Sponseret indhold
Morten Rosted Vang, fagleder, digital ansvarlig og cybersikkerhed Dansk Industri.

EU er på vej med strammere krav til it-sikkerhed. Med D-mærket kan du sikre dig, at du lever op til kravene og dokumentere det for kunder.

I 2024 træder et nyt it-sikkerhedsdirektiv i kraft (NIS2). Det skal styrke it-sikkerheden, og ifølge en ny kortlægning vil det i første omgang berøre godt 1.000 virksomheder på tværs af 12 sektorer.

– Det kan godt blive flere, der bliver direkte omfattet af direktivet, men det afhænger lidt af, hvordan loven bliver implementeret i Danmark, siger Morten Rosted Vang, fagleder for digital ansvarlighed i Dansk Industri (DI).

Derudover fremhæver Morten Rosted Vang, at vigtige leverandører til de omfattede virksomheder også kommer til at mærke NIS2-kravene. Skulle nogen af de berørte virksomheder blive fanget i ikke at leve op til kravene, vil det give bøder på op til 2 procent af virksomhedens globale omsætning.

– Hvis myndighederne gør som de plejer og implementerer NIS2 efter sektoransvarsprincippet, kan de få store problemer med at skaffe medarbejdere nok til de mange nye tilsynsenheder i ressortministerierne, fordi der også er brug for de samme cyber-kompetencer i det private. Samtidig kan virksomhederne drukne i bureaukrati, hvis de forskellige myndigheder  implementerer reglerne forskelligt. Vi kan potentielt ende i en situation, hvor virksomheder, der er omfattet af flere sektorer, skal efterleve forskellige krav og tilsynsregimer,” siger Morten Rosted Vang.

D-mærket er din garanti
Heldigvis er der hjælp at hente. Virksomheder og organisationer kan nemlig sikre sig, at de lever op til minimumskravene ved at blive D-mærket.

– D-mærket bygger på europæiske og internationalt anerkendte standarder og rammeværker, og der er god overensstemmelse mellem D-mærkets kriterier og krav og NIS2-direktivets krav til hhv. styring og forankring i ledelsen samt krav til risikostyring og sikkerhedsforanstaltninger og NIS2-direktivets minimumskrav som helhed, siger Morten Rosted Vang.

Han opfordrer desuden virksomheder i al almindelighed til at gøre brug af D-mærket.

– Ansvarlig it er helt nødvendig for at vi skal kunne bevare tiltroen til den omfattende digitalisering af verden, som vi ser ind i. Med D-mærket signalerer du ansvarlighed og kan dokumentere det for kunder og myndigheder, og du kan selv sove tryggere i visheden om, at du har gjort, hvad du kunne for at undgå digitale uheld eller kriminalitet, siger Morten Rosted Vang.

Et samlet Danmark står bag D-mærket!
Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.

MEST LÆSTE