Sponseret indhold

LogPoint vil sætte nye standarder for den hybride arbejdsplads

Logpoint. PR-billeder

Af:

Det danske cybersikkerheds-firma LogPoint vælger at gøre op med traditionelle arbejdsbegreber i kølvandet på Covid-19. Fleksible vilkår, med respekt og ansvar for egne opgaver, er vejen frem i en ideel kombination med den hybride arbejdsplads, lyder det.

Corona-pandemien har budt på store forandringer på mange planer. Men forstyrrelser og omlægning af vores sædvanlige rutiner har også frembudt en unik mulighed for at gentænke begrebet arbejde i en moderne virksomhed som cybersikkerhedsfirmaet LogPoint, der samtidig er inde i en periode med høj vækst. Pandemien har gennembrudt både sociale og teknologiske barrierer for hjemme- og fjernarbejde, og har afstedkommet et paradigmeskifte i forhold til opfattelsen af arbejdet og den fysiske arbejdsplads.

For mange har nedlukningen givetvis været smertefuld, navnlig i forhold til vores kære og ældre, som vi har skullet passe ekstra godt på, og arbejdsmæssigt har det været genererende ikke at kunne mødes med kolleger. Men den usædvanlige situation har også givet en uventet mulighed for at dreje anderledes i hamsterhjulet og reflektere selvkritisk over arbejdet, livet og den berømte work-life balance. I den offentlige debat om de arbejdsmæssige forandringer, som Corona-pandemien har ført med sig, fremstår det nogle gange som om, at der er et indbygget modsætningsforhold mellem et rigt familieliv på den ene side og et interessant arbejdsliv på den anden side.

Sådan ser LogPoint ikke på det.
”Det interessante er, at virksomhederne over en bred kam ofte både har mærket øget produktivitet, en højere tilfredshed og bedre trivsel hos de ansatte, der enten ufrivilligt eller af egen fri vilje har haft mere tid hjemme med familien,” siger Jesper Zerlang, der siden 2009 har været CEO for LogPoint.

”I mine øjne er der ingen tvivl om, at den hybride arbejdsplads, hvor man delvist arbejder hjemme eller på anden vis på distancen, delvist på sin konventionelle kontorarbejdsplads, nu er kommet for at blive, og de ændrede og forbedrede vilkår, det indebærer, bliver en vigtigt parameter i jagten på at tiltrække og fastholde de kvikke hoveder, vi alle har så hårdt brug for,” siger Jesper Zerlang. Det med den konventionelle kontorarbejdsplads vender vi tilbage til lidt senere.

Farvel til ”nine to five”
På den baggrund har LogPoint besluttet en række interne politikker for at fremme og få det fulde udbytte af den moderne, hybride arbejdsplads. Allerførst er tanken om at stemple ind kl. 9 og gå kl. 17 hældt på porten. Det handler derimod om at få arbejdet gjort rigtigt og godt – og ikke om, at der skal bruges et bestemt antal timer på at udføre givne opgaver. Det spiller ind i det næste princip, der handler om ansvar og selvbestemmelse. 

”Hos LogPoint tror vi fuldt og fast på, at vores medarbejdere er ansvarlige og pligtopfyldende. Samtidig vil vi gerne fremme en mangfoldig sammensætning af medarbejderskaren, som kan have forskellige og individuelle behov. Det betyder – forudsat at det harmonerer med teamarbejde og givne deadlines – eksempelvis at vores medarbejdere som udgangspunkt kan aftale individuelle arbejdstider med nærmeste chef,” fortæller Jesper Zerlang.

Plads til refleksion og tvivl
De friere forhold, og fokus på opgaveløsning snarere end timetal, stiller desuden højere krav til ledernes evne til at kommunikere mål og netop udvise god ledelse, men også at give plads til refleksion og tvivl.

”Det er også noget jeg som leder skal øve mig på, og nogle gange vil mit umiddelbare svar på et konkret spørgsmål fra en medarbejder være ’det ved jeg ikke, men jeg tror vi kan finde ud af det i fællesskab og i en fælles samtale’”, siger Jesper Zerlang.

Samtidig er en grundig on-boarding af nye medarbejdere vigtig. Nye medarbejdere skal kende til virksomhedens kultur og værdisæt, hvor LogPoint som én af de bærende værdier inviterer de ansatte til at udfordre det bestående og tænke selvstændigt, ud fra grundtanken at alle i LogPoint er ’skabt lige’.

Indbydende rammer på den fysiske arbejdsplads
LogPoint er nu i gang med at transformere de konventionelle kontorarbejdspladser til mere indbydende, nogle vil måske sige i en mere hjemlig indretning, men i hvert fald med brug af sofaarrangementer, varierede siddearrangementer, f.eks. café-setup og muteboxes for medarbejdere, der har brug for ro til samtale og fordybelse. Samtidig skal indretningen både give mulighed for at medarbejderne kan arbejde i teams og på egen hånd, alt efter hvad der passer bedst i situationen. Og med respekt for at medarbejderens præferencer kan ændre sig.

”Fodboldbord og den lækre frokostbuffet er muligvis ved at udvikle sig til en stereotyp, men vi lytter. For os handler det nemlig om at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle virkelig har lyst til at være. Og det handler ikke kun om den fysiske indretning, men også om samværet, når vi er på kontoret med vores kolleger. Derfor har vi også en dedikeret medarbejder, med fokus alene på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, sociale begivenheder og andre events,” siger Jesper Zerlang.

Ikke et krav at være online hele tiden
I den offentlige debat tales der om det grænseløse arbejde – at arbejde og fritid smelter sammen, og måske snarere at arbejdet har det med at invadere privatlivet. Navnlig i en IT-virksomhed, hvor arbejdet i den grad ikke er længere væk end mobilen eller den bærbare computer, er det et opmærksomhedspunkt.

”Øget brug af hjemmearbejde eller arbejde fra distancen betyder ikke, at vi forventer at medarbejderen er online hele tiden. Tværtimod er det vigtigt at lederne i vores virksomhed er opmærksomme på eventuelle tegn på overanstrengelse. Og det er faktisk en reel bekymring, fordi medarbejderne ofte er så dedikerede og interesserede i arbejdet og opgaveløsningen, at arbejdet kan have det med at gribe om sig,” understreger Jesper Zerlang.

Noget af det, der godt kan gå tabt, hvis leder og medarbejder ses knap så ofte i den fysiske verden, er den løbende og nogle gange mere uformelle feedback til og fra medarbejderen. Derfor vil LogPoint fra og med dette efterår gøre brug af Peakon Engagement Survey for at sikre ensartet og kontinuerlig 360 graders feedback i forbindelse med overgangen til de nye måder at arbejde på.

Corona har været laboratorium for udvikling af den hybride arbejdsplads
Gennem Corona-pandemien og nedlukningen af samfundet har LogPoint klaret sig over al forventning. Væksten har været stærkt stigende og antallet af medarbejdere er øget kraftigt. Pandemien har på mange måder været et ”laboratorium” for udviklingen af den moderne, hybride arbejdsplads, som nu lægges i fastere rammer.

”Pandemien har tvunget os til at tænke anderledes, og har været en katalysator for udviklingen af den hybride arbejdsplads. Det er en model som passer utroligt godt til en global, digital virksomhed som LogPoint. Jeg tror, at den vil være et vigtigt bidrag til vores fremtidige vækst, sikre os endnu gladere, motiverede og produktive medarbejdere, og samtidig være et stærkt kort i forbindelse med rekrutteringen af nye medarbejdere over hele verden,” siger Jesper Zerlang.

LogPoints mission er at fremskynde kundernes evne til sikkert at opbygge, styre og transformere deres forretning med levering af automatisering og analyser af cybersikkerhed, der kan understøtte sikkerhed, compliance, drift og forretningsbeslutninger. Visionen er at skabe den bedste SIEM-løsning i verden.

LogPoint er Danmarks og Europas eneste producent af SIEM-løsninger (Security Information and Event Management). Hovedkontoret ligger i Danmark, og firmaet tæller mere end 250 medarbejdere i 11 lande på tre kontinenter.

Læs mere på www.logpoint.com

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Intro 2
Vejen til en succesfuld konference
nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash
Den grønne omstilling er vores alles projekt

Gartner udmærker LogPoints tekniske løsninger
En security information and event management (SIEM) løsning er et centralt værktøj til monitorering af den totale digitale adfærd i en virksomhed. Det rigtige SIEM værktøj kan spore trusler og reagere med realtids dataanalyse, give tidlig sporing af databrud, indsamling af data, dataopbevaring og rapportering.

Ifølge konsulentvirksomheden Gartner er der tre hovedområder, hvor en moderne SIEM løsning per definition bør udmærke sig – avanceret trusselsregistrering, sikkerhedsovervågning, efterforskning og hændelsesrespons. LogPoint leverer ifølge Gartner resultater i verdensklasse inden for hvert af disse områder.

Jesper Zerlang
Har været administrerende direktør for LogPoint siden 2009 og har medvirket til, at LogPoint er en af de dominerende SIEM leverandører i Europa og USA. Han har mere end 25 års erfaring inden for IT-branchen og har haft ledelsesstillinger i Telia Company, Dell Computer og Compaq. Han har suppleret sine egenskaber inden for ledelse med ledelsesprogrammer på Harvard Business School.

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...