Linconomy skaber en ny platform for private investorers formueforvaltning

Henrik Lundqvist, CEO og Lene Østerberg, COO i Linconomy.

Af:

Linconomy samler alle relevante finansielle data fra forskellige aktører og giver kunderne et samlet overblik over alle aktiver og passiver – og giver dem større indflydelse på investeringsbeslutninger. 

Med PSD2-direktivet, der trådte i kraft i 2018, og den reviderede udgave som er på vej, kan nye fintech-virksomheder få adgang til kundedata hos banker og andre finansielle aktører, såfremt kunderne siger god for det. Det er den indgang, som Linconomy benytter. Folk, der ønsker at bruge den nye platform, giver Linconomy tilladelse til at indhente de relevante data hos andre finansielle aktører og samle det hele på Linconomy’s platform.

”Du får et holistisk overblik over hele din formue, frie midler, pension, værdipapirer, alternative investeringer, fast ejendom, realkreditlån, andre lån m.v. – du vil kunne se det hele i et samlet overblik på Linconomy. Dette giver kunderne gennemsigtighed på formuesammensætning og omkostninger,” siger Lene Østerberg, der er medstifter og COO i Linconomy og i bagagen har over 20 års ledererfaring fra de største danske og udenlandske banker. 

Uafhængig platform
Når platformen er færdig, så vil kunderne kunne bygge deres portefølje ud fra deres egne præferencer – i modsætning til en udbredt praksis i dag, hvor valgmulighederne er begrænsede ud fra hvilke modelporteføljer en kunderådgiver måtte have adgang til.

”Vi er helt uafhængige og modtager ikke nogen form for formidlingsprovision. Vi sætter kunderne tilbage i førersædet, så de selv bestemmer over deres investeringer – understøttet med rådgivning fra vores investeringsrådgivere. Vi trækker servicedelen ud af banken, mens transaktionsomkostninger, settlement og depoter stadig ligger i banken,” siger Lene Østerberg. 

 ”Hvis du sidder og vurderer din samlede portefølje i vores system og beslutter at købe eller sælge bestemte værdipapirer, så aggregerer vi en liste og router handlerne. Enten til den bank, hvor du har dit aktiv liggende i eller gerne vil have det – eller til en tredjepart. Det bestemmer kunden selv, og det giver dem også større kontrol over omkostningerne. Det samlede omkostningsniveau ved at bruge Linconomy platformen er cirka en fjerdedel af, hvad det koster hos en traditionel udbyder,” siger Henrik Lundqvist, CEO og medstifter af Linconomy med mere en 25 års erfaring fra finanssektoren inden for Private Banking og formueforvaltning, både i Danmark og udlandet. Han påpeger, at Linconomy i udgangspunktet har en anden tilgang til afkast og risiko end andre aktører. 

”Andre prøver at optimere afkast. Vi vil hellere tage udgangspunkt i risiko. Vi måler ikke bare risikoen på din investerede formue men også på din samlede formue. Det der er vigtigt for os, er at forstå kundens reelle fornemmelse for risiko. Således at investeringsporteføljer og andre økonomiske beslutninger hænger sammen og passer til kundens risikoprofil set ud fra et holistisk overblik,” siger Henrik Lundqvist.

Bæredygtighed og simulationsværktøjer
Normalt er Private Banking-segmentet i bankerne forbeholdt kunder med relativt store formuer, men Linconomy vil blive tilbudt til en langt bredere del af befolkningen. Der lægges stor vægt på, at man får skabt en personlig profil til den enkelte kunde og ikke ender med en generalisering, som placerer folk i kasser, hvor individualiteten ikke er til stede. 

”Vi er jo også underlagt regulatorisk lovgivning, men vi begynder ikke med at stille kunden 300 spørgsmål i on-boarding processen. Vi tager kun de allermest nødvendige. Og i takt med at kunden så navigerer rundt inde på vores platform og begynder at handle, så stiller vi spørgsmålene ud fra den situation, som kunden står i. Vi kalder det en kontinuerlig on-boarding,” siger Lene Østerberg. 

Kunderne på Linconomy bliver mødt af et særligt dashboard, hvor man bl.a. får et overblik over samtlige aktiver og passiver, og mange detaljerede oplysninger herunder afkastanalyse af den investerede portefølje i realtid. Man vil kunne se investeringernes bæredygtighedsprofil og talrige risikomål, der viser risikoen for at tabe penge over f.eks. de næste fem år med den aktuelle formuesammensætning. Systemet giver også adgang til særlige simulationsværktøjer baseret på kunstig intelligens, som gør det muligt at se konsekvensberegninger af potentielle porteføljer. 

Linconomy er i gang med at skaffe finansiering til videreudvikling af den digitale platform, som hidtil har været finansieret af egne midler, familie, venner og samarbejdspartnere. 

”Finansieringsrunden skal danne grundlag for, at vi kan ansætte en håndfuld rådgivere og et par administrative medarbejdere samt færdiggøre de sidste produkter. Når det er på plads, så er det kun et spørgsmål om, hvor mange penge vi har til at skalere. For når vi har en ren digital platform, som kan de ting, vi gerne vil, så er det kun et spørgsmål om at skabe opmærksomhed og få hevet nogle kunder ombord. Det er tanken. at vi skalerer afhængigt af det digitale footprint i de lande, hvor vi gerne vil tilbyde vores platform. Vores ambition er en global platform,” siger Henrik Lundqvist.

Hos Linconomy stræber hele teamet efter at have kunden i fokus i alle aspekter af det, vi laver. Vi gør vores bedste for at matche vores evner på en måde, der understøtter den bedste brugeroplevelse på vores platform. 

Læs mere på www.linconomy.com

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...