Sponseret indhold
Sara Vergo, formand for Djøf.

Både mangfoldighed og tech er blandt de store samfundstemaer, som Djøf er engageret i. Og mangfoldige output kræver mangfoldige input! Også derfor skal vi have de samfundsvidenskabelige discipliner i spil, når vi drøfter teknologiens udfordringer og behovet for diversitet i tech.

Samfund før teknologi. Det var mottoet, da Djøf i 2019 nedsatte Djøfs TechDK Kommission, som skulle komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi balancerer den teknologiske udviklings potentiale med de faldgruber og skyggesider, som også følger med. For Djøf er med sine 107.000 samfundsfaglige medlemmer stærkt optaget af de store samfundsudfordringer og vilde problemer. 

”I Djøf har vi altid haft tradition for at arbejde med ligestilling og mangfoldighed. Og i den seneste årrække har vi også engageret os i tech-debatten og sat fokus på både de samfundsmæssige potentialer og omkostninger ved øget digitalisering og brug af nye teknologier – hvad enten det er betydningen for den demokratiske samtale, udfordringer med diskrimination eller noget helt tredje,” fortæller Sara Vergo, formand for Djøf. 

”Vi skal heppe på og bidrage til de mange fordelagtige aspekter ved digitalisering, når den fx kan være med til at forbedre sundhedsvæsenet, den offentlige sektor og erhvervslivets muligheder og vækst. Men skyggesiderne er mindst lige så vigtige, og i en hastigt voksende branche skal vi også være opmærksom på udviklingen i selve branchen. Derfor har mangfoldighed i tech naturligt også optaget Djøf og TechDK”, forsætter Sara Vergo.

Virkeligheden overhaler algoritmerne
For på trods af flere tiltag for at skabe mere diversitet i tech er branchen stadig domineret af unge mænd fra udvalgte dele af verden og uddannelsesspektret. 

”Verden er for kompleks til en algoritme. Der er masser af talent og viden, der går tabt, fordi tech ikke i højere grad inddrager parametre som køn, alder, religion, geografi osv. Den diversitet skal branchen i langt højere grad tænke ind,” fortæller Sara Vergo.

For at styrke diversiteten, overkomme bias og sikre løsninger forankret i en bred repræsentativ tilgang til virkeligheden skal branchen gøre op med de stereotype forestillinger om, hvordan en it-medarbejder, en softwareudvikler eller en tech-kompetent person ser ud.  

”Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis det kun er unge mænd, der sidder og udvikler it-systemer til brugere på over 70. I Danmark er vi ikke altid dygtige nok til at få diversitet ind i tech. Vi skal have en bredere tilgang med mere diversitet, når det kommer til køn, faglige baggrunde osv., der afspejler, hvordan verden reelt ser ud,” forklarer Sara Vergo. 

Sara Vergo understreger pointen ved at fremhæve udfordringerne med ejendomsvurderingerne hos SKAT. Før var det mennesker, der foretog vurderingerne, i dag er det en algoritme, hvilket danskerne oplever store udfordringer med. Sundhedsplatformen er et andet eksempel på, at vi bliver forblændede og ikke skal lade tech stå alene, men kombinere flere forskellige faggrupper til at skabe holdbare løsninger. 

Få øje på fordommene og sæt mere fokus på efteruddannelse
Analysen fra Djøfs TechDK Kommission: Diversitet i tech giver tre anbefalinger: ’Offentlige udbud og løsninger skal længere op på mangfoldighedsstigen’; ’Invitation til at indføre biasblokkere som fx ”anonyme” tests i tech-branchen’ og ’Luk arbejdskraftsgabet – indfør traineeforløb i tech-industrien og efteruddannelse’.

”Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, men vi skal passe på med ikke at blive overhalet af vores egen forblindelse af, hvad tech kan. It-løsninger skal rumme alle målgrupperne lige fra den ældre mand, som aldrig har siddet med en iPad i hånden, til den unge som er født med mobilen i hånden,” siger Sara Vergo.

It-specialisterne har brug for flere kompetencer fx fra nogle med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig baggrund. Vi er nødt til at have bredden med, hvis it-løsningerne skal lykkes.

”Vi vil også gerne invitere branchen til at arbejde med de usynlige menneskelige bias, som er med til at forstærke og fastholde skævvridninger. Det kan fx være at gøre ordene i et jobopslag mere køns- og aldersneutrale,” siger Sara Vergo og uddyber:   

”Branchen mangler arbejdskraft, derfor skal vi også blive bedre til at efteruddanne fx juristen eller sociologen til tech-branchen. Samtidig skal virksomhederne skabe flere traineeforløb, så vi får unge talenter ind i branchen og hjælper dem med at navigere i arbejdslivet.” 

Djøf er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende. Djøf repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. 

Læs mere på www.djoef.dk 

MEST LÆSTE