at nedbringe deres udledning. Uanset om man er en større virksomhed eller en lille webshop, vil alle over tid nemlig møde kravene i EU bæredygtighedsdirektiv – Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), som allerede fra regnskabsåret 2024, stiller krav til flere større virksomheder om  bæredygtighedsrapportering,” uddyber Colin Campbell.

Finansiering og miljø er tæt forbundet
Gennem Brings klimarapporter får kunderne mulighed for følge pakkernes klimapåvirkning og få viden om, hvor man kan igangsætte initiativer for at nedbringe CO2-udledning yderligere. Omstillingen gennem hele logistiknetværket går stærkere når kunderne er bevidste om deres påvirkning og stiller krav. Samtidig kan data benyttes direkte i deres klimaregnskab, der i dag i stadig højere grad sidestilles med det finansielle regnskab. Ja, man næsten sige, at klimaregnskabet fremadrettet vil være uløseligt forbundet med det finansielle regnskab.

”Vil man have klimarelateret finansiering, er det vigtigt at man kan dokumentere sit klimaaftryk. Miljørapporterne kan derfor helt konkret anvendes til at forhandle bedre renter. Ønsker en virksomhed at optage klimarelateret finansiering og forhandle bedre renter, forventes det, at den kan fremvise et klimaregnskab. Imidlertid gør krav fra interessenter og kunder, at flere virksomheder allerede arbejder aktivt med dette,” slutter Colin Campbell.

De rapporter, vi kan tilbyde, giver vores kunder en tydelig konkurrencemæssig fordel, særligt i dialog med deres kunder. Inden udgangen af 2025 vil alle Brings varebiler være eldrevne i Danmark,

Mest læste på BusinessReview.dk

Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...