Sponseret indhold

Dansk cleantech leverer globale løsninger på vand og luft

Af:

Vi kan gøre endnu mere for at nedsætte klimabelastningen. En stor del af løsningen handler om at rense luft og genbruge vand. Teknologierne er der – vi skal bare i gang.

Hvis vi ikke gør noget nu, så løber vi inden længe tør for ren luft og rent vand.”

Sådan lyder budskabet fra den danske cleantech virksomhed LiqTech, der befinder sig på tærsklen til næste store skridt i selskabets bestræbelser på at levere filtre og systemløsninger til rensning af vand og luft til flere industrier.

”Helt overordnet handler det om at begrænse den miljømæssige påvirkning fra vores moderne levevis. Det gør vi gennem højteknologiske løsninger til rensning af væsker og luft. Specielt i forhold til vand har vi en vision om, at det skal blive en 100 pct. cykliskressource. Det vil sige, at alt spildevand skal indfanges, renses og genbruges,” siger Casper Hadsbjerg, der er Chief Commercial Officer, for LiqTech.

Det sidste vender vi tilbage til. Først skal vi have fortalt historien om et stykke dansk cleantech-innovation.

Det startede med partikelfiltre til store køretøjer
Historien om LiqTech går tilbage til stiftelsen i år 2000. I selskabets første leveår var hovedproduktet partikelfiltre til store køretøjer og entreprenørmateriel. Filtret er baseret på det keramiske materiale siliciumkarbid, det næsthårdeste i verden, efter diamanter. Robustheden af det unikke materiale gør det særdeles velegnet til applikationer, hvor der er høje og svingende temperaturer. Selskabet anslår, at det har monteret partikelfiltre på ikke færre end to en halv millioner busser og lastbiler.

I 2006 tog LiqTech fat på udviklingen af et membranprodukt til filtrering af væsker, ligeledes baseret på siliciumkarbid. Efter års udvikling købte LiqTech i 2014 den danske vandbehandlingsvirksomhed Provital Solutions. Tanken var at udbrede vandrenseteknologien, ved at have både membran- og systemteknologien under samme tag. Det førte bl.a. LiqTech til den maritime sektor. Skibe har historisk været ansvarlig for en stor del af miljøbelastningen fra transport. Heldigvis er der, via FN-organisationen International Maritime Organization, over tiden blevet strammere og strammere miljøkrav til den maritime branche. De skal kort sagt forurene mindre i morgen, end de gjorde i går.

Et af de konkrete tiltag er en ny og lavere grænse for udledningen af svovl. Det kan de gøre ved at få monteret såkaldte scrubbere, der renser røg og fjerner svovl. Rensningen sker med vand, som optager svovlen. Med en konventionel scrubber lukkes det svovlholdige vand derefter ud i havet, men med LiqTechs løsning bliver det beskidte vand renset, før det bliver genbrugt i processen eller lukket ud i havet.

Og det er ikke kun svovl. LiqTechs løsning fjerner også olierester og giftige tungmetaller, som gør stor skade på vandmiljøet. Der er regler på vej om, at vandet fra scrubbere skal renses bedre. I flere farvande er der allerede lokale forbud mod at udlede det forurenede vand, og fremsynede rederier tager af egen drift konsekvensen og investerer i vandrensesystemer. På den måde er det i sandhed et blue ocean af muligheder, der ligger forude og venter på LiqTech.

I dag kommer en stor del af omsætningen fra den maritime sektor, men LiqTech er allerede i gang med at ekspandere til andre segmenter, f.eks. varmeværker, som også har brug for at rense og genbruge forurenet vand, svømmehaller, der med renere vand kan sænke kemikalieforbruget samt til mejerier og slagterier.

Zero liquid discharge
Og så kommer vi tilbage til visionen om, at vand skal blive en 100 pct. cyklisk ressource. På samme måde som flere og flere virksomheder i disse år bebuder, at de på sigt vil være klimaneutrale, så vil LiqTech slå på tromme for, at det via rensning og genbrug skal være muligt at komme ned på tæt ved et rundt nul i vandforbrug.

”Jeg tror, at de toneangivende spillere i erhvervene, i de kommende år, vil spørge sig selv; ’hvor mange liter vand vil vi bruge på at brygge en øl eller producere et kilo oksekød? Hvor meget forurening vil vi acceptere for at få julegaver hjem fra Kina?,’” spørger Casper Hadsbjerg.

Vand og drikkevand vil i de kommende år, navnlig på visse dele af kloden, blive en mangelfuld ressource. Det vil også skubbe på udviklingen. Vandet skal, efter Hadsbjergs opfattelse, renses så tæt på kilden som muligt. Hvis først vandet er kommet i kloakken, bliver det en meget mere bekostelig affære at adskille og rense. Casper Hadsbjerg peger på flere områder, hvor vandet med fordel kan renses i selve produktionsleddet:

”Det gælder f.eks. koncentrering af mælkefedt og protein i mejerier. Derved kan man få mere produkt ud af det råmælk, der leveres ind som input til produktionen. Desuden er der også attraktive muligheder indenfor behandling af protein- og fedtholdigt spildevand fra både mejerier og slagterier. Ved at rense vandet på stedet, kan det genbruges enten direkte i produktionen eller som vand til vask og rengøring af udstyr. Dermed sænker vi ikke alene belastningen af vores kloaksystemer – vi forbruger også mindre af vores grundvandsressourcer og reducerer den samlede miljøbelastning,” påpeger Casper Hadsbjerg og fortsætter:

”Det er ikke science fiction. Vi har allerede de nødvendige teknologier på hylden, og mange steder er det allerede en god business case at rense og genbruge vand. Men jeg kunne godt ønske mig et endnu større politisk fokus på at opdatere lovgivningen med strammere emissions- og udledningskrav,” slutter Casper Hadsbjerg.

Et løfte til verden
Som en pioner inden for udvikling, fremstilling og levering af keramisk siliciumkarbid teknologi til rensning af væsker og gasser, har LiqTech forpligtet sig til at hjælpe med at løse de miljømæssige udfordringer forårsaget af den konstant forbedrede globale livsstil. LiqTech er sat i verden for at rense vand for olie, patogener og tungmetaller og for at spille en aktiv rolle i at reducere forureningen i verden. LiqTech ser det som sin mission at sætte virksomheder i stand til at vokse sig stærkere og samtidig opfylde morgendagens miljøkrav.

Forskning, udvikling og produktion
LiqTechs siliciumkarbid produceres på selskabets fabrik i Ballerup, hvor der for nuværende er ca. 25 medarbejdere. På et anlæg nær Hobro har LiqTech montage af vandrensesystemer. Her er der ansat XX medarbejdere. Medarbejderstyrken er under udvidelse. I den kommende tid skal der ansættes flere produktionsmedarbejdere, projektledere, smede, montører, ingeniører og maskinmestre.

LiqTech er i færd med at etablere en spritny fabrik i Frederikssund med topmoderne kontorfaciliteter og nyt produktionsudstyr til fremstilling af membraner, som forventes færdig i 2023. Den danske cleantech virksomhed er desuden ved at opføre en fabrik i Kina lidt udenfor Shanghai, som snart vil tyvedoble kapaciteten af produktion af dieselpartikelfiltre. Fremover vil det også være et samleværksted for vandbehandlingssystemer. Samlet set er der tale om investeringer på mere end 400 mio. kr.

Al forskning og udvikling foregår i Danmark. LiqTech samarbejder bl.a. med Aalborg Universitet og DTU i Danmark, samt over 100 andre universiteter rundt omkring i verden. For år tilbage, da teknologien endnu var i sin vorden, var det umuligt at rejse tilstrækkeligt med risikovillig kapital. Derfor tog LiqTech i 2011 det for en dansk virksomhed så relativt usædvanlige skridt at blive børsnoteret på den amerikanske OTC-børs. Siden er virksomheden flyttet til den noget mere kendte børs Nasdaq i New York. Det betyder, at det danske selskab i dag primært er ejet af amerikanske pensions- og investeringsfonde.

Et vandbehandlingsanlæg til et skib. Systemet er modulært og kan leveres med et antal membranhuse indeholdende stave af siliciumkarbid, som filtrerer det beskidte vand fra skibets scrubbersystem. I anlægget er der indbygget en online styring, sådan at LiqTech hjemme i Danmark kan overvåge, at de enkelte renseanlæg kører, som de skal.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

LiqTechs forretningsområder

LiqTech er en teknologivirksomhed, der leverer avancerede gas- og væskerensningsprodukter ved at fremstille keramiske siliciumkarbidmembraner og systemer til væske- og gasfiltrering. I de sidste 20 år har selskabet været i gang med at udvikle, producere og markedsføre patenterede produkter for at bekæmpe miljømæssige udfordringer. LiqTech er noteret på Nasdaq og består af tre forretningsenheder:

LiqTech Ceramics er specialiseret i at udvikle og fremstille unikke og patenterede keramiske siliciumkarbidfiltre og membraner, og har fremstillet produkter til væske- og gasfiltrering i mere end to årtier. I denne del har LiqTech specialiseret sig i to forretningsområder: Keramiske membraner til væskefiltreringssystemer og dieselpartikelfiltre (DPF’er) til at kontrollere sodudstødningspartikler fra dieselmotorer.

LiqTech Water er specialister i vandbehandlingsteknologier og leverer end-to-end service med komplette interne ingeniørkapaciteter. Selskabet er en førende international aktør inden for fjernelse af suspenderede stoffer, olie, fedt, patogener og tungmetaller fra vand.

LiqTech Plastics tilbyder fleksibel og innovativ plastbearbejdning med fokus på plastsvejsning, bukning og limning af plast. Med et intenst fokus på kundernes krav er det visionen at være markedets mest fleksible leverandør af plastløsninger. Selskabet har mere end 60 års erfaring i plastindustrien.

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...