Sponseret indhold

Cloud åbner store muligheder, men øger også kompleksiteten

Banner 2

Af:

Managed cloud serviceleverandøren Sentia rådgiver såvel danske som internationale kunder om cloud-løsninger, der både rummer store potentialer, men som også kan øge fragmentering og kompleksitet i et omfang, der ikke kun påvirker virksomhedernes IT-afdelinger

Cloud-løsningerne har på bare ganske få år ændret de teknologiske rammevilkår for virksomhederne. Og det på ganske markant vis.

”For ikke så længe siden var stort set alle virksomheder underlagt en vandfaldsmodel, hvor vi med længsel eller frygt ventede på den næste typisk halvårlige opdatering af en systembærende og forretningskritisk platform. Og derefter gik vi i gang med at opdatere et helt system. Nu har Cloud-teknologien muliggjort at store applikationer kan brydes ned i små  delservices, med en kort udviklingstid takket være brug af sprint. Og uden at afvente en stor forkromet systemopdatering,” siger Peter Vermehren-Poulsen, Commercial Director, i Sentia.

Det frembyder både store muligheder og udfordringer for virksomhederne. Mulighederne består i, at kun fantasien sætter grænser for den næste selvudviklede applikation. Virksomhederne skal ikke længere vente på opdateringer af hele systembærende platforme, men kan i stedet selv tage teten og udvikle typisk mindre løsninger på mindre behov i en trinvis proces. Det giver pragtfulde og uanede muligheder, men det kan også være med til at øge presset. Ikke mindst fordi det kan være, at konkurrenten har en ny service på gaden i morgen, der lige er det skarpere.

”Pulsen er kommet op,” medgiver Peter Vermhren-Poulsen.

Udfordringen med knopskydningen er, at det øger fragmenteringen og kompleksiteten. Det giver udslag flere steder.

Agilitet vs. kontroltab
”Hvor vi før talte om monolit-applikationer fra én leverandør, så kan applikationen i dag være delt op i flere mindre bidder med forskellige leverandører. Det afstedkommer flere siloer (som alle ellers gerne vil bryde ned) og først og fremmest, så øger det kompleksiteten. Samtidig indebærer agiliteten, dens mange fordele ufortalt, et vist kontroltab. Sådan kan det i hvert fald godt opleves i virksomheden,” siger Brian Andersen, Sales Director, i Sentia.

Kompleksiteten og kontroltabet er baggrunden for at Senia tilbyder en løsning, der på kundens vegne kan overvåge alle dele af flowet med applikationer og services fra forskellige leverandører med henblik på dels decideret felsøgning, når noget går ned, dels for at afsøge forbedringspotentialet i de eksisterende processer, f.eks. ved at identificere mulige flaskehalse.

Løsningen fra Sentias side består dels i monitoreringssoftware, der selvsagt kører 24/7, dels ved hjælp af det trænede øje hos rutinerede medarbejdere. Det kan være nogle ganske få helt konkrete linjers kode, der skal laves om, og som potentielt kan skabe en masse ravage.

Peter Vermehren-Poulsen tilføjer, at der er tendens til at kunden har behov for hjælp med at udvikle et holistisk syn i en situation, hvor den positive nytteværdi af mange knopskydninger risikerer at true overblikket og helheden.

Datafragmentering
Et andet udslag er, at data nu ligger forskellige steder i skyen, og at de, der træffer beslutninger om brug af virksomhedens data også sidder forskellige steder i virksomheden. Det skyldes, at flere forskellige forretningsenheder i virksomheden nu (heldigvis) tænker i digitaliseringsbaner og derved kan have mangefacetterede IT-berøringer. 

”Den tid er forbi, hvor digitaliseringen alene var et anliggende for virksomhedens IT-afdeling,” siger Jakob Høholdt, der er administrerende direktør for Sentia.

”Der er mange implikationer af denne datafragmentering. Når der er mange kokke involveret, kan der nogle gange opstå konfliktende behov og hensyn, og f.eks. vil der ofte være en modsætning mellem et udbredt ønske i virksomheden om høj hastighed for Go-To-Market med et nyt produkt eller service for virksomhedens kunder på den ene side overfor hensynet til sikkerhed på den anden side. Her har Sentia værktøjerne, erfaringen og medarbejderne til at varetage, at dette sikres på forsvarlig vis,” fortæller Jakob Høholdt.

Forældede systemer i kælderen
At der stadig er store potentialer i forhold til at få virksomheder op i skyen, er der mange vidnesbyrd om.

”Der står rigtig mange legacy-systemer rundt om i kælderen. Systemer som ofte er helt forretningskritiske for den enkelte virksomhed,” fortæller Brian Andersen og fortsætter:

”Ikke alene gør kælder-løsningen den enkelte virksomhed meget sårbar for nedbrud, indbrud og ulykker. Det er også en gigantisk lost opportunity i forhold til de mange effektiviserings- og udviklingsmuligheder, som skyen byder op.”

FAKTA

Sentia blev grundlagt i 1999 og er i dag en af de førende virksomheder inden for managed cloudløsninger i Europa med mere end 650 ansatte i Holland, Belgien, Bulgarien og Danmark. Sentias mission er at guide klienter gennem deres cloudrejse, optimere forretningen og hjælpe dem med at udnytte digitaliseringen fuldt ud. Sentia er certificeret i henhold til ISO 27001, 14001, 9001, NEN 7510 og er ISAE 3402 Type 2 revideret. Ud over at operere sin egen europæiske Sentia Cloud, tilbyder Sentia Denmark også Cloud Services på tværs af både Azure, AWS og GCP.

Med medarbejdere i fire lande har Sentia global rækkevidde i kombination med en lokal tilgang. Sentia kan understøtte kundernes behov for IT på tværs af grænser, lige meget hvor i verdenen, de har brug for det, med samtidig bibeholdelse af et lokalt mindset. Den globale rækkevidde gør, at Sentia kan drage nytte af at se på tværs, og spotte trends og samle viden fra forskellige markeder og analysere i hvilken udstrækning, det vil påvirke andre. Det er med til at fremme innovationen på tværs af markeder.

Når Sentia også er aktiv på de belgiske og hollandske markeder skyldes det, at der i nogen grad er ligheder i forhold til det danske marked, og at det derfor er muligt at tilvejebringe løsninger, der kan duplikeres. Den internationale tilstedeværelse understøtter desuden IT-selskabets agilitet både i forhold til medarbejdere og kunder på tværs af landegrænser.

Læs mere på www.sentia.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Sentias 5D-model

Sentia arbejder ud fra en 5D-model, som står for Discover, Define, Design, Develop og Deploy (se illustration). Det kan umiddelbart forekomme at være et langstrakt forløb, men faktisk kan Sentia komprimere sådan en udviklingsproces helt ned til en to ugers cyklus, som så typisk bliver fulgt op af nye, korte udviklingscyklus. Sentia gør udbredt brug af stress-test i egne sandkasser i faktisk miljø. Her kan nye funktionaliteter testes for sårbarheder.

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...