Digital transformation er mere ledelse end teknologi

Portræt_Frederik

Af:

Som direktør for Enterprise Commercial i Microsoft Danmark er Frederik Braun ansvarlig for at hjælpe de største danske industrivirksomheder med at skabe digital transformation. Han giver her sit syn på, og hvad der skal til for at komme i mål med Industri 4.0.

Hvordan ser industri 4.0 ud i dine øjne?
Industri 4.0 handler først og fremmest om evnen til at digitalisere og automatisere dele af beslutningsprocessen i industrielle operationer.

Det giver virksomhederne mulighed for at arbejde på en mere effektiv og smartere måde, fordi de løbende kan monitorere og evaluere forholdene og hurtigt skride til handling i stedet for at bruge unødvendige ressourcer på manuelle evalueringer. Teknologien hjælper her de ansatte med at være bedre klædt på i beslutningsprocessen.

Selve begrebet industri 4.0 er i sig selv ikke en ny måde at arbejde på. Det er en kombination og en modning af en række underliggende teknologier som Cloud, IoT, Big Data, Advanced Analytics, Machine Learning, 3D-print og Interface-teknologi mellem mennesker og maskiner.

Hvordan arbejder I helt præcist med industri 4.0?
Vi samarbejder med en lang række store og små danske industrivirksomheder, eksempelvis indenfor IoT-teknologi, som består af tre elementer: Det første er sensoren i sig selv og den data, den indsamler.

Det andet element er indsigten, som kan skabes gennem analyse af data, og det tredje er beslutningen, du tager på baggrund af indsigten.

Frederik M. Braun, Direktør for Enterprise Commercial hos Microsoft Danmark

Frederik M. Braun er direktør i Microsoft Danmark med ansvar for det kommercielle segment. Han har en passion for at drive vækst gennem digital transformation i samarbejde med Microsofts kunder, og han har stor erfaring i skabe forandring gennem fokus på strategi, ledelse og teknologi i sammenhæng. 

Frederik har været en del af Microsoft i ti år, senest som direktør for teknisk løsningssalg. Yderligere har han en baggrund fra den finansielle sektor, hvor han har været ansvarlig for forretningsudvikling inden for Corporate Banking – en erfaring, han kan trække på i understøttelsen af danske virksomheders digitale transformationsrejse. Frederik er uddannet cand.merc i International Marketing & Management fra Copenhagen Business School.

Hvilke perspektiver ser du i denne teknologi?
Teknologien findes allerede, men du skal først og fremmest vide, hvad du vil bruge den til i forhold til dine kunder, din organisation og virksomhedens strategiske retning.

Her ligger et kæmpe uforløst potentiale i form af helt nye indtjeningsmuligheder og helt nye kundesegmenter.

Det handler ikke kun om at optimere og automatisere den eksisterende forretning, men om at bruge data til at skabe en helt ny vidensbase forankret i virksomhedens services og kunder. Det er selve nerven og kernen i digital transformation.

Hvilke begrænsninger ligger der i industri 4.0?
Det vigtigste er som sagt at få overblik over dine data. De fleste undersøgelser peger på, at industrivirksomhederne oplever de største udfordringer sammenlignet med andre industrier.

En af årsagerne er, at en stor del af produktionen kører gennem maskiner, som ikke umiddelbart er koblet til skyen. Ofte er de produceret i en anden tid og med et andet formål. Her kommer IoT ind i billedet, som gennem sensorer og datapunkter kan afsløre en masse viden om driften.

Én ting er at få overblik over data, noget andet er udfordringen i den kulturelle og ledelsesmæssige forankring. Det er essentielt at turde træffe langsigtede beslutninger og være parat til at investere de nødvendige ressourcer i at uddanne og træne sine medarbejdere samt skabe en kultur og klare rammer, der prioriterer at drive innovationsprojekter.

Microsoft har de seneste år lavet to store undersøgelser i Danmark med hhv. konsulenthusene QVARTZ og EY. Her har vi spurgt ledere fra de største virksomheder, som fremhæver netop ledelses- og kulturdelen som nogle af de allerstørste begrænsninger for at drive digital transformation og eksempelvis begynde at arbejde med kunstig intelligens og andre cloud-baserede teknologier.

Med digitaliseringen følger en stor kulturændring rent menneskeligt, fordi det kræver en omstillingsparathed at udvikle de nye forretningsmodeller, som er nødvendige for at kunne imødekomme kundernes efterspørgsel og finde det nye ståsted i markedet.

Hvad er de største sejre her og nu?
Den gode nyhed er, at alle har indset vigtigheden af at bruge data. Men det kan være svært at få overblik, hvis formål eller strategi ikke fremgår tydeligt. Mange er simpelthen ikke klar over, hvor de skal starte.

De bedste eksempler i Danmark skal nok findes blandt produktionsvirksomheder som Grundfos, Danfoss og A.P. Møller Maersk. Styrken er, at de har nogle klare processer og rammer for at arbejde med innovation.

Vi ser allerede, at de anvender deres store datamængder om vand, termostater eller containertransport til at optimere både kerneforretningen og skabe helt nye services.

Kunstig intelligens i industrisektoren 

  • Rapporten ”Artificial Intelligence in Europe’ der er udarbejdet i samarbejde mellem Microsoft og EY, peger på, at 65 % af industrivirksomhederne på europæisk plan er i gang med AI-projekter, mens 44 % fortsat er i pilotfasen. 

  • For at komme fra pilotfasen til at lancere nye produkter og services, handler det om at få overblik over sine data, og her ligger industrivirksomhederne i den sidste halvdel, ifølge rapporten fra EY. 

  • Helt konkret udgør Data Management og Advanced Analytics de største udfordringer, både generelt hos europæiske virksomheder, men især i industrisektoren, som har ringest overblik over deres data sammenlignet med andre sektorer på europæisk plan.

  • 8 ud af 10 industrivirksomheder forventer, at AI vil få en høj eller afgørende indflydelse inden for de næste fem år. 

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...