Sponseret indhold

Digitaliseringen fører til vækst og velstand

Branchedirektør for DI Digital, Rikke Hougaard Zeberg
Branchedirektør for DI Digital, Rikke Hougaard Zeberg

Af:

Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering. Det skal vi være stolte af. De sidste 20 år har et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private leverandører leveret digitale løsninger, som betyder, at Danmark i dag har en af de mest digitaliserede offentlige sektorer i verden. Det er godt for vores velfærdssamfund og for vores virksomheder. 

Af branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, DI Digital

Nationalbanken konkluderer her i august, at den højere grad af digitalisering er med til at forklare, hvorfor Danmark har klaret sig bedre gennem pandemien end mange andre lande. Andre undersøgelser viser, at virksomheder, som bruger de digitale teknologier, er mere produktive og har en højere konkurrenceevne. Digitaliseringen fører til vækst og velstand. 

Post corona har mange lande i hele verden derfor skruet op for investeringerne i de digitale værktøjer. På EU niveau er en pæn del af de gigantiske genstartspakker reserveret til investeringer i digitale løsninger og også i lande uden for EU bliver digitale strategier lanceret i stor stil. Senest har Japan efter dansk forbillede etableret en Digitaliseringsstyrelse. I øjeblikket ser mange lande på Danmark, når der skal hentes inspiration til digitale løsninger. Her er der ingen tvivl om, at det tætte samarbejde mellem private virksomheder og offentlige myndigheder vækker både beundring og misundelse. Ikke mange lande er i stand til at udvikle løsninger, som bruges på tværs af lokale og centrale myndigheder og i den private sektor. NemId er flagskibet, men også løsninger som digital post, sundhedsportalen, aula, borger.dk og virk.dk bliver der set på med misundelse.

Men offentlig digitalisering er mere end de store tværgående løsninger. Vi har også behov for, at de gode digitale løsninger når helt ud i fagministerierne. Her er det også nødvendigt at nytænke sagsgange samt bruge data og ny teknologi, hvis borgere og virksomheder skal tilbydes en god og hurtig service, og ikke mindst hvis vi skal have en effektiv forvaltning, hvor ressourcerne kan allokeres derhen, hvor der er behov for det. 

It-systemer skal passes, udvikles og løbende moderniseres. Hvis det ikke gøres, bliver de utidssvarende, og så koster det dobbelt på bundlinjen, når den tekniske gæld skal betales. Vores it-infrastruktur er ligesom vores veje – vi lapper også løbende hullerne i vejnettet og skifter løbende asfalten, der hvor vi ikke kan lappe længere. Det duer ikke, at vente til hullerne er så store, at bilerne ikke længere kan køre på vejene – og slet ikke når det motorvejene, der trænger til reparation. I disse år bliver der brugt store summer på at rekonstruere nogle af de store skattesystemer, og det er desværre et resultat af manglende investeringer i mange år. Det er blevet dyrt at have sparet penge, og regningen er desværre alt for stor.

Lad os nu ikke gentage den fejl – lad os i stedet for lære af den. Vi står lige nu et unikt sted i Danmark. Vi ved, at vi fællesskab offentlig og privat kan lave nogle af verdens bedste it-løsninger. Der er nye teknologier, som AI, IOT og robotter som rummer et kæmpe potentiale for nye spændende løsninger. Vi har data af høj kvalitet. Vi er bevidste om, at vi skal balancere vores løsninger, så vi passer på borgernes data, og vi er etiske ansvarlige. Og hele verden ser på os, når de skal hente inspiration til de næste digitale løsninger.

I den forbindelse er det et nej tak her fra til regeringens konsulentbesparelser, der betyder, at styrelser må sætte tiltrængt modernisering af it-systemer på pause eller springe de årlige sikkerhedstest af it-systemerne over. Konsulentbesparelserne ødelægger det offentlig – private samarbejde, vi har så gode erfaringer med i Danmark. Det er ret så ærgeligt. Og når vi er ved tornene på rosen, så en bøn til alle politikere. Husk at de regler I beslutter i Folketinget, skal administreres bagefter. Der skal tilrettes og bygges it-systemer, som kan håndtere regler og undtagelser – og jo mere komplicerede reglerne bliver jo sværere, og dyrere bliver det at bygge it-systemerne. For ikke at tale om de massive administrative byrder, som kompliceret og uigennemskuelig regulering pålægger virksomhederne. Regelforenkling burde stå øverst, hver gang Folketinget beslutter nye regler. Det bliver ikke kun billigere at administrere, det vil også øge retssikkerheden for borgere og virksomheder.

Digitalisering af både offentlige myndigheder og private virksomheder bliver et konkurrenceparameter for Danmark, og hvis vi griber mulighederne nu, kan den videre digitalisering være med til at sikre fortsat vækst og velstand. Men det er ikke gratis, det kræver investeringer og visioner. Derfor er det også med stor forventning, at vi venter på Danmarks nye digitaliseringsstrategi. I DI er vi meget ambitiøse, og vi håber, at regeringen også har visionerne og er klar til at investere i fremtidens digitale Danmark.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...