Sponseret indhold

Gennem mange år har forskellige former for software tilbudt som en tjeneste (SaaS) været udbredt i erhvervslivet, og nu tilbyder Leneo A/S at hjælpe kunderne med at skifte til nye forretningsmodeller, der hos slutkunden kan frigøre kapital til anden anvendelse.

Vi gør det muligt for virksomheder at kunne tilbyde deres fysiske produkter som en tjeneste, frem for den klassiske lineære salgsmodel, hvor man sælger sit udstyr, dermed opstår der en cirkulær løsning, hvor der eksempelvis afregnes kundetilpassede løsninger, opdateringer, vedligeholdelse og forbrug. For slutkunden indebærer det, at man altid har et fuldt opdateret system, hvor man afregner efter forbrug og undgår de store investeringer upfront. Dem, der leverer udstyret, får glæde af en tættere relation til deres kunder, fordi de har en konstant kørende forretning i stedet for et enkelt, stort salg. Og med en viden om hvornår kunden ændrer adfærd, får behov for opgradering af maskinparken eller får behov for flere eller større maskiner, bliver det muligt at styrke kunderelationen og samtidig opnå en mere sikker, løbende indtægt” fortæller direktør og grundlægger af Leneo A/S, Peter Stuhr.

Fra lineær til cirkulær forretningsmodel styrker bæredygtighed
Ved at skifte fra den traditionelle, lineære forretningsmodel til den mere nutidige, cirkulære opnås for de fleste virksomheder en række fordele – hvoraf mange er rent finansielle/økonomiske – idet virksomheden bliver mere bæredygtig og styrker sin konkurrenceevne og grønne profil.

”I den cirkulære forretningsmodel vil man som oftest tale mere om opgradering og forlængelse af produkternes levetid, returnering eller genbrug af udstyr samt bæredygtighed for at spare på Jordens ressourcer. En af årsagerne til, at vi har fået SEB Bank som investor, er netop, at mange af deres virksomheder ønsker at kunne tilbyde den form for cirkulær forretningsmodel, som vi står for”, forklarer Peter Stuhr.

Fuld skalerbar SaaS-platform passer alle kunder
Lige fra starten har det været målet, at den SaaS-platform, som Leneo tilbyder sine kunder at bruge, skulle være fuldt skalerbar, både hvad angår antallet af partnere og de datamængder, den skal være i stand til at håndtere. Og det mener Peter Stuhr er lykkedes.

”Skalerbarhed dækker over flere ting, end man almindeligvis forestiller sig – eksempelvis handler det også om understøttelse af landestandarder og sprog, der hvor platformen skal anvendes. Derfor er hele arkitekturen tænkt til stordrift og skalerbarhed helt fra starten. Rigtig mange af værktøjerne og produkterne kommer fra Microsoft, fordi vi vurderer, at de har styr på produkternes kvalitet og sikkerhed. Desuden kan platformen nemt indgå i en kundes samlede løsning, da den er API-baseret, og dermed nemt integrerbar”, understreger Peter Stuhr.

Forretningskritisk adgang til kapital og kompetencer
For en virksomhed som Leneo A/S er adgang til kapital og de rette kompetencer forståeligt nok uhyre vigtigt. En opfattelse, som bestemt deles af især investorer inden for Fintech.

”Langsigtede investorer har behov for, at der er et formål med det, som de virksomheder de investerer i, laver, vel at mærke et formål, der efterlader et positivt aftryk på omverdenen. Det gælder også ved rekruttering af de bedste medarbejdere, hvor især mange unge mennesker prioriterer at ’deres’ virksomhed har et formål andet end blot at tjene penge, men har en positiv indflydelse”, slutter Peter Stuhr.

Hvad er en cirkulær forretningsmodel?
Når man som virksomhed går i gang med at udvikle bæredygtige produkter eller overvejer at omstille virksomheden i en grønnere retning, kan man med en cirkulær forretningsmodel nedbringe virksomhedens forbrug af ressourcer ved at udnytte dem bedre. På den måde reduceres virksomhedens påvirkning af miljø og klima, samtidig med at det er økonomisk rentabelt. Ofte taler man om seks centrale typer af cirkulære forretningsmodeller:

  • Produkt som service
  • Deleøkonomi
  • Forlænget levetid
  • Genanvendelse
  • Tilbagetagning
  • Cirkulær forsyningskæde

Bemærk, at man ofte vil drive forretningen ud fra en kombination af de nævnte typer af forretningsmodeller.

Kilde: Virksomhedsguiden

MEST LÆSTE