Sponseret indhold
Lone Lindgå rd Laursen, bæredygtighedschef i Ikano Bolig

Behovet og interessen for bæredygtigt byggeri er massiv, og det er opløftende at se, at alle led i byggeriets værdikæde nu arbejder på at blive klar til at levere. Vi har for længst passeret det punkt, hvor der på nogen måde kan stilles spørgsmålstegn ved bæredygtighed som begreb. Bæredygtighed er i dag både en helt naturlig og en nødvendig del af ethvert byggeprojekt.

Danmark fik i 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri, hvor et bredt flertal i Folketinget indgik en aftale, der sikrer indfasning af CO2 krav på alle større nybyggerier fra 2023. Kravet øges gradvist frem mod 2030. Det er godt, at man politisk nu har indarbejdet krav direkte ind i lovgivningen, men endnu vigtigere er det, at alle i branchen, herunder byg-herrer, sætter sig ind i mulighederne for at kunne bidrage til den grønne omstilling generelt.

Nu har vi et fælles sprog
Vi er desværre stadig langt fra målet om at kunne opføre byggerier, der reelt holder sig indenfor de planetære grænser for bæredygtighed, hvor man ikke belaster klimaet mere, end det globale ”klimabudget” tillader. En vigtig driver for, at vi som branche kan rykke fremad mod mere bæredygtige byggerier, er imidlertid, at det nu er lykkedes at nå frem til et fælles udgangspunkt for at definere hvad bæredygtighed egentlig er.

Det er sket i form af et fælles fagsprog og en række værktøjer, som er nødvendige for at kunne samarbejde på tværs. Det giver os mulighed for at måle og veje bæredygtighed-sindsatsen og på den måde gøre bæredygtighed mere konkret for alle. Jeg forventer yderligere fremskridt i en mere bæredygtig retning i takt med de teknologiske fremskridt og digi-taliseringen, som byggebranchen netop i disse år undergår.

Fokus hele på livscyklussen
Digitalisering handler i høj grad om udveksling af erfaring og viden, og her er der mulighed for at gøre en indsats, der hurtigt kan få en effekt. Netop fordi vi kan måle og kvantificere bestræbelserne på at reducere eksempelvis CO2 udslippet i byggeriet. Totalt set står byggeriet for 30 pct. af den samlede CO2 udledning her i landet, hvilket gør det soleklart, hvor stort et potentiale og ansvar, vi står med. Faglighed fra alle led i byggeriets værdikæde skal tænkes ind i et byggeprojekt så tidligt muligt. Efter at vi i årevis har fokuseret på reduktion af energiforbruget i bygningsmassen, ser vi nu nærmere på den klimapåvirkning, der er i forbindelse med produktion og anvendelse af de enkelte produkter og materialer i byggeriet. Det kan udgøre op til 70 pct. af en bygnings CO2 udslip i dens levetid.

Agendaen sat for fremtiden
Der er altså et stort potentiale ved at vælge produkter, der produceres med så lille et klima-aftryk som muligt, samt at udvikle byggetekniske løsninger, der gør at byggeriets materialer kan indgå i cirkulære sammenhænge. Det er blandt andet noget af det, vi arbejder med i Ikano Bolig, hvor vi ser frem til for alvor at kunne få indarbejdet branchestandarder på bag-grund af en fælles vidensdeling i byggebranchen.

Lige nu taler vi om CO2 udledning i forbindelse med bæredygtighed i byggebranchen, men vi kommer også til at tale meget mere om klimasikring, biodiversitet og vores sociale ansvar som integrerede dele af vores byggeprojekter. Vi skal som branche kunne levere byggerier, der modsvarer fremtidens behov for sunde, robuste og ikke mindst holistisk bære-dygtige bygninger. På det punkt har vi alle et ansvar for at gøre en forskel.

Vi har for længst passeret det punkt, hvor der på nogen måde kan stilles spørgsmålstegn ved bæredygtighed som begreb. Bæredygtighed er i dag både en helt naturlig og en nødvendig del af ethvert byggeprojekt

PODCAST

MEST LÆSTE