Sponseret indhold

Kunstig intelligens kan optimere bygningsautomatikken

Ifølge Frederik Møller, der er Digital Building Channel & Offer Manager i Schneider Electric, er bæredygtighedsagendaen for alvor med til at gøre energioptimering interessant for virksomhederne. Bygningsautomation er fundamentet for fremtidens intelligente bygninger, hvilket ikke alene er godt for virksomhedernes tegnebog - et er også godt for medarbejderne og indeklimaet.

Af:

Alt for ofte taler de forskellige systemer til bygningsautomation i en bygning ikke sammen, og alt for ofte modarbejder de hinanden med et stort energispild til følge. Den udfordring kan den globale energioptimeringsspecialist Schneider Electric løse med kunstig intelligens og deres Building Advisor-platform.

Hvis man kaster et blik på den danske bygningsmasse, rummer den masser af automatik, der styrer varme, ventilation, temperatur, lys etc. Dagligt opsamles der mængder af data, men ofte er det data, der stort set kun har værdi for de historisk interesserede. De kigger nemlig bagud og fortæller kun, hvordan tilstanden i en bygning har været på et givent tidspunkt. Langt mere interessant er det imidlertid, hvis man kobler data med algoritmer og får bygningsautomatikken til at agere proaktivt på baggrund af disse data. Det arbejder man med hos
Schneider Electric, hvor man har en hel udviklingsafdeling, der har fokus på at skabe cloudbaserede løsninger, hvor bygningsautomatik kan bindes sammen i et intelligent økosystem.

Når systemerne modarbejder hinanden
”Det paradoksale er, at man i både offentligt og privatejede bygninger ofte oplever, at automatikken modarbejder hinanden. Forstået på den måde, at et ventilationsanlæg arbejder på højtryk for at køle rum ned, mens et varmeanlæg kæmper med at holde temperaturen oppe. Det siger sig selv, at det ikke er hensigtsmæssigt,” siger Frederik Møller, der er Digital Building Channel & Offer Manager i Schneider Electric.

Efterhånden som bæredygtighed kommer højere og højere op på agendaen hos virksomhederne i takt med at kravene til energi- og klimaregnskab løbende strammes, vokser ligeledes bevidstheden om, hvad virksomhederne kan gøre. Både for at imødegå den slags uhensigtsmæssigheder og på sigt lægge en effektiv strategi for, hvordan man kan agere mere miljøvenligt.

Alt for stort spild på energikontoen
”Såvel direkte som gennem et omfattende partnernetværk servicerer vi en lang række virksomheder med vores cloudløsninger. Det er løsninger, der ligger bag ved selve bygningsautomatikken og sørger for, at alle de forskellige installationer så at sige taler sammen. Det er en vigtig forudsætning, for ellers oplever vi det, jeg kalder for ø-drift uden sammenhæng,” forklarer Frederik Møller videre. 

Som produktchef og ansvarlig for Schneider Electrics partnernetværk kender han til de udfordringer, virksomhederne møder i hverdagen. Udfordringer man måske ikke lige tænker over, men som blandt andet manifesterer sig i det faktum, at undersøgelser viser, at op mod 30 pct. af bygningers energiforbrug reelt er spildt.

Teknologi giver bedre beslutninger
”Jo mere data, du kan berige en algoritme med, jo bedre beslutninger kan du træffe, og selv om det kan lyde som en stor opgave, er det faktisk muligt at få en del foræret om ens energiforbrug ved at stille de rigtige krav til bygningsautomatikken,” uddyber Frederik Møller, idet han samtidig pointerer, at
Schneider Electrics platform, EcoStruxure™ Building Advisor, kan integrere alle typer af systemer.

Platformen er altså leverandøruafhængig og kan berige eksisterende systemer med muligheden for avanceret databehandling, som ved hjælp af kunstig intelligens ikke blot kan monitorere systemerne, men også komme med forslag til bygningsejeren eller dem, der står for drift og vedligeholdelse, om hvordan de daglige rutiner kan optimeres.

Skar en tredjedel af energiforbruget
Building Advisor-løsningen henvender sig primært til offentlige bygninger samt virksomhedsbygninger, og som eksempel nævner Frederik Møller, at der i virksomhedens eget hovedsæde i Ballerup er installeret i omegnen af 2.500 datapunkter, hvor der via sensorer hentes information ind i en fælles styringsplatform. ”En af vores store eksterne kunder er Det Kongelige Teater, hvor man med en bygningsmasse på mere end 96.000 kvm. fordelt på Operaen, Skuespilhuset og Gamle Scene gennem anvendelse af et såkaldt PME-system har skåret næsten en tredjedel af strømforbruget. Det siger sig selv, at sådant et resultat gør indsatsen interessant på strategisk niveau. For Det Kongelige Teaters vedkommende betyder det helt konkret, at man kan sætte flere forestillinger op med pengene fra energibesparelsen,” uddyber Frederik Møller.

Stor hjælp til ESG-rapporteringen
Han siger videre, at det netop er, når det at spare energi bliver koblet til en bæredygtighedsagenda, at han oplever en voksende bevågenhed blandt virksomhederne på ledelsesniveau, men siger samtidig, at mulighederne i energistyring gennem bygningsautomatisering er den motor, der for alvor er med til at drive interessen. 

”Det er også der, at samarbejdet med os for alvor begynder at give mening. Nemlig når virksomheden udarbejder en bæredygtighedsstrategi for at effektivisere og automatisere sin ESG-rapportering. Her kan vi og vores partnere virkelig hjælpe med at berige systemerne med et avanceret datainput samt forslag til optimeret drift,” slutter Frederik Møller.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...