Det virtuelle paradigmeskift vil revolutionere måden, vi samarbejder på

Cheerful handsome freelancer having video call over laptop. Man waving and having earphones in ears.

Af:

Behovet for effektivt teamsamarbejde og deltagelse i videomøder på tværs af lokationer har aldrig været større.

Når kontoret ikke længere er lig med en bestemt lokation, stiller det store krav til teknologien – og vores evne til at bruge den. Vi skal lære at være sociale og samarbejde i en ny og mere bæredygtig virkelighed, hvor vi er mindre fysisk sammen med vores kolleger.

Hos NetDesign forudser man, at det virtuelle paradigmeskift vil få afgørende betydning for vores måde at samarbejde på i fremtiden.

Disruption påvirker vores samarbejdsmåder. Normalt ser man disruption komme fra teknologien, men i forbindelse med COVID-19 pandemien, har vi netop set, at måden, vi normalt organiserer arbejdet på, kan blive disruptet af nogle helt andre globale kræfter, hvilket har sat turbo på det virtuelle paradigmeskift, der har været på vej i nogen tid.

Det virtuelle kontor
Når virksomheder og myndigheder pludselig bliver tvunget til at finde løsninger, som giver alle medarbejdere mulighed for at arbejde og logge sikkert på organisationens interne netværk hjemmefra, så stiller det ikke blot store krav til teknologien – det udfordrer også den måde, vi normalt tænker arbejde og samarbejde på.

Lige nu står vi midt i en meget alvorlig situation, som betyder, at vi alle sammen er blevet tvunget til at samarbejde virtuelt. Selvom kontoret rykker hjem i stuen, har vi jo stadigvæk behov for at deltage i møder med vores kolleger.

Teknologisk er det ikke noget problem, for der findes flere gode og sikre collaboration-løsninger, men hvis man ikke er forberedt på situationen, så er det selvfølgelig en udfordring at navigere i den nye virtuelle virkelighed, udtaler afdelingsdirektør hos NetDesign, Eske Bjerg.

Den digitale transformation er i gang
Mange større virksomheder har været i gang med den digitale transformation i et stykke tid og har derfor allerede investeret i de nødvendige video- og samarbejdsværktøjer, som gør medarbejderne i stand til at arbejde hvor som helst.

Sådan forholder det sig ikke nødvendigvis for en lang række små og mellemstore virksomheder, som udgør over 90 procent af danske virksomheder. Selvom virksomhederne har anskaffet de nødvendig samarbejdsværktøjer og har sørget for tilstrækkeligt VPN-kapacitet til, at alle kan logge sikkert på systemerne, hvor de end er, er det ikke ensbetydende med, at alle har set de fordele og muligheder, der ligger i at arbejde virtuelt sammen.

Mange steder har løsningerne været tilgængelige længe, men uden at alle medarbejdere har benyttet dem. Mange medarbejderne har begrænset erfaring med at benytte samarbejdsværktøjerne, forklarer NetDesigns direktør, Marianne Horstmann.

Paradigmeskiftet er på vej
Med den øgede fokus på det virtuelle samarbejde er der sket en demokratisering af de nye teknologier. Video- og collaboration-løsninger er nu allemandseje.

Mange har på rekordtid lært at benytte værktøjerne, og er dermed hurtigt blevet fortrolige med at holde virtuelle møder. Det betyder, at noget af den skepsis, der har været forbundet med videomøder, er forsvundet. Paraderne er blevet sænket, fordi flere ser fordelene og mulighederne.

Det vi ser i øjeblikket, er starten til et paradigmeskift i forhold til udbredelsen og brugen af video- og collaboration-værktøjer. De erfaringer vi gør os lige nu på det her område, tror jeg i høj grad vil påvirke vores normer og adfærd i forhold til, hvordan vi tænker arbejde og indretter samarbejdet i fremtiden. Jeg forudser, at vi herfra vil komme til at se en markant stigning i forhold til det at samarbejde virtuelt, siger Marianne Horstmann.

Nødvendigt med bæredygtige løsninger
Det at vi kan samarbejde virtuelt betyder også meget for den grønne omstilling af samfundet – og her spiller virksomhederne en meget vigtig rolle.

I dag har langt de fleste store og mellemstore virksomheder en klar klimapolitik, som er drevet af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvis vi skal nå de ambitiøse klimamålsætninger, er det nødvendigt, at vi i højere grad begynder at anvende nye teknologier og digitale samarbejdsværktøjer, som kan begrænse vores transportbehov.

– Det er vigtigt for os, at de løsninger, vi designer til vores kunder, bidrager til at mindske miljøpåvirkningen. Vi er meget optaget af, hvordan vi kan anvende mere klimavenlige løsninger til at reducere både vores eget og vores kunders CO2-aftryk – og vi oplever, at det er noget, vores kunder har stor fokus på, udtaler Marianne Horstmann.

Hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser, er det nødvendigt, at vi gentænker måden vi samarbejder på – og overvejer, hvor meget vi har brug for at transportere os i fremtiden. Disse overvejelser gør, at virksomhederne er optaget af at finde nye digitale løsninger, som i højere grad kan understøtte det virtuelle samarbejde i fremtiden.

Hvis vi formår at mindske transportbehovet, udnytter vi ikke alene tiden mere effektivt, vi bidrager også til at reducere CO2-udledningen, og det er godt for miljøet og de kommende generationer, udtaler Marianne Horstmann.

Hold gode videomøder med Webex

For at kunne holde gode og effektive virtuelle møder, har man brug for løsninger som understøtter teamsamarbejdet. Et intuitivt værktøj som fx Cisco Webex gør det nemt at holde videomøder, fordi det er bygget til at samarbejde. Webex-værktøjet understøtter opkald fra alle lokationer og enheder, så man kan deltage via en skærm i et møderum, via en pc eller via en app på mobilen eller en tablet. Det gør det nemt at holde møder med kolleger, kunder og eksterne samarbejdspartnere, uden at man er fysisk sammen. 

Læs mere om fremtidens virtuelle arbejdsplads på

NetDesign.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
-
Forretningsrejserne er blevet mere sociale
IMG_0424
Bæredygtige træbroer boomer over hele landet

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...