ROOF Management A/S

Ejendomsinvesteringseksperten: Hvad giver din ejendomsinvestering egentlig i afkast – sådan helt rigtigt?

EKF, ROI, IRR….. Ja, det lyder måske som en lidt småkedelig leg med bogstaver for mange mennesker, men forkortelserne dækker faktisk over forskellige måder at opgøre dit afkast på i dine ejendomsinvesteringer. Så hvilket afkastnøgletal skal du så vælge at sætte din lid til, når du følger anbefalingerne om at sprede dine investeringer og risiko […]

Ejendomsinvesteringseksperten: Hvad giver din ejendomsinvestering egentlig i afkast – sådan helt rigtigt? Read More »

Ejendomsinvesteringseksperten: Har du styr på risikoen i din ejendomsinvestering?

Investeringer i ejendomme er i kraftig vækst blandt private investorer, og professionelle ejendomsudbydere har gjort markedet langt mere tilgængeligt for den enkelte investor, som uden tvivl er klar over det forventede afkast på investeringen. Men er det også tydeligt for dig som investor hvilken risikoprofil, der følger med investeringstypen?  I mange danske byer bygges der i

Ejendomsinvesteringseksperten: Har du styr på risikoen i din ejendomsinvestering? Read More »

Ejendomsinvesteringseksperten: Bæredygtige byggesten – fra arkitekt til exit

Bæredygtighed er for alvor kommet på agendaen, og der er et politisk ønske om at være foregangsland i den grønne omstilling. Da ejendomme og byggeri står for 1/3 af CO2-udledningen og dermed fylder godt i regnskabet, kan bygge- og ejendomsbranchens indsats være en af de helt store udslagsgivere, hvis vi spiller vores kort rigtigt.  Bæredygtige byggerier

Ejendomsinvesteringseksperten: Bæredygtige byggesten – fra arkitekt til exit Read More »

Ejendomsinvesteringseksperten: Det danske ejendomsmarked er stadig en sikker og tryg havn

På trods af at verden synes at have været af lave de seneste år grundet Coronakrisen og, at krigen i Ukraine nu har taget over, er det danske investeringsmarked forbavsende stabilt.  Især de professionelle, udenlandske investorer betragter stadig Danmark som sikker havn og har snart gjort det gennem en længere årrække. Denne stabilitet smitter tydeligt

Ejendomsinvesteringseksperten: Det danske ejendomsmarked er stadig en sikker og tryg havn Read More »

Ejendomsinvesteringseksperten: Derfor bør alternative investeringer indgå i din investeringsportefølje

Aktier, obligationer og alternative investeringer, herunder ejendomme, er tre forskellige former for aktiver, der påvirkes af forskellige faktorer i samfundet. En porteføljesammensætning af de tre er derfor fordelagtig for dig som investor, da de har lav korrelation til hinanden, og du dermed reducerer dine risici. De forskellige typer aktivers samspil kan udglatte de udsving, som naturligt opstår

Ejendomsinvesteringseksperten: Derfor bør alternative investeringer indgå i din investeringsportefølje Read More »

Ejendomsinvesteringseksperten: Derfor er driften en afgørende faktor i din ejendomsinvestering

En ejendomsinvestering er kompleks og at styre driften optimalt på alle parametre i en ejendom er noget, de færreste tillægger betydning. Asset management, eller ejendomsdrift, er intet mindre end kernen i en ejendomsinvestering, når vi taler boligudlejningsejendomme, fordi professionel og optimal drift af en investeringsejendom sikrer, at ejendommen ikke forringes, men i stedet vedligeholdes – til gavn

Ejendomsinvesteringseksperten: Derfor er driften en afgørende faktor i din ejendomsinvestering Read More »

Investor: Kast et blik på danskernes flyttemønstre

Ejendomsmarkedet er under forandring – ikke mindst på grund af danskernes flyttemønstre, som for nylig er kortlagt i en spændende rapport om fremtidens boligmarked udarbejdet af Fremforsk, der både kigger ind i boligvalg, årsager til flytning og regionale forskelle.  Det præger valget, når danskerne flytterI 2020 flyttede 16% af alle danskere, og interesserer man sig

Investor: Kast et blik på danskernes flyttemønstre Read More »

EJENDOMSINVESTERINGSEKSPERTEN: STIGENDE RENTERS EFFEKT PÅ INVESTERINGSEJENDOMMES VÆRDI

Det er den gængse forståelse, at stigende renter medfører faldende ejendomspriser, men faktisk er der flere perspektiver at overveje. For én ting er renternes påvirkning af priserne på private ejerboliger, en anden er investeringer i boligudlejningsejendomme. Det er vigtigt at holde tungen lige i munden, når snakken falder på rentestigninger og negative renter, og kun meget

EJENDOMSINVESTERINGSEKSPERTEN: STIGENDE RENTERS EFFEKT PÅ INVESTERINGSEJENDOMMES VÆRDI Read More »