Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør i IT-Branchen

Regeringen er for alvor trådt i karakter på det digitale område med etablering af et digitaliseringspartnerskab. Ikke blot fordi regeringen har signaleret at man vil sætte økonomi og ressourcer af til en øget digital indsats, men også fordi regeringen har meldt klart ud, at de ønsker at bruge digitaliseringen som værktøj til at realisere deres politiske projekter. 

Hvad enten det handler om bedre klima, styrket velfærd, bedre uddannelser, mere lighed eller bedre sundhed har digitaliseringen en vigtig rolle at spille, og det er nu i digitaliseringspartnerskabet, at vi i fællesskab skal hjælpe regeringen med at finde de rigtige løsninger.

Samarbejde er nøglen
Vi har en lang tradition for samarbejde om digitalisering i Danmark. Et bredt samarbejde mellem det offentlige og det private. Både når det handler om at finde de digitale muligheder, lægge strategierne og eksekvere på dem. Det er en tilgang, som gennem de sidste 20-30 år har gjort Danmark til et af de lande verden, der har været allerbedst til at udnytte de digitale muligheder.  

Og det er netop samarbejdet om hele processen, fra strategi til handling, som er med til at sikre den gode digitalisering i Danmark. Jeg vil med min plads i digitaliseringspartnerskabet arbejde for, at vi får nedbrudt nogle af de siloer, som alt for ofte præger vores digitale tilgang. Der er et paradox i den meget opdelte tilgang, hvor indsatser isoleres til en enkelt industri eller ministerområde, samtidig med at meget af den teknologi og det mindset vi efterlyser står allerstærkest, når det tænkes på tværs af aktører, sektorer og industrier.

Både retning og bevægelse
Samtidig er det afgørende, at vi i digitaliseringspartnerskabet får ramt den rigtige balance mellem de modige visioner og de kloge initiativer. Vi skal have sat en vision og retning for Danmarks digitalisering, der kan være en rettesnor for de digitale indsatser de kommende 5-10 år – men vi skal også vise vejen til det første vigtige skridt i den rigtige retning. Den digitale udvikling går alt for hurtigt til, at vi kan forudsige de gode initiativer over en længere årrække. Omvendt kan gode indsatser, uden klart ophæng i en vision, nemt ende som en omgang blindebuk og projektmageri.

Tag fat der hvor det gør ondt
Endelig er det min ambition at vi i digitaliseringspartnerskabet skal fokusere på at løse samfundets største problemer. Jeg tror på, at vi med digitalisering har muligheden at løse de allerstørste udfordringer i vores samfund, hvis blot vi tør satse helhjertet de digitale muligheder. Klimaudfordringen er nok det bedste eksempel og måske vores generations største udfordring. Men vi skal også fremtidssikre vores velfærdssamfund og sundhedsvæsen, som presses af stigende antal ældre, kronikere og syge, så det står også højt på listen.

Jeg tror på, at nøglen til at indfri potentialet først og fremmest ligger i styrke danskernes digitale kompetencer samt åbne op for bedre adgang til data. Sammen udgør de det råstof, som de nye løsninger bliver bygget af. Vi er allerede godt i gang med at indfri disse potentialer i digitaliseringspartnerskabet, og jeg ser frem til at være med til at trykprøve regeringens ambitionsniveau på det digitale område. 

MEST LÆSTE