Sponseret indhold

Danmarks nye digitale ID er på vej

Adam Lebech, 
vicedirektør i 
Digitaliseringsstyrelsen
Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Af:

Danmark står over for en af de største digitale omlægninger nogensinde, når NemID bliver til MitID. I disse uger gør de første NemID-brugere klar til at få MitID. Samtidig er det nye digitale ID i fuld gang med at blive testet. Når løsningen er testet grundigt igennem, får hele Danmark et nyt og fremtidssikret ID.

I disse uger får en lang række NemID-brugere besked i Digital Post om at opdatere deres ID-oplysninger og dermed bekræfte deres identitet i NemID nøgleapp. Det sker for at gøre klar til, at de og i alt 5,4 millioner NemID-brugere fra efteråret 2021 kan tage det nye MitID i brug. MitID er hele Danmarks nye digitale ID. MitID skal bruges til alt det, vi plejer at bruge NemID til, f.eks. at gå på netbank og kommunikere med det offentlige. Men med MitID rustes Danmark samtidig til fremtidens muligheder og udfordringer på nettet. 

”NemID er en sikker løsning i dag, men med MitID styrker vi sikkerheden yderligere. Det betyder, at man også fremover trygt kan bruge sit digitale ID, når man f.eks. går på sin netbank eller benytter offentlige selvbetjeningsløsninger. Sikkerhed er afgørende for, at vi kan få glæde af de mange digitale muligheder, vi har, og som kun bliver flere. Derfor skal det være sikkert for alle at bruge deres digitale ID – også i fremtiden”, siger Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, der sammen med bankernes brancheorganisation Finans Danmark udgør partnerskabet bag MitID. 

Med MitID styrkes sikkerheden blandt andet med nye, høje krav til identitetssikring. Det vil sige sikkerheden for, at man er den, man udgiver sig for at være, når man skal have MitID. Derfor får mange NemID-brugere i disse uger besked om, at de skal opdatere deres ID-oplysninger ved at scanne deres pas i NemID nøgleapp. Har man ikke et gyldigt dansk pas som er udstedt i 2012 eller derefter, eller har man ikke en nyere smartphone, der kan scanne chippen på passet, betyder det dog ikke, at man ikke vil kunne få MitID. Digitaliseringsstyrelsen vil senere sende en besked med Digital Post til de borgere, det er relevant for, som beskriver, hvordan man kan blive identitetssikret og få MitID uden brug af pas eller smartphone. 

Det igangværende forløb med identitetssikring har nu og her heller ingen betydning for den daglige brug af NemID nøgleapp. Nøgleappen virker således, uanset om man opdaterer sine ID-oplysninger eller ej. Når NemID bliver til MitID, siger vi desuden på sigt også farvel til NemID nøglekortet. Det sker af hensyn til sikkerheden, da fysiske nøglekort kan kopieres og misbruges til eksempelvis identitetstyveri. Samtidig er man yderligere beskyttet mod identitetstyveri, da man kan få besked, hvis der sker kritiske hændelser, fx hvis man anvender sit MitID fra en computer, man ikke har brugt før. 

MitID – til både bank og offentlig selvbetjening
MitID er udviklet og ejet i et unikt partnerskab mellem det offentlige og pengeinstitutterne for at sikre, at man også fremover kun skal bruge ét digitalt ID, uanset om man logger på sin bank eller på f.eks. borger.dk. Bag partnerskabet står Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark som ligeværdige ejere, der i fællesskab er med til at styrke den digitale infrastruktur i Danmark. 

”I Danmark har vi et stærkt samarbejde mellem bankerne og det offentlige om at sikre, at danskerne kun skal bruge ét digitalt ID på nettet. MitID er det nyeste eksempel på det. Det kommer os alle til gavn. Og det gør, at vi ofte scorer højt i internationale digitaliseringsundersøgelser. Vi er jo alle sammen både borgere i samfundet og kunder i en bank. Vi er stolte af, at det også fremover vil være nemt og sikkert at være både bankkunde og digital borger i Danmark”, siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

MitID skal være nemt og trygt at bruge fra start. Samtidig med at de første NemID-brugere gør klar til at få MitID, tester en stor gruppe af testpersoner det nye MitID. Det sker for at sikre, at MitID er nemt og trygt at bruge fra start, og så de sidste finjusteringer kan foretages, inden NemID bliver til MitID.  I udviklingen af MitID er der også lagt vægt på, at det skal være nemt at bruge. Samtidig er der fokus på at sikre så god en overgang til MitID som muligt for de over fem mio. NemID-brugere, der skal have MitID. 

Hjælp og mere information på vej
Overgangen til MitID sker over en længere periode fra oktober 2021 til sommeren 2022. Alle NemID-brugere får direkte besked, når det er deres tur til at få MitID. Det gør de, når de logger ind i deres net- eller mobilbank. De, der ikke har netbank, får besked via Digital Post. Indtil man får besked, skal man ikke foretage sig noget. Når MitID går i luften, lanceres samtidig en landsdækkende kampagne, der skal få alle godt i gang med hele Danmarks nye digitale ID.

MitID er en app
MitID er en app til smartphone eller tablet og kan bruges til alt det, vi tidligere har brugt NemID til, eksempelvis at tjekke årsopgørelsen, kommunikere med det offentlige eller gå på netbanken. Med appen kan man med et swipe overføre penge eller logge ind på en digital selvbetjening. Har man ikke mulighed for at bruge MitID app, er der to alternativer: 

• MitID kodeviser: MitID kodeviser er en lille elektronisk enhed, der viser en engangskode, som man indtaster, når man skal bruge MitID.

• MitID kodeoplæser: MitID kodeoplæser er et alternativ til dem, der ser dårligt eller har et synshandicap. MitID kodeoplæser har en skærm, hvor koden vises - eller den kan læse koden højt. Der kan tilsluttes høretelefoner, så ingen andre kan høre med.  

Hvem skal have MitID og hvornår?
Alle private NemID-brugere skal overgå fra NemID til MitID fra oktober 2021 og frem mod sommeren 2022.  Alle NemID-brugere får direkte besked, når det er deres tur til at få MitID. Det gør de, når de logger ind i deres net- eller mobilbank. De, der ikke har netbank, får besked via Digital Post. Indtil man får besked, skal man ikke foretage sig noget.

Da der med MitID stilles større krav til sikkerhed, skal nogle brugere opdatere deres ID-oplysninger for at blive klar til MitID. Man får direkte besked i Digital Post, hvis og hvordan man skal opdatere sine ID-oplysninger i forbindelse med overgangen til MitID. Man kan læse mere om dette på borger.dk/ID. 

Overgangen til MitID sker over en længere periode. De sidste NemID-brugere vil overgå fra NemID til MitID via deres bank senest den 30. juni 2022. Der vil der være en overgangsperiode, hvor man stadig skal bruge sit NemID. Man får direkte besked, når man ikke længere skal have NemID. Indtil da skal man beholde sin NemID nøgleapp og sit nøglekort.  

Om testperioden
I testperioden tester udvalgte brugere og medarbejdere - fra blandt andet banker og offentlige organisationer - overgangen til MitID, og hvordan man bruger det herefter. Testperioden foregår i flere bølger, hvor flere og flere testpersoner kommer på, og hvor testpersonerne blandt andet skal teste selve migreringsflowet i deres net- eller mobilbank. På baggrund af pilotfasen foretages de sidste justeringer i funktionaliteterne, inden MitID forventes at blive lanceret for hele Danmark i oktober 2021.

Bag om MitID
MitID ejes af et partnerskab mellem Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, som repræsenterer de danske pengeinstitutter og det offentlige Danmark, dvs. staten, regionerne og kommunerne. Samarbejdet sikrer, at danskerne fortsat har ét digitalt ID, som kan bruges både til offentlige og private digitale selvbetjeningsløsninger.

Læs mere på www.digst.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Intro 2
Vejen til en succesfuld konference
nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash
Den grønne omstilling er vores alles projekt

TIDSOVERBLIK

Uge 33-36 2021: 1,4 mio. danskere får besked om, at de skal opdatere deres ID-oplysninger i NemID nøgleapp for at blive klar til MitID. Det skyldes skærpede krav til sikkerhed med MitID. Brugere, der skal opdatere deres ID-oplysninger, men ikke har mulighed for at gennemføre processen i NemID nøgleappen, vil få stillet andre muligheder til rådighed og vil senere blive kontaktet direkte via Digital Post.

Oktober 2021: De første brugere får direkte besked om, at de skal have MitID. Det gør de, når de logger ind i deres net- eller mobilbank, hvor de også kan migrere til MitID. De, der ikke har netbank, får besked via Digital Post. Overgangen til MitID sker over en længere periode frem mod sommeren 2022. Der vil være fokus på at sikre en god brugeroplevelse, og overgangen vil derfor blive afviklet i et tempo, der tager hensyn til kapaciteten i forhold til registrering og support. 

Oktober 2021: Lancering af landsdækkende kampagne, der skal få alle godt i gang med MitID. 

Juni 2022: De sidste NemID-brugere vil overgå fra NemID til MitID senest den 30. juni 2022

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...