Her bygger bæredygtighed på strategisk branchesamarbejde

Hver dag året rundt producerer den internationale koncern Tarkett 1,2 mio. kvm. gulvbelægning. Her ses Tarkett Desso Airmaster tæppe, som bidrager til sundere indemiljø ved at opfange finstøv.

Af:

Hos Tarkett, der er storproducent af gulvbelægning, tager man recirkulering alvorligt. Gennem strategiske partnerskaber og teknologisamarbejder på tværs af brancher er man i dag i stand til at reducere miljø- og klimabelastningen fra sine produkter markant.

Bæredygtighed handler om meget mere end blot at reducere CO2-aftrykket i en virksomhed. Bæredygtighed handler om i alle henseender at optimere processer, herunder muligheden for at genanvende affald. Hvis man tænker sig om, er der nemlig mulighed for genanvendelse af affald ikke blot i virksomheden selv, men også i andre virksomheder, som måske arbejder inden for helt andre produktionsområder.

Den tanke tager man virkelig seriøst i den internationale koncern Tarkett, der hver dag året rundt producerer 1,2 mio. kvm. gulvbelægning. Her er begrebet genanvendelse løftet et niveau op således, at der er tale om reel recirkulering af materialer i det, man kan kalde for et Post Industrial loop. Ikke mindre end 75 pct. af de ingredienser, man benytter til at producere eksempelvis tæppefliser, linoleum- samt vinylbelægning, kommer således fra egen recirkulering, andre industrier eller hurtigt fornybare materiale som f.eks. uld og linolie.

Samarbejde med vandværker
”En tæppeflise skal have en vis vægt for at blive liggende, så ud over overfladen stilles der også krav til det fyld, der er på bagsiden. På det område har vi indgået et samarbejde med flere vandværker i Holland, der har en proces for afkalkning af deres vand. Denne kalk anvender vi nu som en del af fyldstoffet. Ligeledes har vi indgået et samarbejde med bilindustrien om recirkulering af den PVB-film, der er støbt ind mellem glaslagene i en bilrude.”

Det fortæller Michael Aastrup, der er administrerende direktør for Tarkett i Danmark, og han føjer til, at indtil dato er 23.000 ton PVB-film recirkuleret til anvendelse af produktion af nye vinylfliser. Hos Tarkett begyndte bæredygtighedsrejsen tilbage i 2009, og siden er alle virksomhedens produkter blevet Cradle to Cradle certificeret med undtagelse af vinylgulve. Michael Aastrup kalder Cradle to Cradle for produktcertificeringen af den cirkulære økonomi.

Ser sig selv som inspirator
”Vi arbejder intenst på, at alle vores produkter skal være designet til recirkulering, og vi løfter hele tiden barren. I dag har vi tæppefliser med et CO2 aftryk på kun 0,9 kg/CO2målt på hele livscyklusen (Scope 1,2 & 3), og er vi er meget tæt på at kunne producere en tæppeflise, der er CO2-neutral i hele dens livscyklus, hvilket er helt unikt. Forudsætningen for, at dette kan lade sig gøre, er dog ikke kun vores egen indsats, men også den indsats, der finder sted i andre industrier,” siger Michael Aastrup videre.

Tarkett ser sig selv som inspirator i bestræbelserne på at reducere forbruget af jomfruelige materialer, lige som eliminering af forbrænding af udtjente materialer er et fokusområde. Alt sammen noget, der for alvor er med til at booste en reduktion af CO2-aftrykket. På den konto tænker man dog ikke kun på sig selv, men også på alle involverede fra installatører til bygherrer, med hvem man gerne indgår konstruktive partnerskaber.

Partnerskab med kunderne
”Ikea er en af vores store kunder, og vi tog på et tidspunkt 10.000 kvm. nedslidt vinylgulv retur fra en af deres forretninger, som vi recirkulerede til nyt gulv i en anden forretning. Dels sparede vi forbrug af jomfruelige materialer, dels sparede vi ressourcekrævende bortskaffelse og dels opnåede vi en COv-besparelse på 100.000 kg., der kom Ikea til gode i deres miljø- og klimaregnskab. Vi har allerede i år taget 4.000 kvm. retur fra IKEA Danmark” uddyber Michael Aastrup.

Så både i produktions- og kundeleddet er det i hans optik vigtigt at have fokus skarpt rettet mod det faktum, at affald er en ressource, en ressource, der i høj grad har en værdi såvel på klimaregnskabet som på det økonomiske regnskab. Udfordringen for produktionsvirksomheder af Tarketts størrelse er imidlertid forsyningssikkerhed samt sikring af den kritiske masse af materialer til recirkulering, der er nødvendig for at kunne køre processen i fuld skala.

Konstant teknologiudvikling
”Derfor er det vigtigt, at vi kan arbejde sammen på tværs af industrier og brancher således, at vi sammen kan udvikle de teknologier, der skal til. Ved at recirkulere materialer kan vi eksempelvis spare helt op til 75 pct. af et gulvs klimaaftryk, blandt andet ved at undgå brugen af jomfruelige materialer samt undgå afbrænding af gamle materialer,” forklarer Michael Aastrup, der ser indsatsen som en kontinuerlig proces. Blandt andet gennem konstant teknologiudvikling.

I dag har man en række interessante samarbejdspartnere, og flere kommer til. Man samarbejder eksempelvis med garnleverandøren, der recirkulerer garnet fra brugte tæppefliser ligesom de anvender gamle fiskenet. Man tager både egne og konkurrenters tæppefliser retur, hvor man på fabrikken i Holland separerer garn og bagside. Egne bagsider bliver recirkuleret til nye bagsider, mens bagsiden fra konkurrenters produkter downcycles i andre industrier f.eks. cementindustrien. Når det gælder vinyl- og linoleumsgulve er Tarkett ligeledes med helt fremme, og snart begynder man recirkulering af trægulve.

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Large panorama of Copenhagen, Denmark
Sådan får vi billigere boliger i københavn

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...