Sponseret indhold
Morten Holm Christensen, produktudviklingschef Dansk Standard

Dansk Standard vil modernisere deres standarder og er klar til at lancere en ny platform. Målet på længere sigt er udviklingen af virtuelle, interaktive standarder med mulighed for at slå begreber op direkte i standarden.

Dansk Standard sælger flere end 28.000 forskellige standarder, der sætter rammen for alt fra opbygning af cykelskure til cybersikkerhed på danske webshops. Et projekt kan have et krav om indkøb af en lang række standarder, og de købes i dag som PDF eller bestilles på papir i Dansk Standards webshop. For at ruste sig til fremtiden, skal denne model moderniseres gevaldigt. 

“Vi vil gerne gøre det nemmere at finde den standard, der er relevant for ens service eller produkt og samtidig vil vi give en bedre online læseoplevelse.” Sådan lyder det fra Morten Holm Christensen, der produktudviklingschef hos Dansk Standard.

“Ingen køber standarder for sjov. Standarder er et lovkrav og man kan kun bruge den rigtige standard,“ siger han. 

Interaktive standarder med split view 
Højt på ønskelisten er at få skabt interaktive standarder, hvor præciseringer og link til lovgivning kan slås op direkte i den virtuelle standard og hvor definitioner kan vises ved hjælp af split view. Morten Holm Christensen bemærker, at forretningen i dag virker forskellig, alt efter hvordan man opsøger dem. Det vil de strømline så både udtryk, login og design giver samme oplevelse – uanset hvilken platform man benytter. De vil desuden skabe en platform, de kan videreudvikle på og som er mere modellerbar end i dag. Det har fået hjælp til hos de digitale konsulenter i Smartpage, der har benyttet headless commerce til at skabe en mere strømlinet brugeroplevelse for Dansk Standards kunder. 

Mere smidig dataudveksling
Men det bliver ikke kun nemmere for kunderne, der skal finde og købe de helt korrekte standarder i webshoppen. 

“Vi har sammen med Smartpage ændret hele den bagvedliggende it-arkitektur og den måde, vi udveksler data på, er blevet meget mere smidig og agil,  ” siger Morten Holm Christensen. 

Headless er en it-arkitektur, hvor front-end er afkoblet fra back-end, så back-end kan opdateres, uden at det påvirker front-end. Helt konkret betyder det, at arbejdet med at tilføje apps eller andre platforme, fremover bliver hurtigere, fordi den bagvedliggende struktur er forandret – brugen af headless gør det nemmere at koble nye platforme på den back-end, der er udgangspunktet for fremtidige sites. Det betyder samtidig, at meget data kan genbruges fra tidligere. 

Ny platform på vej
Der kan derfor snart lanceres en ny platform, der på sigt skal kunne tilbyde de virtuelle standarder, de er i gang med at udvikle sammen med Smartpage. Morten roser konsulenterne hos Smartpage    for at være ærlige i arbejdet om at gøre den digitale omstilling mulig. 

“Vi har talt med flere forskellige digitale konsulenthuse og der var mange gode bud. Men vi fik en god fornemmelse af kompetencerne hos Smartpage. De kom med et rigtig godt bud på, hvordan vi kan samle vores kundevendte systemer,” siger han og fortsætter: “De har været gode til også at komme med forslag til ændringer, der ligger uden for projektbeskrivelsen. 

Rejsen er kun lige begyndt
Han lægger vægt på, at rejsen kun lige er gået i gang, og at det først er om et til to år, at de for alvor vil kunne høste frugterne af arbejdet. Det betyder ifølge produktudviklingschefen, at vi skal vente lidt, før vi har mulighed for at erhverve virtuelle, interaktive standarder, da hele den bagvedliggende struktur er i gang med at blive forandret. Dansk Standards ønskeliste har det tilfælles, at brugeroplevelsen skal forblive så god som overhovedet muligt. De har som non-profit-forening ikke et mål om øget omsætning, men et mål om, at så mange som muligt får de korrekte standarder.   

Standarderne skal ud at leve
“Som led i det skal vi selvfølgelig have standarderne ud at leve, så de giver værdi. Og vi vil gerne øge den værdi, folk får ud af standarder,” siger Morten Holm Christensen. 

Mortens ønskeseddel inkluderer blandt andet styrkelse af deres værditilbud, en bedre kobling mellem standarder og direktiver, etableringen af en ny kundeportal samt af en virtuel standard. Han glæder sig til at fortsætte samarbejdet med de digitale konsulenter.

“Uden samarbejdet med Smartpage, ville det være svært at arbejde med digitale standarder, og samarbejdet har gjort os mere rustede til at arbejde med værditilbuddet.”

Vi har sammen med Smartpage ændret hele den it-arkitektur og den måde, vi udveksler data på, er blevet meget mere smidig og agil

MEST LÆSTE