Sponseret indhold

Digitalisering er et krav – også for din virksomhed 

Søren Peter Johansen, sekretariatsleder for DIRA, Dansk Robot Netværk.

Af:

Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed, mangel på råvarer samt ændret demografi – og nu også krig i næromdet. Aldrig har forudsætningerne for virksomheder i vores del af verden forandret sig så hurtigt, som det gør nu. Og det stiller helt nye krav til tilpasning og agilitet for virksomheder og medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at vi alle i et større tempo end tidligere tilegner os viden om de nyeste teknologier og samtidig lærer at omsætte og udnytte denne viden til en mere agil og effektiv produktion og arbejdsdag.  

Skrevet af; Søren Peter Johansen, sekretariatsleder for DIRA, Dansk Robot Netværk.


Nye teknologier styrker nær produktion 
Hvor det tidligere var nemt og hurtigt at få fremstillet komponenter og varer i udlandet er det i dag behæftet med en vis risiko. Dels stiger varer- og transportpriserne; dels risikerer leverancer at blive forsinket eller annulleret. Af denne grund har mange virksomheder flyttet eller overvejer at flytte produktionen geografisk tættere på. Derfor er teknologier, der muliggør fleksibel produktion med hurtig omstilling, interessant for mange virksomheder.  

Et eksempel er kollaborative teknologier. Det vil sige teknologier, der kan arbejde tæt sammen med mennesker på en sikker måde. Løsningerne er typisk opbygget omkring en cobot – en kollaborativ robotarm – eller en mobil robot med indbyggede sikkerhedsteknologier. Udover sikkerheden er denne type robotter kendetegnet ved at være simplere og nemmere at instruerer end traditionelle robotter. Kunstig intelligens er en anden teknologi i voldsom vækst, som allerede nu anvendes af flere og flere virksomheder. Kunstig intelligens er inspireret af menneskets måde at opbygge erfaring og viden på. 

Groft sagt er der tale om evnen til at genkende mønstre, hvilket er nyttigt i forbindelse med kvalitetskontrol, hvor man kan oplære et visionsystem til at skelne mellem gode og dårlige emner. Oplæringen sker typisk ved ”sidemandsoplæring” fra et menneske.  

Innovation 
For virksomheder, der vil udvikling, er det en fordel at kortlægge de muligheder og problemstillinger, som teknologien bringer. Hvilke teknologier bør virksomheden implementere nu og i fremtiden? Kortlægningen, som også kaldes et roadmap gør det lettere for virksomheden at lave en sund investeringsplan og ansætte medarbejdere med de rette kompetencer. Et roadmap sikrer at den langsigtede målsætning holdes for øje, da værdifuld viden opbygges efterhånden som koncepter udvikles, og teknologien afprøves. 

Viden opstår sjældent alene, men ofte ved udveksling af erfaringer med andre i interne eller eksterne netværk. Små pilotprojekter vil også være en god måde at starte på, når ny teknologi skal implementeres.  Med en sådan tilgang til innovation og ny teknologi kan produktionsvirksomheder gå ind i fremtiden som teknologivirksomheder – med styrkede muligheder for at rekruttere innovative medarbejdere. 

Bæredygtighed 
Der bliver stillet stadig større krav fra forbrugere og lovgivning om en bæredygtig omverden, et bæredygtigt produkt samt en bæredygtig produktion. Det betyder, at vi på relativ kort tid skal producere virkelig mange vindmøller, brændselsceller, batterier, etc. som både skal samles og skilles ad igen med henblik på genbrug. Det vil kræve en massiv investering i automatiske anlæg, som også skal bygges, serviceres, nedtages og genbruges. Udvikling af mange, nye produktionsteknologier bliver derfor en forudsætning for at opfylde kravet om bæredygtighed. 

En anden bæredygtighedstrend er en øget investering af tid i design, pilotprojekter og simuleringer af produkter, så de kan transporteres, håndteres, samles og skilles ad med lavere forbrug samt brug af færre maskiner og automation. 

Gode råd og inspiration om automatisk produktion 
Produktionsanlæg, til produktion af mange emner med ingen eller få varianter, kan leveres af en af de systemintegratorer, der findes mange af i Danmark. Find inspiration i de nominerede til DIRA Automationsprisen, der fortæller om deres gode løsninger på en af de mange konferencer på Automatik messen.    

Til produktion af mange forskellige ordre med et lille styktal kan omstillelige cobotløsninger, hvor cobot-arme delvist aflaster medarbejdere, være en mulighed. Søg evt. inspiration i Cobot Knowledge Lab, hvor du kan få certificeret dine medarbejdere til implementere cobots i din produktion. Et sidste råd er at deltage i DIRA’s automations-netværk, hvor du kan få dyrekøbte erfaringer fra andre virksomheder.   

Søren Peter Johansen er sekretariatsleder for DIRA, Dansk Robot Netværk, som er partner på Automatik messen. DIRA har som mål at inspirere danske virksomheder til anvendelse af robotter og automation. Desuden driver DIRA netværksgrupper om automation, hvor virksomheder kan netværke og lære sammen. 

Læs mere på www.dira.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...