Sponseret indhold

Digital transformation kræver en solid plan

Rikke Knudsen, Head of Business Consulting i NetDesign.

Af:

Digitaliseringen buldrer afsted og mange virksomheders digitale strategier forældes langt hurtigere end forventet. Flere og flere områder og processer digitaliseres og automatiseres, men digital transformation handler ikke kun om teknologi og teknologisk udvikling – det handler også om mennesker. For at gennemføre digitale forandringer i en organisation i praksis er det nemlig nødvendigt at opbygge et stærkt digitalt mindset hos medarbejderne. Og man har brug for en solid plan, som også har øje for den del, for at komme godt i mål.

Det handler om forandring og omstillingsparathed 
Når man hører buzzwords som digitalisering og digital transformation, så ledes tankerne meget ofte hen på teknologi og IT; men selvom en digital transformation er teknologidrevet, handler det i virkeligheden meget lidt om teknologi. Reelt handler det om mennesker, strategi og processer, samt de udviklingsmuligheder og det forretningspotentiale en succesfuld digital transformation kan skabe. Det handler mere om at forstå, hvordan man kan arbejde bredt med at påvirke menneskers digitale mindset og omstillingsparathed, end det handler om at forstå selve teknologien, der driver digitaliseringen.

– Den gamle påstand om at ”det eneste konstante er forandringer”, tegner egentlig et meget præcist billede af virkeligheden i øjeblikket. Da Coronapandemien ramte os, så vi hvordan verden – og vores hverdag og vores arbejdsliv – pludselig kan ændre sig fra den ene dag til den. Digitaliseringen accelererede, og det blev ret tydeligt, at forudsætningen for at gennemføre en succesfuld digital transformation, mere handler om vores vilje til at tilpasse os den nye virtuelle virkelighed og vores evne til at bruge og udnytte teknologien, end det handler om at forstå selve teknologien, fortæller Rikke Knudsen, Head of Business Consulting i NetDesign. 

Den digitale transformation er en rejse – ikke en destination
I mange virksomheder og organisationer er man allerede godt i gang med at se på, hvordan teknologien kan udnyttes mere optimalt fremadrettet, så man får mere ud af investeringen i IT – men i virkeligheden er det en proces, som aldrig rigtig slutter.

– Den omstillingsproces vi har været igennem, har lært os, at der findes mange gode digitale løsninger, som kan være med til at styrke forretningen. Omvendt har vi også set, hvor sårbare vi er, hvis vi ikke har den rigtige teknologi og de nødvendige digitale værktøjer til rådighed. Vi har lært, at det både er vigtigt, at vi har det rette digitale mindset og lærer at bruge teknologien rigtigt, så vi kan udnytte den optimalt, forklarer Rikke Knudsen.

Fremtidens vindervirksomheder er digitale
Verden har ændret sig og digitaliseringsbølgen har fået mange virksomheder til at indse, at det er nødvendigt at genbesøge og revurdere deres digitale strategier, hvis de vil overleve. For kampen om kundernes opmærksomhed er hårdere end nogensinde.

– Som jeg ser det, er det helt enkelt: de virksomheder, som er villige til at genbesøge og revidere deres digitale strategier, så de passer til den nye virkelighed – samtidig med at de formår at få medarbejderne med sig, bliver fremtidens vindervirksomheder. Det forudsætter naturligvis, at man er i stand til at identificere de områder, hvor det giver størst værdi at arbejde med de digitale teknologier. Når de er identificeret, er det vigtigt, at man laver en solid plan for, hvordan man kan bruge teknologien til at fremme effektiviteten, innovationen og nytænkningen i virksomheden, så man opnår sit fulde vækst- og udviklingspotentiale. Og her er det, at man skal være omstillingsparat, fortæller Rikke Knudsen.

Mere fleksible IT-løsninger
Mange virksomheder har opdaget, hvor vigtigt det er, at deres IT-løsninger er fleksible og skalerbare, så de hurtigt kan tilpasses nye og skiftende behov. Det kan f.eks. være, at der opstår et større behov for en mere fleksibel digital kommunikationsplatform, som tilbyder kunderne bedre selvbetjeningsmuligheder. Eller det kan være nye digitale samarbejdsplatforme, som giver medarbejderne optimale betingelser for at arbejde hybridt – både derhjemme og på kontoret. Det kan være én blandt flere årsager til, at en virksomhed vælger at tage springet til en Cloud baseret IT-arkitektur i form af enten en Public, Private eller Hybrid Cloud, da det giver dem den fleksibilitet, de har brug for.

– For de fleste virksomheder ligger fremtidens fleksible IT-arkitektur i skyen. Og det er der en god grund til. Ingen ønsker nemlig at blive overrasket af en ny krisesituation. Alle vil gerne være bedst muligt forberedt på forandringer, så de har mulighed for at omstille sig hurtigt og agere effektivt. Det giver en cloudløsning mulighed for. Men overgangen til skyen er ikke noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Alle applikationer, funktioner, data og processer, samt ikke mindst medarbejderne, skal gøres klar til selve transitionen. Det er en tidskrævende proces at sikre, at den digitale transformation sker så smidigt som muligt, og det kræver grundige forberedelser, forklarer Rikke Knudsen.

Få hjælp til at skabe forandringen
At skabe større og varige digitale forandringer i en organisation er en kompleks og langvarig proces. Planlægningen tager tid, og det kræver som regel en del ressourcer at skabe det nødvendige overblik. Det er ikke noget alle virksomheder har. Derudover kræver det også indblik i de konkrete teknologier, samt forretningsmæssig forståelse at synliggøre, hvor forandrings- og tilpasningsbehovet er størst, hvor udviklingspotentialet gemmer sig, og hvordan transformationsprocessen skal drives, for at blive en succes.

– I Business Consulting hjælper vi virksomheder og organisationer med at udvikle og modernisere deres digitale strategier. Vi tilbyder uvildig rådgivning i krydsfeltet mellem forretningen og IT, og vi synliggør, hvordan man øger værdien af virksomhedens IT-investeringer på tværs af hele organisationen. Herudover kan vi lave en plan for, hvordan man får medarbejderne til at adoptere de nye systemer og værktøjer, fortæller Rikke Knudsen.

En effektiv digital transformation kræver en solid plan
Man skal være forberedt på, at det er en stor digital omstilling at gå fra f.eks. en on-premise løsning til en cloudbaseret it-arkitektur – og at ændringen vil komme til at påvirke virksomheden på nogle fundamentale områder. Derfor er det vigtigt, at der er en stærk datadreven kultur i virksomheden, som er båret frem af ledere, der forstår at udnytte alle de muligheder for optimeringer, som f.eks. en ny IT-arkitektur eller nye digitale kommunikationsløsninger og samarbejdsværktøjer giver. Ellers vil transformationen højest sandsynligt mislykkes.

– Når vi rådgiver virksomheder om, hvad de skal gøre for at få succes med deres digitale transformation, handler det om at introducere en mere systematisk og strategisk tilgang, som sikrer, at de bevæger sig væk fra kortsigtede teknologiske eksperimenter, som ikke bibringer nogen dokumenteret værdi. Det handler om at prioritere indsatsområderne og opgaverne rigtigt fra start, så forandringerne kan gennemføres i praksis inden for en overskuelig tid – med den ønskede effekt. Og det handler om at hjælpe med at lave en solid plan, som kobler et 360 graders internt eftersyn af forretningens digitale modenhed, systemlandskab, it-løsninger -og processer sammen med et ude-fra-og-ind tjek af virksomheden – dvs. om virksomhedens digitale strategi virker fra et kundeperspektiv. Hvis ikke den gør det, så hjælper vi med at gentænke strategien og lave en ny plan, som gavner hele forretningen, forklarer Rikke Knudsen.

Om NetDesign

  • NetDesign er en it- og konsulentvirksomhed, som er specialist i at hjælpe danske virksomheder og offentlige organisationer med deres digitale transformation og forretningskritiske it-systemer. 
  • NetDesign er eksperter i at designe, levere, vedligeholde og drifte løsninger inden for Collaboration, Cyber Security, Digital Infrastructure, og Customer Engagement. 
  • NetDesign rådgiver bl.a. virksomheder og organisationer om, hvordan de får det optimale ud af deres investeringer i it-sikkerhed, netværk samt digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger. 
  • NetDesign har eksisteret i over 30 år. Virksomheden har ca. 320 medarbejdere og er en del af TDC Erhverv og Nuuday.

Se mere om Business Consulting her: 

https://www.netdesign.dk/business-consulting

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...