Sponseret indhold
Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen

Vi er generelt gode til digitalisering i Danmark, men det nyligt nedsatte Digitaliseringspartnerskab skal sætte turbo på udviklingen med en række konkrete anbefalinger til regeringen. Som et af partnerskabets medlemmer er adm. direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv spændt på at komme i gang med arbejdet.

C

orona-krisen har blandt meget andet vist, hvor vigtig digitalisering er. Uden en digital infrastruktur ville det have været svært at opretholde kommunikationen, undervisningen og produktiviteten under nedlukningen. Samtidig kan dataanalyser og teknologiske løsninger bl.a. være med til at forbedre klimasituationen og sundhedsvæsenet samt gøre hverdagen mere fleksibel for arbejdsstyrken. 

For at sætte skub i udviklingen af digitale løsninger har regeringen i marts nedsat Digitaliseringspartnerskabet, der består af fem arbejdsgrupper med i alt 27 medlemmer, der skal tage en række forskellige emner op. Grupperne har hver deres formand og skal komme med anbefalinger, der skal drøftes af hele partnerskabet i plenum. Det hele skal i oktober i år munde ud i en række konkrete anbefalinger til regeringen om, hvordan vi kan få implementeret endnu mere digital teknologi i de danske virksomheder.

Danmark falder bagud

Målsætningen er, at ny teknologi, data og digitale løsninger skal styrke velfærden og ligheden, skabe vækst og beskæftigelse samt understøtte den grønne omstilling og bidrage til genstarten af dansk økonomi efter coronakrisen. Et af medlemmerne af Digitaliseringspartnerskabet er Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, der sidder i den arbejdsgruppe, der skal kigge på digitalisering i fremtiden, og han glæder sig til at komme i gang: “Vi kommer grundigt forberedt og har masser af input med fra vores bagland. Danmark er et meget digitaliseret land, men vi mangler en national strategi. Vi har længe savnet visioner fra Christiansborgs side. Det er på tide, den politiske top også tager ejerskab på digitaliseringsområdet, og det nye partnerskab er et skridt i den rigtige retning, for det betyder, at man nu prioriterer området. Men det er altså også på tide, for Danmark er faldet bagud sammenlignet med Europa. Vi er stadig i top 10, men i den nedre del, så der skal gøres noget”. 

Vi skal skabe en teknologigeneration

Det er bl.a. i lyset af den stigende ældrebyrde og et forventet pres på sundhedsvæsenet, at det er bydende nødvendigt at komme i gang med digitaliseringen nu, påpeger Brian Mikkelsen. Og i den sammenhæng gælder det om at styrke vilkårene for forskning og uddannelse: “Hos Dansk Erhverv mener vi, at der skal fokus på kompetencer op i gennem hele uddannelsessystemet. Vi skal have oprettet flere studiepladser og gøre dem mere efterspørgselsorienterede. Vi ved, at mange virksomheder har desperat brug for flere medarbejdere med en IT- eller tech-uddannelse. Derfor skal vi have skabt en teknologigeneration, og vi skal starte i folkeskolen, hvor der er brug for et fag som teknologiforståelse. På den måde kan de unge lære at forstå, hvad der ligger bag teknologien, i stedet for blot at lære at anvende den”.

De små og mellemstore virksomheder skal have et boost

Der er desuden brug for at give en hånd til de små og mellemstore virksomheder (SMV), der ikke nødvendigvis på samme måde som de store virksomheder har alle IT- og tech-kompetencerne i huset. Og tal fra Erhvervsministeriet viser, at der er en klar korrelation mellem digitalisering og indtjening: Jo mere digitaliseret ens virksomhed er, des mere tjener man. Tallene fra undersøgelsen siger hele 20% mere.

“I Danmark har vi rigtig mange SMV’er, hvilket er ret unikt, så derfor er det et vigtigt sted at sætte ind. Vi skal simpelthen have boostet den digitale omstilling hos SMV’erne, for de halter bagefter på området. De fleste aner ikke, hvad de fx kan bruge kunstig intelligens til, men det kan bl.a. bruges til at skabe innovation og udvikle produkter – så vi skal hjælpe dem med at se potentialet. Og så skal vi sørge for at skabe de optimale rammer, sådan at virksomhederne bliver i Danmark, også når de skalerer op – bl.a. med flere studiepladser, så vi får uddannet flere med de rette kompetencer”, siger Brian Mikkelsen. 

Digitaliseringspartnerskabet
Digitaliseringspartnerskabet blev nedsat i marts og skal afslutte sit arbejde inden udgangen af oktober 2021. Udvalget består af formand Jim Hagemann Snabe og 27 faste medlemmer, der udgøres af topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, forskningsverdenen, civilsamfundet samt KL og Danske Regioner. 

Dansk Erhverv
Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, der repræsenterer 18.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport, service og life science.

Se mere på www.danskerhverv.dk 

Derfor skal vi have skabt en teknologigeneration, og vi skal starte i folkeskolen, hvor der er brug for et fag som teknologiforståelse

MEST LÆSTE