Sponseret indhold

Stigende efterspørgsel på automatisering i virksomhederne

Af:

Virksomhederne skal ikke være nervøse for at komme i gang med automatisering. Der er megen nyttig erfaring at trække på, lyder det fra logistik- og automatiseringsrådgiveren Langebæk A/S. 

Logistik- og automatiseringsrådgiveren Langebæk mærker en stadig større interesse for automatisering af processer i både mindre og større virksomheder. Fremtidens e-commerce har sat Langebæk stævne for at spørge, hvorfor det bliver relevant for flere og flere virksomheder at overveje mere automatisering. Det er der ifølge Kasper Warming Larsen, senior konsulent i Langebæk, mindst to gode grunde til.

Den ene er, at virksomhederne oplever generel vækst og gerne vil positionere sig bedre på markedet gennem øget effektivitet og produktivitet. Den anden grund er, at det sine steder kan være svært at hyre mandskab. Der kommer til at mangle hænder, og det peger demografiske fremskrivninger også på. Det sidste er en vigtig faktor, der skubber yderligere til automatiseringen. 

Kraftig udvikling i e-retailers
Automatisering og digitalisering skyller hen over både erhvervsliv og det offentlige, men i nogle brancher er automatiseringen gået særlig stærkt de senere år. Det gælder bl.a. virksomheder i Norden inden for dagligvarer, der sælger on-line, e-retailers. Både i ud- og indland er forbrugerne strømmet over mod de digitale selvbetjeningsløsninger, og det var en udvikling, der var godt i gang allerede inden COVID-19. Det stiller store krav til distribution og levering, ikke mindst at forbrugerens forventning om levering på bestemte tidspunkter kan imødekommes. Samtidig er der i udlandet tendenser til, at forbrugerne ikke blot bestiller om søndagen til hele ugen, hvilket er tilbøjeligheden i Danmark, men løbende hen over ugen.

”Det er et eksempel på, at forbrugernes fysiske indkøbsadfærd begynder at spejle sig over i mod den digitale adfærd i webshops, og hvis virksomhederne skal kunne indfri kundernes ændrede præferencer, så kræver det tilpasning, investeringer i logistik og granskning af de eksisterende processer,” påpeger Kasper Warming Larsen.

Men den samme forbruger, der er ivrig efter levering af fødevarer flere gange om ugen, kan samtidig have helt andre forventninger når det gælder levering af f.eks. møbler, hvor hastighed sjældent er helt så vigtigt, og denne kompleksitet er også værd at holde sig for øje.

Bliver inspireret af kolleger
Langebæk oplever, at virksomhederne ofte bliver inspireret af kolleger i branchen, og deres anvendelse af automatisering.

”En virksomhed, der er parat til at tage et spring ind i automatiseringen, kender ofte ikke det fulde billede fra starten, og det er helt naturligt. Det hjælper vi med. Vi gør en grundig analyse med respekt for at kunden selv har den største indsigt. Nogle gange ligger den indsigt latent, og skal måske hjælpes på vej, men virksomheden har data, viden og indsigt. Den skal blot omsættes, så vi i fællesskab kan vurdere business casen for en given løsning. Og konklusionen kan både munde ud i større og mindre automatiseringer,” forklarer Kasper Warming Larsen.

Langebæk selv har indsigt fra sammenlignelige løsninger, men går frem efter en bestemt metode i dialog med virksomheden, og hvor der ofte kan være viden at hente fra nogle af de mange andre projekter, Langebæk har været involveret i.

Nyttig viden fra leverandører
”Leverandører af udstyr til automatisering har af gode grunde også en betydelig erfaring, og de kan ligeledes forsyne os med nyttige indsigter, der er til gavn for både os og kunden i den konkrete situation,” fortæller Kasper Warming Larsen.

Det næste trin i rejsen frem mod en automatiseringsløsning vil som regel være, at Langebæk hjælper med at formulere udbudsmateriale i relation til hvad en kommende løsning skal omfavne. Her finder der en vigtig trykprøvning sted mellem kunde og leverandør(er). I den sidste afgørende fase skal virksomheden vurdere totalløsningen ud fra en helhedsbetragtning.

”Virksomheden skal både forholde sig til investeringen, de løbende driftsudgifter, realiseringstid med mere. I særligt højautomatiserede anlæg, kan det også blive et spørgsmål om kunden har og kan udvikle de rette kompetencer til at drive den nye løsning. Svaret på det spørgsmål kan resultere i, at leverandøren bliver en integreret samarbejdspartner i virksomheden til at hjælpe med at drifte løsningen. At leverandøren får et dybere fodfæste i virksomheden kan samtidig indebære løbende adgang til ny viden. For os er det vigtigt, at vi kommer rundt om alle disse aspekter når vi overvejer en given automatiseringsløsning,” understreger Kasper Warming Larsen.

Også for de mindre e-commerce forretninger kan der være effektiviseringsgevinster at hente.

”De senere år er der kommet produkter på markedet, der også er attraktive for mindre e-commerce forretninger. Det er f.eks. maskiner eller robotter, der kan effektivisere indlagring og pluk fra lageret samt software, der kan erstatte excelarket i back-
office,” siger Kasper Warming Larsen.

Langebæk har fokus på at rådgive alle, der kan se et potentiale i at arbejde strategisk og operationelt med optimering af deres logistik og supply chain, uanset størrelse.

Langebæk er et logistik og supply chain-konsulenthus. Ved firmaets begyndelse i 1977 havde Langebæk fokus på udstyr og hardware, men det ændrede sig til udelukkende at handle om rådgivning. Langebæk rådgiver om logistik, lager og supply chain på strategisk og operationelt niveau, baseret på analyser og gennemprøvede processer. Rådgivningen er drevet af strategisk indsigt kombineret med stor praktisk erfaring. I dag har Langebæk kunder i hele Nordeuropa og på tværs af alle brancher. Langebæk beskæftiger 36 ansatte fordelt på tre kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

Se mere på www.langebaek.com

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...