Digitaliseringen bidrager til et større formål

Af Jørn Jacobsen, adm. direktør i SAP Danmark

Af:

Grøn omstilling er i dag uløseligt forbundet med digitalisering. Teknologier med kunstig intelligens gør vores virksomhedsdrift og produkter smartere og mere bæredygtige. I fremtiden vil politikere, forbrugere, samarbejdspartnere, leverandører, investorer og nye generationer af medarbejdere i stigende grad også kræve det af os.

Corona har stjålet billedet i 2020, men når pandemien en dag har lagt sig, vil vi igen stå konfronteret med den altoverskyggende dagsorden for vores fremtid: bæredygtighed. Den optager mere end nogensinde de politiske instanser, der sætter rammerne for vores samfund og virksomheder.

EU-kommissionens formand Ursula Von Der Leyen har meldt ud, at EU går efter en CO2-reduktion på mindst 55 procent i 2030. Herhjemme er det regeringens mål at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990, og der er oprettet klimapartnerskaber for at styrke den grønne omstilling og samarbejdet med virksomhederne, der løfter en afgørende opgave i den forbindelse.

Intelligent vej til grønne mål
Vi lever nu i en tid, hvor både vækstplaner og grønne ambitioner bør være født med en indbygget sympati og forståelse for det digitale. Grøn omstilling er uløseligt forbundet med en accelereret digitalisering, som med brug af kunstig intelligens på mange niveauer gør vores innovation og drift bedre og smartere. Jeg føler mig overbevist om, at verden om tre-fire år er domineret af intelligente virksomheder, der har erkendt, at software ikke længere bare er noget, der hjælper os i dagligdagen, men snarere udgør selve måden, vi agerer på.

Hvis ikke vi forbinder vores ambitiøse klimaplan med teknologi og digitalisering, kan vi ikke nå vores grønne mål. Det digitale muliggør, at vores arbejdsprocesser bliver intelligente, og det er intelligente beslutninger truffet på et oplyst, datadrevet grundlag, som for alvor vil skabe effektive løsninger til glæde for både økonomi og klima.

CO2-indsigt i værdikæden
Data og intelligens vil nu for alvor gøre det muligt for os at handle grønt og effektivt på baggrund af konkret indsigt i vores forsyningskæde og processer. Effektiv bekæmpelse af klimaforandringer begynder først og fremmest med, at virksomheden forstår, hvor dens klimaaftryk kommer fra, helt ned på hver enkelt produkts niveau.

Energiforbrug og CO2-udledning er resultatet af en lang række beslutninger, der er truffet på tværs af hele virksomhedens værdikæde. Det gælder både lokale virksomheder med national forsyningskæde og globale virksomheder med værdikæder på tværs af mange underleverandører og flere kontinenter.

Forbrugerne vælger
Moderne forretningssoftware kan beregne en vares samlede CO2-aftryk. Det understøtter virksomhedens arbejde med bæredygtighed, men skaber først for alvor værdi, når informationen om varens klimabelastning danner grundlag for en oplyst beslutning ude hos forbrugerne.

For det er forbrugerne, der i sidste ende har de økonomiske muskler til at træffe de nødvendige grønne valg, der skal danne baggrund for fremtidens mere bæredygtige virksomheder og startups.

Den kritiske forbruger er vant til at søge efter information om e-numre og andre tilsætningsstoffer på varens indpakning. Når forbrugeren i fremtiden scanner en liter mælk med sin mobiltelefon, vil det fremgå, hvor meget CO2, der er udledt gennem hele processen fra fodring og malkning til placeringen i supermarkedets køleskab.

Det er så op til forbrugeren at afgøre, om varen lever op til forbrugerens egne forventninger og krav.

Sorte og grønne tal
Kortlægning og rapportering af en virksomheds CO2-aftryk og andre miljømæssige påvirkninger vil i stigende grad blive en styrkeposition og et konkurrenceparameter. Der bliver derfor brug for en fælles standard, som gør det muligt at sammenligne virksomheders grønne bundlinje.

På samme måde som virksomheder i dag aflægger et finansielt regnskab, bør det fremover også være et krav på tværs af brancher og geografi at aflægge et grønt regnskab, der konkretiserer virksomheders miljøaftryk. Sagt på en anden måde: Fremtidens årsrapport skal indeholde både finansielle og grønne nøgletal. Det er i mine øjne kun et spørgsmål om tid, før virksomheder mærker samfundets skærpede krav til bæredygtighed i form af afgifter, lovgivning og regler om aflægning af grønne regnskaber på den ene eller anden måde.

Dertil kommer kravet om purpose fra nye generationer af medarbejdere, der ønsker et meningsfuldt arbejde og forventer, at virksomheder og deres ledere har gjort deres stilling op og har nogle klare ambitioner for bæredygtighed, medarbejderne kan identificere sig med. 

Profit og bæredygtighed
Den ny tids forretningssoftware vil skabe intelligente forretningsprocesser, der kontinuerligt reducerer ressourceforbruget, gør arbejdet smartere og munder ud i et bedre produkt eller service.

I den intelligente, digitaliserede virksomhed udelukker modstandsevne, profit og bæredygtighed ikke hinanden. De forstærker tværtimod hinanden og understøtter dermed den grønne omstilling og vækst. Det er ikke kun i virksomhedens egen, men i alles interesse.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...