Vi skal videre, ikke hvile på laurbærrene

Af:

Ja, vi er førende på offentlig digitalisering i Danmark, men vi skal videre, lyder budskabet fra Digitaliseringsstyrelsen.

Vi skal forny den digitale infrastruktur, bruge data endnu bedre end i dag, udvide brugen af kunstig intelligens, og udvikle løsninger, der ikke er baseret på blanketter og breve, men i deres natur er digitale. Det siger Digitaliseringsstyrelsens direktør, Tanja Franck, i et interview med tillægget Offentlig digitalisering.

Forny infrastrukturen
Det er en løbende og vedvarende opgave at sikre, at Danmarks digitale og kritiske infrastruktur altid virker som den skal og følger med tiden. En gang imellem er der behov for en større fornyelse, hvilket netop er tilfældet i den kommende tid, hvor store dele af Danmarks digitale infrastruktur moderniseres. Det sker eksempelvis i forhold til den danske digitale identitetsløsning, hvor der lige om lidt kommer en afløser for NemID. MitID hedder den nye løsning, som lever op til de nyeste internationale sikkerhedsstandarder, og gør det langt sværere at begå identitetstyveri og svindel med andres digitale identitet. Næsten samtidig søsættes en ny generation af Digital Post, som i endnu højere grad end tidligere har brugervenlighed og fleksibilitet i højsædet, og også her har sikkerhed været et vigtigt parameter i udviklingen af den nye løsning.  

”Fornyelsen af den digitale infrastruktur er i høj grad affødt af et behov for løsninger, der er endnu mere sikre end de løsninger, vi har i dag. Dermed ikke sagt, at NemID ikke er en sikker løsning, for det er det, men trusselbilledet ændrer sig hele tiden, og vi skal kunne tilpasse os dagens og fremtidens trusler fra individer og grupperinger, der har ondt i sinde,” siger Tanja Franck. Våbenkapløbet med de kriminelle stopper aldrig, men med de nye løsninger tager vi et stort skridt frem. 

Bedre og mere smart brug af data
Bedre og mere smart brug af data bliver uden tvivl et særskilt tema i digitaliseringsdagsordenen.

”Vi skal både se på, hvordan vi i større omfang bruger data i det offentlige, så opgaveløsningen bliver mere effektiv, og der leveres endnu bedre service. Og så bør vi arbejde på at stille flere data til rådighed for virksomheder, som kan drage nytte af dem i deres forretning,” siger Tanja Franck og fortsætter:

”Når vi bliver bedre til at samle og udstille data, giver det også bedre mulighed for at benytte eksempelvis kunstig intelligens og nye teknologier. Kunstig intelligens har et stort potentiale, men vi mangler at gå fra mindre forsøg til større udbredelser. Her er gode data i stor skala en vigtig faktor.”

Hun understreger, at det er vigtigt, at borgere og virksomheder kan have tillid til, at data bliver gemt og benyttet på betryggende vis.

Vi skal udvikle løsninger, der i deres natur kun er digitale
I arbejdet med offentlig digitalisering gælder det ofte, særligt i forhold til de forskellige kommunikationsløsninger, at man i vidt omfang blot har sat strøm til eksisterende og gammelkendte analoge formater.

”Det kan vi gøre bedre. Vi bør i højere grad udvikle løsninger, der i deres natur kun er digitale. Det kan ikke bare gøre de digitale løsninger mere brugervenlige og intuitive, men åbner også op for nogle helt nye muligheder og løsninger, som slet ikke ville kunne eksistere i en analog form. Et godt eksempel er smittestop-appen, som jo i sin natur alene fungerer digitalt. Det er et potentiale, vi i endnu højere grad skal forfølge,” siger Tanja Franck.

Kan den digitale førerposition omsættes til en eksportvare?
Når Danmark hører til de fremmeste lande i verden inden for digitalisering, især offentlig digitalisering, er det nærliggende at tænke i, hvordan Danmarks know-how på digitaliseringsområdet kan omsættes til en eksportvare. Det sker allerede i vidt omfang i dag, bl.a. via systematiserede eksportunderstøttende initiativer i regi af udenrigsministeriet. Men der sker også en udbredelse af offentligt know-how mellem landene på forvaltningsniveau.

”Repræsentanter fra adskillige lande har været på besøg i Digitaliseringsstyrelsen for at søge inspiration fra offentlig digitalisering i Danmark. Også under coronaen og hvordan vi gjorde brug af digitale værktøjer,” fortæller Tanja Franck, som godt mener, at vi i Danmark kan være stolte af, at man i andre lande kigger mod Danmark for inspiration. 

Interessen for de danske løsninger øger samtidigt chancen for, at mange af de danske leverandører, som i dag er med til at udvikle de danske løsninger, kan få international vind i sejlene og være med til at sætte skub på digitaliseringen i lande som Tyskland, Italien og Spanien i de kommende år.

Om Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen blev etableret i 2011. Styrelsens 300 medarbejdere arbejder hver dag for at digitalisere det offentlige Danmark og bidrager dermed til Finansministeriets mission om at styrke vækst og produktivitet samt sikre effektivisering af den offentlige sektor.

Målet er et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab til at effektivisere og modernisere administrationen, øge produktiviteten og skabe mere sammenhæng i borgernes og virksomhedernes oplevelse af den offentlige service.

Omstillingen til et mere digitalt offentligt Danmark kræver dog nytænkning, dialog og mod. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes og styrelsens arbejde er derfor et afgørende indspil til moderniseringen af den offentlige sektor.

Læs mere på www.digst.dk

Når vi bliver bedre til at samle og udstille data, giver det også bedre mulighed for at benytte eksempelvis kunstig intelligens og nye teknologier. Kunstig intelligens har et stort potentiale, men vi mangler at gå fra mindre forsøg til større udbredelser. Her er gode data i stor skala en vigtig faktor.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Samlet digitaliseringsstrategi på vej fra regeringen

Aktuelt arbejder regeringens digitaliseringspartnerskab på at levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen, som ventes præsenteret i fjerde kvartal i år.

Regeringens digitaliseringspartnerskab, der har Jim Hagemann Snabe som formand, arbejder inden for fem hovedspor:

1) Fremtidens offentlige sektor.

2) Fremtidens digitale erhverv og
arbejdspladser.

3) Bedre mulighed for samskabelse,
offentlig-privat samarbejde og innovation.

4) Et datadrevet samfund.

5) Danmark i fremtiden.

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...