Sponseret indhold
Christina Hvid
Christina Hvid, administrerende direktør Molio

Byggeriet skal digitaliseres hurtigere og blive mere bæredygtigt. Det vil branchens fælles udviklingsplatform ConTech Lab bidrage til, og med en ny bevilling på 30 mio. fra Industriens Fond og Realdania kan denne omstilling accelereres yderligere.

Hvis Danmark skal nå i mål med de ambitiøse klimamål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningerne, spiller byggeriet en vigtig rolle, fordi branchen står for ca. 30 pct. af de samlede udledninger. En af nøglerne til at mindske udledningerne og sikre et bæredygtigt byggeri er et øget fokus på digitalisering og teknologi. Det mener Industriens Fond og Realdania, der netop har bevilliget yderligere 30 mio. kr. til at gøre udviklingsplatformen ConTech Lab til en fast del af byggeriet.

Digitalisering skal øge konkurrenceevnen
En øget digitalisering er dog ikke kun grundlaget for at sikre en bæredygtig byggebranche, det er også et afgørende skridt for at kunne styrke byggeriets konkurrenceevne og derigennem øget produktivitet, så de enkelte virksomheder og branchen som helhed kan fremtidssikres.

”Byggeriet står som branche overfor en stor opgave med at sikre den fremtidige konkurrenceevne, og her er den digitale omstilling central. Hvis vi skal kunne øge både produktiviteten og bæredygtigheden, så er det helt afgørende, at vi kan udbrede digitale værktøjer, som gavner de hundredevis af SMV’er i byggebranchen, som ikke selv har ressourcerne til at sætte gang i omstillingen. ConTech Labs anvendelsesbaserede tilgang sikrer, at vi prøver teknologi og digitale arbejdsmetoder af i praksis for herefter at omsætte resultaterne til skalerbare løsninger til gavn for den brede branche,” fortæller Thomas Hofman-Bang, der er administrerende direktør i Industriens Fond.

Digitalisering er fundamentet for fremtidens bæredygtige byggeri
ConTech Lab har i sit første år allerede skabt de første stærke resultater med en bred involvering af byggeriets virksomheder. Med en ekstra bevilling fra Industriens Fond og den filantropiske forening Realdania er grundlaget nu skabt for, at den danske byggebranche kan blive frontløber indenfor fremtidens byggeri og at branchen kan samles om fælles, grønne løsninger.

”Der er et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling i byggeriet gennem øget anvendelse af digitale værktøjer i byggeprocessen. Vi skal tænke smartere og udnytte digitaliseringen til at sikre bæredygtighed, kvalitet og mere værdi. Her kan ConTech Lab spille en vigtig rolle ved at samle byggeriets aktører og afprøve nye teknologier og løsninger og sikre læring bredt i byggebranchen, ikke mindst blandt byggeriets mange små og mellemstore virksomheder,” fortæller Lennie Clausen, programchef i Realdania.

Momentum skal rykke branchen
I spidsen for arbejdet med ConTech Lab i Danmark står Molio, og her ser man frem til – igennem praksisnære projekter i tæt samarbejde med virksomheder fra hele byggebranchen – endelig at få nedbrudt de barrierer, der har stået i vejen for at skabe en digital og fremtidssikret byggebranche.

”Vi mærker, at der er en kæmpe efterspørgsel på digitale løsninger, der fungerer i praksis, fordi der har manglet én samlet indsats på tværs af branchens værdikæde. Der har vi nu skabt momentum, og vores vision er helt klart, at vi kommer til at accelerere udviklingen markant, så vi kan få indfriet det enorme potentiale og så den danske byggebranche bliver én, resten af verden kigger efter for de gode løsninger,” fortæller Christina Hvid, der er administrerende direktør for Molio.

Det fremtidige arbejde med ConTech Lab
Over de næste tre år skal ConTech Lab bl.a. arbejde med: Pionerprojekter: ConTech Lab vil gennemføre mere end 25 pionerprojekter i tværgående samarbejde med byggeriets virksomheder, vidensinstitutioner og initiativer for at skabe løsninger på konkrete brancheudfordringer.

SMV-forløb: ConTech Lab vil igangsætte dedikerede forløb målrettet SMV’er i byggeriet med henblik på at motivere dem til at bruge teknologi, der understøtter deres arbejde på f.eks. byggepladsen eller hjælper med at leve op til krav om øget bæredygtighed.

Ny viden: ConTech Lab vil igennem fem researchprojekter skabe anvendelsesorienteret viden om ny teknologi med specifikt fokus på, hvordan byggebranchen kan omstilles bæredygtigt.

Forandringsledelse: ConTech Lab skal understøtte ledelserne i byggeriets virksomheder med at udvikle koncepter, der kan motivere til implementeringen af teknologiske løsninger, synliggøre potentialet og mindske de interne barrierer for øget digitalisering.

Bygge- og anlægsbranchen i Danmark

 • Beskæftiger 187.000 personer i Danmark.
 • Omsætter for i alt 305 mia. kr.
 • Tegner sig anslået for 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledninger, enten direkte eller indirekte.
 • 45 pct. af branchens virksomheder forventer i nærmeste fremtid, at digitale produkter (f.eks. data eller software)
  vil udgøre en større del af omsætningen.
 • 80 pct. af virksomhederne ser digitalisering som en grundlæggende forudsætning for dokumentation og
  dataunderstøttelse af et bæredygtigt byggeri.
 • 6 pct. af det samlede energiforbrug kommer fra byggeprocessen på verdensplan.
 • 14 pct. af al spild kommer fra byggeprocessen.

Om ConTech Lab
ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens bæredygtige byggeri og øge produktiviteten. 

ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter. Her deles al viden og læring, så det kommer hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre.

Begrebet ConTech dækker over de forskellige typer af teknologi og digitalisering. Ord som under ét betegnes Construction Technologies. Det dækker over både software, hardware og anden teknologi, der kan effektivisere og forbedre selve byggeprocessen gennem hele værdikæden. Lignende labs eksisterer også i andre foregangslande, blandt andet Center for Integrated Facilities Engineering på Stanford i Californien og VDC Lab for BCA i Singapore.

Vi mærker, at der er en kæmpe efterspørgsel på digitale løsninger, der fungerer i praksis, fordi der har manglet én samlet indsats på tværs af branchens værdikæde. Der har vi nu skabt momentum, og vores vision er helt klart, at vi kommer til at accelerere udviklingen markant, så vi kan få indfriet det enorme potentiale og så den danske byggebranche bliver én, resten af verden kigger efter for de gode løsninger

MEST LÆSTE

Om Molio
Molio er byggeriets samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche. Det er branchens fælles og uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden. Molio er en erhvervsdrivende fond med rødder tilbage til Marshall-hjælpen efter Anden Verdenskrig. Molios overskud geninvesteres i udvikling af nye værktøjer og viden, til gavn for hele byggebranchen.

Molios digitale værktøjer er hver især med til at gøre byggeriets faser og processer mere effektive og på den måde styrke produktiviteten og kvaliteten af byggeriet. Molio tæller ca. 80 medarbejdere samt en bestyrelse bestående af en række fremtrædende profiler inden for byggeriet.

Læs mere på www.molio.dk