Er der noget, vi har lært i de senere år, så er det, at vi kan arbejde stort set alle steder. Det kræver blot, at vi har den rette teknologi. At vi har de virtuelle og hybride systemer til rådighed, der sikrer, at vi nemt kan samarbejde med kollegerne og afholde møder på digitale platforme.

Hvad der i coronanedlukningernes første tid oplevedes en smule akavet, er blevet hverdag for de fleste. Og det har givet os mulighed for en helt ny måde at tænke arbejdsliv på, hvor meget kan udføres hjemmefra.

Plads til ro og fordybelse
Det giver mulighed for en langt mere fleksibel hverdag, end vi har været vant til tidligere, og dermed også mulighed for at skabe en bedre balance mellem job og privatliv. Mange har ligeledes erfaret, at de arbejder mere uforstyrret, når de arbejder hjemme. Mens de spontane samtaler, der naturligt opstår i løbet af en arbejdsdag, kan være både værdifulde og inspirerende, er de også ofte nogle tidsrøvere. Når man sidder alene på sin arbejdsplads derhjemme, er der en anden plads til ro og fordybelse. Og så sparer man både tid og penge, når man ikke hver dag skal transportere sig mellem hjem og arbejdsplads.

For virksomhederne kan det at give medarbejderne mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemmefra og på et fælles kontor ligeledes betyde, at udgifterne til kontorer kan reduceres, fordi der pludselig ikke skal være plads til alle på én gang.

Fællesskabet er stadig vigtigt
Betyder det så, at det fælles kontor med tiden bliver overflødigt? Næppe. Det får bare en ny betydning som et vigtigt fælles touch point, hvor vi mødes, når vi skal sparre og udvikle i faglige og inspirerende rammer. Det er også her, vi får oplevelsen af at være en del af en større sammenhæng, for det sociale fællesskab er vigtigt, om end måske ikke lige vigtigt for alle eller i samme omfang, og det er jo netop derfor, det er så vigtigt med fleksibiliteten. Den skal give den enkelte mulighed for at indrette arbejdslivet efter personlige behov, som også sagtens kan variere, alt efter hvor man er i livet.

MEST LÆSTE