Camilla Dalum, CEO, ROOF Management A/S

Det er den gængse forståelse, at stigende renter medfører faldende ejendomspriser, men faktisk er der flere perspektiver at overveje. For én ting er renternes påvirkning af priserne på private ejerboliger, en anden er investeringer i boligudlejningsejendomme.

Det er vigtigt at holde tungen lige i munden, når snakken falder på rentestigninger og negative renter, og kun meget få i Danmark drister sig til at komme med bud på, hvad der kommer til at ske med renten i 2022 – og fremadrettet. Når jeg alligevel bevæger mig ind på emnet i mit første indlæg i ”Ejendomme”, så handler det om, at jeg ofte savner nuancerede perspektiver, når det insinueres, at stigende renter altid medfører faldende ejendomspriser. Det er unægtelig rigtigt, at en privatperson, der skal ud at købe bolig, har råd til mindre, jo højere renten er – ingen slinger i valsen der. Og går man efter devisen ’udbud og efterspørgsel’, bekræfter det tesen: Des højere rente, des lavere ejendomspriser. Men…

Vi kommer på nuværende tidspunkt ikke udenom at nævne Danmarks økonomiske situation: ”Aldrig før har flere været i arbejde. Dansk økonomi er bomstærk. Nu skal vi forlænge opsvinget (…)” som Mette F. formulerede det i nytårstalen til folket. Og 2021 har på mange måder været et bemærkelsesværdigt år – ikke kun økonomisk. Vi står et stærkt sted, hvor beskæftigelsen i Danmark er historisk høj – og det på trods af en pandemi, der trækker dybe spor.

Ejendomsmarkedet har de seneste år, og i særdeleshed det forgangne år, været præget af høj aktivitet og stigende priser, og efterspørgslen på investeringsejendomme i stort set alle kategorier er fortsat meget høj. Da priserne på private boliger også har været stigende, har mange desuden valgt at leje boliger, da priserne på ejerboliger ganske enkelt er blevet for høje for den enkelte. Dette til trods for, at mange danskere for nuværende har en god portion opsparede midler, som de ønsker at få til at arbejde for sig.

Derfor kan du fortsat trygt investere i boligudlejningsejendomme
En god og konservativ ejendomsinvestering er ikke baseret på spekulation i værdistigninger, men udelukkende på et positivt overskud fra driften. I det lys træder rentestigninger mere i baggrunden, og en lidt længere investeringshorisont tilsikrer, at fluktueringer i rente og priser bliver mindre relevante. En sund bundlinje fra driften af ejendommen er derimod det vigtigste. Lejeindtægten følger som hovedregel samfundets økonomiske opsving, og markedet forventer lige nu en inflation på ca. 2% om året over de næste 10 år i Danmark. I USA er inflationen endog helt oppe omkring 7%!

Alene dét gør, at en stigende rentes betydning falder lidt i baggrunden, og forklarer på simpel vis, hvorfor investering i boligudlejningsejendomme stadig er en god ide. Det er nemlig ikke værdistigningen, der sikrer afkastet, men til gengæld driften. Dertil kommer, at en grundig ejendomsforvaltning og administration kan sikre et stabilt afkast netop ved at tænke betragtningen om en evt. rentestigning ind og på den baggrund sammensætte en konservativ finansieringspakke, som kan bære denne. Ved investering i en stærk boligudlejningsejendom, hvor driften holdes på et niveau, som sikrer trofaste og tilfredse lejere, øges det årlige og langsigtede udbytte/afkast for den enkelte investor.

Dermed kan jeg naturligvis ikke afkræfte, at stigende renter kan medføre faldende ejendomspriser, men jeg kan tilføje, at der er rigtig mange andre elementer til en ejendomsinvestering end finansieringsudgiften. Dertil kommer, at inflationen skal betragtes sideløbende med rentestigninger. Med den nuværende økonomiske situation, hvor meget er sikkert og lige så meget er enormt usikkert, er investeringer i boligudlejningsejendomme (stadig) noget af det mest stabile og langsigtede, du kan placere dine midler i. Hvis du altså vil have et godt afkast på den lange bane – og hvem vil ikke gerne det?

Godt nytår!

PODCAST

MEST LÆSTE