Sponseret indhold

Fremtidens arbejdsplads kræver fleksibel teknologi – og omstillingsparate medarbejdere

Af:

Logitech udvikler og leverer de teknologiske løsninger til videomøderne, der er en vital del af den hybride arbejdsplads. Men hvis den nye arbejdskultur skal blive en succes, kræver det, at det teknologiske niveau hæves i virksomhedernes mødelokaler, understreger Henrik Staff, Head of B2B Nordics i Logitech. Derudover er det også afgørende, at medarbejderne tilpasser sig de nye mødeformer i deres adfærd.

Mere hjemmearbejde var en nødløsning under coronapandemien, og det viste sig at fungere overraskende godt. Det har fjernet mange arbejdsgiveres bekymringer om, at hjemmearbejde er ensbetydende med, at medarbejderne ser Netflix, vasker tøj og ordner haven. Fjernarbejde virker. Det var en trend, der var i gang før coronapandemien med en stigende fokus på medarbejdernes velbefindende og den såkaldte work-life balance. Det har eksempelvis i årevis været accepteret og set som en fordel at tunge og koncentrationskrævende opgaver for enkeltpersoner bedre kan udføres på privatadressen frem for i det mere støjende og forstyrrende åbne kontormiljø. 

Allerede under coronakrisen var der en positiv oplevelse af hjemmearbejde. En rundspørge til Dansk Industris Virksomhedspanel gennemført i maj 2020 viste, at næsten 4 ud af 10 virksomheder var indstillede på at åbne op for mere hjemmearbejde efter coronakrisen. Godt en tredjedel af de adspurgte oplevede dog et fald i produktiviteten, hvilket kan afspejle, at det ikke er alle typer af virksomheder og brancher, der egner sig lige godt til fjernarbejde. Blandt virksomheder inden for brancherne fremstilling og transport, hvor medarbejderne arbejdede mere hjemme under nedlukningen, oplyste således næsten 4 ud af 10, at medarbejdernes produktivitet var faldet. Men knap halvdelen i rundspørgen oplevede en uændret produktivitet, og 10 pct. oplevede en stigning. Den overvejende positive indstilling er ikke forsvundet – alt tyder på, at digitale møder og fjernarbejde er en stigende del af fremtidens arbejdsplads i mange virksomheder. 

Teknologien i mødelokalerne skal forbedres
Men nu er hverdagen også kommet tilbage, arbejdspladserne er genåbnede, og en af udfordringerne er nu at få et bedre samspil mellem de deltagende på fysiske og virtuelle møder. 

”Under coronakrisen var alle i samme båd – der var en imødekommende forståelse af, at det var en vanskelig situation, som man var tvunget til at få det bedste ud af. Vi ser en større og større fokus på, at alle skal være lige meget med på møder, hvor deltagerne er både fysiske og digitale. Det er noget, som Microsoft, Zoom og andre udbydere af videoløsninger arbejder med, og vi leverer hardwaren, som kan imødekomme brugernes behov. For eksempel; i stedet for blot at se det overordnede mødelokale med alle deltagere, kan du nu se hver enkelt deltager i deres eget, separate skærmbillede,” siger Henrik Staff, Head of B2B Nordics i Logitech.

Han understreger, at hvis flere digitale møder skal blive en permanent, integreret del af dagligdagen, kræver det, at den teknologiske standard hæves i mødelokalerne rundt omkring. Men det er også arbejdsgivernes ansvar at sikre, at medarbejderne har udstyr af høj kvalitet på hjemmearbejdspladsen. 

Logitech har udviklet video-barerne Logitech Rally Bar, der er bygget til mellemstore mødelokaler, og Logitech Rally Bar Mini til mindre mødelokaler. De har begge video og lyd af høj kvalitet og leverer dermed det tekniske fundament for, at det bliver en god mødeoplevelse for deltagerne. 

Kamera fokuserer automatisk på taleren
Begge videobarer er udstyret med Logitech RightSense-teknologi samt AI Viewfinder, der er et ekstra kamera dedikeret til computervision. Kameraet registrerer menneskelige figurer og beregner, hvor de er i realtid. Det forbedrer præcisionen af Logitech RightSights auto-indramning og kamerakontrol, så mødedeltagerne altid er i fokus – også hvis de deltager lidt sent eller bevæger sig under mødet. Dertil kommer, at den motoriserede kamerastyring med pan- og tilt-funktion og de knivskarpe billeder vil kunne skabe oplevelsen af, at man sidder i et fysisk møde. 

”Vi har i de to barer også indbygget to kameraer og den nødvendige teknik, så vi er klar til senere i år at lancere en funktion kaldet RightSight2, som betyder, at man kan se to skærmbilleder på mødeskærmen: Ét af den mødedeltager, der taler, og ét der viser alle i mødelokalet. Når en anden tager ordet, så skifter kameraet automatisk til den nye taler,” siger Henrik Staff.   

Rally Bar og Rally Bar Mini er nemme at sætte op og styre. Det samme gælder et andet nyt produkt, Logitech RoomMate, der er bygget til store mødelokaler. RoomMate er en computerenhed, der giver kunderne mulighed for at køre videokonferencetjenester på Logitechs konferencekameraer, som f.eks. Rally Plus uden tilkobling af en computer. Det gør det muligt at forenkle opsætning, administration og brug af videokonferenceudstyr.

Mødekulturen skal følge med
Logitech er med i den absolutte front på globalt plan, når det handler om udvikling af hardwareteknologi til et arbejdsliv med flere digitale møder. Men teknologien alene kan ikke gøre fremtidens hybride arbejdsplads til en succes. 

”Det handler også om mødekultur, som er blevet mere vigtigt i det hybride rum, hvor folk både sidder hjemme ved deres skrivebord og i forskellige mødelokaler med en eller flere deltagere på hver lokation. Det er afgørende, at alle føler, at de deltager på de samme betingelser. Det kræver bl.a., at alle ser ind i kameraet i stedet for på dem, de sidder overfor i mødelokalet. Det er noget, som alle skal arbejde med og vænne sig til, for det er ikke altid naturligt. Du kan f.eks. opleve at skulle tale ind i kameraet mens personen, du henvender dig til, sidder lige ved siden af dig. En anden vigtig del er lyden. Vi anbefaler, at lyden kommer fra skærmen og ikke fra midten af bordet, hvor der ofte er placeret højttalere og mikrofon. Hvis lyden kommer fra et andet sted end skærmen, så er det naturligt at kigge derhen.”

En anden udfordring med flere digitale møder er også, at det kan være sværere at fange de mere kreative indslag på mødet med f.eks. brug af whiteboards. Derfor har Logitech tidligere i år lanceret 2. generation af Logitech Scribe – et whiteboard-kamera drevet af kunstig intelligens, som sikrer den højeste visuelle kvalitet i videomøder. Netop kreativitet som sådan egner sig måske mindre godt til digitale møder, hvis nøglearbejdere i den sammenhæng ikke sidder over for hinanden. I nogle tilfælde. Albert Einstein havde det bedst på egen hånd, og det var i hans tid på et patentkontor, at han tænkte de tanker, der førte til de fire epokegørende artikler i 1905, som ændrede vores forståelse af tid og rum. Men i andre mere praktiske sammenhænge kan fysiske møder med heftige diskussioner og fantasifulde indslag måske være det bedste forum for idéudvikling.     

 ”Når vi taler om kreativitet, så kan det måske være en fordel med rent fysiske møder, hvor man kan have mere aktive diskussioner. Men generelt vil jeg sige, at den måde den nye mødekultur håndteres bedst muligt på, afhænger af den enkelte virksomhed. Hver virksomhed må finde den model, der passer bedst til organisationen og være indstillede på at tilpasse den løbende i takt med tilbagemeldinger fra medarbejderne,” siger Henrik Staff. 

Logitech blev grundlagt i 1981 i Lausanne i Schweiz, men flyttede hurtigt til Silicon Valley. Logitech var en af pionererne inden for design af innovativt periferiudstyr til computere, herunder den infrarøde trådløse mus, den tommelfingerstyrede trackball, lasermusen og meget mere. Logitech er i dag blandt verdens førende producenter af udstyr til virksomheders digitale møder og videosamarbejde; bl.a. konferencekameraer, -højtalere og headsets. 

Læs mere på www.logitech.dk

Vi ser et større og større fokus på, at alle skal være lige meget med på møder, hvor deltagerne er både fysiske og digitale.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Logitechs gode råd
Logitech har udgivet en gratis e-bog “5 lessons learned from remote working during the pandemic”.  Bogen er skrevet på baggrund af et dybdegående studie af globale arbejdsvaner før, under og efter pandemien udført af Remote Work Association. Konklusionen er bl.a., at forandringsparate virksomheder med det rette udstyr, træning og forberedelse kan få gavn af at indføre hjemmearbejde på den lange bane.

Et af de 5 råd handler om behovet for retningslinjer til videomøderne. Undersøgelsen af Remote Work Association viser således, at de største irritationsmomenter blandt mødedeltagerne er afbrydelser fra andre deltagere (41 %), at deltagerne ikke muter deres mikrofon (40 %) samt distraherende baggrundsstøj (37 %). For at højne den generelle mødeoplevelse bør virksomheder derfor overveje at opstille ’best practice’ guidelines for videomøder, eventuelt suppleret af videotræning af medarbejderne. 

Bæredygtighed i Logitech
Mere hjemmearbejde mindsker udgifterne til rejseaktiviteter og lokaler og spiller derfor også ind i den bæredygtige dagsorden. Og netop bæredygtighed har en meget høj prioritet i Logitech.

”Vi støtter fuldt op om Paris-aftalen og har virkelig mange initiativer i gang med særlig fokus på miljø og lighed. Vi sørger bl.a. for, at vi anvender konfliktfrie mineraler, og vi har accelereret vores klimastrategi, som skal gøre os kulstofneutrale i 2021. Og vi var det første selskab inden for forbrugerelektronik, som mærker vores produkter med angivelse af kulstofaftryk. Generelt er fokus på bæredygtighed ganske enkelt en del af vores virksomhedskultur,” siger Henrik Staff. 

Logitechs anerkendelser for bæredygtighed
Udnævnt af magasinet World Finance i 2020 til det mest bæredygtige selskab i forbrugerelektronik

  • Dow Jones Sustainability Index
  • Fast Company’s liste over verdens mest innovative selskaber med en Top 5-placering for Corporate Social Responsibility
  • Gaming porteføljen er mærket Climate Pledge Friendly på Amazon.com
  • Bilanz i Schweiz har rangeret Logitech nr. 1 for Climate Consciousness
  • Financial Times har rangeret Logitech nr. 12 i Europa for intensitet i reduktion af drivhusgasser

Kilde: Logitech Sustainability Report FY2021

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...