Sponseret indhold

Iværksætteri og startups spiller en stigende rolle i Danmark

Af:

Tech Nordic Advocates’ (TNA) styrker vækst og international ekspansion og kæmper for bedre vækstvilkår og diversitet for danske tech-iværksættere og startups.

Skrevet af; Jeanette Carlsson, Founder/CEO, Tech Nordic Advocates


De ca. 32.500 nye virksomheder som i 2021 slog dørene op i Danmark spiller en større rolle, end tidligere undersøgelser har vist. Ikke bare er det en stigning på 11 procent, sammenlignet med 2020, ifølge tal fra Vækstfonden, men de nye virksomheder, som er spredt ud over alle regioner, bidrager samtidig betydeligt til at skabe flere reelle nye job. Og det trods Coronakrise og lockdowns som skabte kæmpe udfordringer for iværksættere og startups – mange mistede kunder, kapital og adgang til internationale markeder. En del måtte dreje nøglen om. Andre fik akut hjælp, bl.a. af Tech Nordic Advocates ”Startup Ecosystem Covid-19 Resource Hub”, finansieret af Industriens Fond, Københavns Kommune og partnere fra det private erhvervsliv. 

Samtidig har Coronakrisen – og gigantiske kommercielle tech succeshistorier som Just Eat, Airbnb, Uber og Whatsapp – alle født i krisetider – vist, at kriser, såvel som nye udfordringer, afføder ny innovation, forretningsideer og løsninger, og dermed nye virksomheder. Så det er nu vi skal skabe fremtidens iværksætteri, innovations- og vækstkilder. 

Det har nok aldrig været lettere at stifte virksomhed i Danmark end nu. Coronakrisen har affødt nok permanente ændringer i vores arbejdsliv og holdninger til hvor, hvornår og hvor meget vi skal arbejde. Der har således gennem en periode været fokus på at inspirere og hjælpe flere i gang. Og det er lykkedes, hvis vi dømmer ud fra Vækstfondens tal. Men vi har en udfordring i Danmark.

Barrierer for iværksætteri og startupvækst i Danmark
Det er ikke nok at starte en ny virksomhed. Danmark har brug for, at danske startups udvikler sig til større virksomheder, som kan bidrage med banebrydende innovation, styrke dansk konkurrenceevne internationalt, hjælpe med klimaomstillingen, levere bæredygtig vækst, skabe arbejdspladser og velstand.

I Danmark er vi bagud i forhold til andre europæiske lande fsa. vor evne til at skabe højvækstvirksomheder – virksomheder under fem år med en årlig gennemsnitlig vækst på 20 pct. over en treårig periode. Tech Nordic Advocates’ fokus er teknologibranchen, en højvækstbranche og kilde til fremtidig vækst. Både generelt og i teknologibranchen er antallet af højvækstvirksomheder i Danmark lavere end både det europæiske gennemsnit, men også Sverige og Norge, som vi normalt sammenligner os med. (Kilde: Eurostat)

Startups i Danmark formår ikke at vokse sig store og vækste i løbet af virksomhedens første leveår. Undersøgelser foretaget af bl.a. Dansk Erhverv har afdækket, hvilke barrierer der i Danmark spænder ben for, at vores iværksættervirksomheder kan vækste som i andre europæiske lande. Som i andre lande er adgang til kapital den største udfordring  – 44 pct. af de adspurgte iværksættere i Dansk Erhvervs analyse svarer, at adgang til kapital er deres største udfordring. Tal som stemmer overens med vor ’empiriske’ erfaring i Tech Nordic Advocates.

”Danske startups er derudover særligt hårdt ramt af de nye danske regler om screening af udenlandske investeringer”, siger Nikolaj Juhl Hansen, ekspert på området, Advokat og Partner i Magnusson, Tech Nordic Advocates forretningsmedlem og partner, som sammen med os arbejder på at forbedre rammevilkårene for startups i Danmark. ”Robot- og dronebranchen er f.eks. særligt hårdt ramt. For at sætte fokus på dette, deltager Magnusson sammen med Tech Nordic Advocates på R22 i Odense d. 23.-25. marts 2022”. Nikolaj Juhl Hansen taler om de nye FDI-regler d. 24. marts kl. 14.00 – 14.30 i Hal C, Startup Stage.

En anden hæmsko for opskalering af startups er, at vi mangler talent og know-how.  Det er ikke et unikt Dansk problem. Som følge af vor mangel på højvækstvirksomheder er vores særlige problem i Danmark, at vi udover talent mangler skaleringsrollemodeller og den nødvendige know-how til at hjælpe startups ud over Danmarks grænser og ekspandere internationalt. 

I Tech Nordic Advocates oplever vi gennem vort direkte arbejde med tech startups to andre unikke danske fænomener – eller rettere udfordringer: Der er begrænset lyst til at investere i iværksættervirksomheder i Danmark; en af flere faktorer bag manglen på iværksætter/startup kapital. Danske iværksættere mangler derudover ambitioner for deres startups, som også er reflekteret i Dansk Erhvervs analyse, der viser, at under 10% af de adspurgte startups stiler mod højvækst og/eller børsnotering. 

Igen oplever vi gennem vort direkte arbejde med tech startups, at vi ikke er ’sultne’ nok i Danmark! Den manglende ’sult’ reflekteres i startup visioner – vi tænker ikke stort – og i forbindelse med kapitalrejsning. Mange iværksættere/startups søger ’små beløb til små planer’.  En professionel jantelov? I alle tilfælde er det lave ambitionsniveau en klar vækstbarriere og en sandsynlig faktor i den begrænsede investorlyst, samt en del af forklaringen på, hvorfor vi er bagud i forhold til andre europæiske lande.

Tech Nordic Advocates tilbyder danske tech iværksættere og startups adgang til et globalt netværk, know-how og ekspansionsmuligheder I Tech Nordic Advocates – nordeuropas største tech-/iværksætternetværk, søster til Tech London Advocates, maskinen bag Londons tech hub, og den nordiske arm af Global Tech Advocates, som forbinder og stimulerer samarbejde mellem 25.000 tech-ledere på tværs af 25 globale tech hubs -arbejder vi dagligt med at hjælpe danske tech-iværksættere og startups med disse udfordringer. 

Tech Nordic Advocates rødder i London afspejles i vores kultur og ’think bigger, move faster’ mindset, som vi arbejder ihærdigt på at udvikle hos vores iværksættere og startups. Vort globale netværk giver os adgang til og mulighed for at forbinde danske tech iværksættere, startups og partnere med succesrige iværksættere, mentorer, tech-ledere, eksperter og investorer verden over real-time. Det tager typisk et halvt år at finde vej ind på et internationalt marked. Vi kan tage fat i de rigtige folk fra Tech Bay Area Advocates i Silicon Valley til Tech China Advocates og alt derimellem med det samme. 

Det skaber og åbner kæmpe muligheder for sparring, rådgivning, vækst, ekspansion, adgang til kapital, internationale events, trade missions og nye markeder. Præcis hvad vi har brug for i Danmark, hvis vi skal skabe højvækstvirksomheder og konkurrere internationalt – og lære at ”think bigger, move faster”.

Coronakrisen har sat en naturlig stopper for live events verden over. Vi er en global tech-platform, så vi har uden de store udfordringer fortsat vort arbejde med at hjælpe danske startups gennem Coronakrisen (jvf. ”Startup Ecosystem Covid 19 Resource Hub”) udover vort daglige arbejde med at fremme innovation, spille en ledende rolle på de store agendapunkter – ESG, diversitet og inklusion mv. – støtte op om danske tech-iværksættere og stimulere dansk tech startup vækst, opskalering og international ekspansion i samarbejde med vore partnere.  

”I Netcompany betragter vi det som vores vigtige ansvar at støtte Danmarks iværksætterscene. Vores samarbejde med Tech Nordic Advocates giver os mulighed for netop dette. I form af erhvervsøkonomisk og vækstfokuseret sparring, vil vi hjælpe med at skabe de bedste forudsætninger for vækst. Hvordan man driver en sund og bæredygtig forretning, er et andet altafgørende parameter, som vi glæder os til at folde ud til efteråret, hvor vi inviterer til ESG-event.”, siger Anne Honum Høy Jørgensen, Talent Attraction Manager, Netcompany.

Vi glæder os bl.a. til i år at kunne vende tilbage til vores trade mission til London Tech Week d. 13. – 17. juni – som Tech London Advocates er medarrangør af-  hvor vi giver danske tech startups en unik mulighed for at deltage i Europas største tech event, pitche til internationale investorer og netværke med internationale kræfter.

Danmark halter bagud på kvindeligt iværksætteri. 
Det er et samfundsproblem

Når vi taler udfordringer for danske iværksættere og startups, så står det allerværst til for kvinder i Danmark. OECD og andre rapporter vidner om de efterhånden veldokumenterede fakta, nemlig at Danmark ligger i bundposition i både OECD og Norden på kvindeligt iværksætteri. I 2021 gik under 1.5% af venture kapital til kvindeligt ledede founder teams i Danmark. Ja, der er færre kvindeligt ledede founder teams (”funnel problem”). Men vi har et strukturelt og adfærdsbaseret problem. Det er et samfundsproblem vi må dæmme op for og løse i fællesskab. 

Danmark skal i førertrøjen på kvindeligt iværksætteri og diversitet generelt

Der tales og skrives meget om emnet. På trods deraf er der stor uvidenhed om manglen på diversitet i iværksætteri og dets konsekvenser for Danmark (jvf startups bidrag til fremtidig innovation og jobskabelse). Der er sågar dem, der anskuer ubalancen som et kvindeproblem, værre del af en feministisk bevægelse. Det faktuelle problem er: hvordan skal vi skabe fremtidig innovation og vækst i Danmark med 50% af vort talent sat ud af spil?

Ultimo 2020 besluttede vi i Tech Nordic Advocates, at tiden var kommet til slagkraftig handling på landsplan. Baseret på vore erfaringer fra London, Canada og USA udviklede vi ”Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri” – et internationalt 3-moduls vækstprogram som skal bidrage til at få flere – og styrke – allerede etablerede kvindelige tech iværksættere og startups i Danmark:

Modul 1 af ”Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri” leverede stærke resultater i 2021 – flere kvindelige tech iværksættere, nye og flere kvindelige rollemodeller, nye danske og internationale kontakter, netværk, vækstmuligheder, direkte adgang til internationale markeder og know-how, alle de barrierer, kvindelige – alle – tech-iværksættere støder på.

Med de stærke resultater leveret i Modul 1 sikrede vi yderligere støtte fra Industriens Fond til at lancere Modul 2 – Europas første og eneste Internationale Acceleratorprogram for tech-virksomheder med højvækstpotentiale ledet af kvinder, samt Modul 3 – en ny ’paraply’ venturefond organisation bestående af danske og internationale investorer, som skal sikre kvindelige tech-iværksættere og tech-virksomheder ledet af kvinder bedre adgang til kapital. Udover Industriens Fond har KPMG Danmark, Magnusson og London Stock Exchange fornyet deres partnerskab og investering i ”Women-in-Tech” (WiT) programmet for 2. år i træk:

”KPMG har i flere år været meget aktiv i at hjælpe danske iværksættere og vækstvirksomheder, og er i den forbindelse meget stolte over at kunne støtte op om WiT initiativet, som vi også deltog i, i 2021. Hos KPMG mener vi, at Danmark og dansk erhvervsliv går glip af yderligere vækst, hvis vi ikke aktiverer alle gode kræfter i samfundet – og kvinder er desværre underrepræsenteret i iværksættermiljøet som virksomhedsledere og virksomhedsejere i forhold til befolkningens sammensætning og uddannelsesbaggrund. Det vil vi gerne gøre vores til at ændre på,”  udtaler Morten Høgh-Petersen, Audit Partner, KPMG. 

”Magnusson og TNA har set et stort og nødvendigt behov for at etablere og udvikle et holdbart økosystem for kvindelige foundere, startups og iværksættere til at få en bedre og mere ligelig adgang til founding og kapital, sparring, netværk, kompetencer, samt viden, for derved at opnå større succes, og vi har derfor indledt et succesfuldt samarbejde for over et år siden, der allerede har produceret positive resultater. Danmark lader til at bære den gule førertrøje i Norden fsva. kvindeprogrammet, men der er stadig en meget lang proces og vej at gå – det er et maratonløb og ikke en 100-meter sprint – og her er events som R22 i Odense og International Women’s Day events meget vigtige skridt på vejen”, siger Sam Jalaei, Advokat og Partner, Magnusson.

I kølvandet er fulgt et stigende antal partnere, herunder Københavns Kommune, Netcompany, Nordea Startup & Growth og Vækstfonden. Mikkel Rørvig, Direktør, Nordea Startup & Growth siger: ”Som en aktiv del af det danske og nordiske startup økosystem, var det naturligt for os at teame up med TNA omkring deres acceleratorprogram for kvindelige foundere. Vi har i økosystemet en udfordring med alt for få kvindelige foundere, og her gør acceleratorprogrammer som TNA’s en kæmpe forskel. Vi glæder os meget til at hoste deres kommende Intenational Womens Day event d. 30. marts”.

Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden siger: ”I Vækstfonden er vi optagede af at skabe et mangfoldigt iværksættermiljø og sikre, at vi får endnu flere kvindelige iværksættere. Det er en agenda, vi arbejder med på flere niveauer både i Vækstfonden og i økosystemet, og et af vores tiltag er blandt andet at bakke op om Tech Nordic Advocates, som arbejder for at skalere kvindelige founders’ virksomheder.”

Næste skridt
Tech Nordic Advocates rolle og bidrag til det danske tech iværksætter/startup økosystem og dansk startup vækst har tiltrukket international opmærksomhed, herunder fra EU Kommissionen, som resulterede i besøg fra EU Kommissær for Innovation, Research, Kultur og Uddannelse, Mariya Gabriel, som ville høre mere om vort arbejde og programmer, herunder ”Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri” med henblik på videre samarbejde på europæisk plan. Vi benyttede lejligheden til at give iværksætterrepræsentanter for danske tech startups generelt samt ”Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri” mulighed for at dele deres perspektiver på tech startup vækstbehov og barrierer, herunder for kvindelige tech iværksættere, med EU Kommissæren. På hjemmebane i Danmark er vort næste skridt at sikre langsigtet finansiering til slagkraftig indsats så vi kan hjælpe flere danske tech startups med opskalering, adgang til risiko-såvel som vækstkapital og international ekspansion, herunder til ”Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri” som pt. er et kortsigtet ’projekt’ finansieret af Industriens Fond, Københavns Kommune og ovenstående partnere med udløb ultimo 2022. Vi leverer resultaterne. Hvis vi skal komme ubalancen i iværksætteri i Danmark til livs skal vi have langsigtet finansiering på plads. Vi er i positiv dialog med regeringen og ser frem til samarbejde om den langsigtede løsning.

Tech Nordic Advocates er partnere på R22 i Odense Congress Center d. 23-25. marts og kan besøges på stand 4334 og som del af programmet:

  • 24 March 9:30 - 11:30 Our Founder/CEO Jeanette Carlsson will be moderating the startup pitches in the Startup Arena (Hall C - Startup Stage)
  • 24 March 13:00 -14:30 International Startup Growth Opportunities (Hall C - Startup Stage)
  • 24 March 14.00 - 14.30 What do the new EU (and Danish) Screening rules on FDI mean for robotics/automation/drone companies? Nikolaj Juhl Hansen Partner and Co-Head, Corporate, M&A Magnusson
  • 25 March 13:00 – 14:30 Promoting and supporting Female Tech Founders/ Leaders (Hall C - Startup Stage)

Derudover:
International Women’s Day Event d. 30.3, 13.30-17.00 + drinks hos Nordea.

Tech For D&IVersity, 31. marts. 17.00-20.00 London/Online. 

Læs mere på www.technordicadvocates.org

Alt for få kvinder kaster sig ud i iværksætteri - og alt for lidt funding går i retning af kvinder, der skaber arbejdspladser. Det kan vores programmer være med til at ændre. For der er masser af ideer, mod og virkelyst blandt kvinder siger

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...