Sponseret indhold

Der er brug for alle gode sundhedskræfter

Direktør for privathospitalet, Michael Gram Kirkegaard

Af:

Coronakrisen bør give anledning til refleksion og sætte fokus på, hvordan vi udnytter alle ressourcer i det danske sundhedsvæsen og udfordrer den traditionelle tilgang til behandling, mener direktøren for Aleris-Hamlet. Der bør være et ”før og efter Corona”, når det gælder samarbejdet mellem det offentlige og private sundhedsvæsen, mener direktør for privathospitalet Aleris-Hamlet, Michael Gram Kirkegaard.

”Coronakrisen har været en udfordring for alle aktører på sundhedsområdet. Set med vores briller kalder situationen mere end nogensinde på en tæt dialog om, hvordan vi får mest mulig sundhed for pengene i Danmark. Kan det ud fra et kvalitetsmæssigt og økonomisk perspektiv være hensigtsmæssigt med et tættere, udbygget samarbejde mellem det offentlige og det private? Svaret må oplagt være ja.”

Det private er klar til at udvide samarbejdet
Suspenderingen af patientrettighederne, forventeligt frem til januar 2021, har indtil videre udskudt omkring 80.000 danskeres operationer i såvel privat som offentligt regi. Den private sektor hjælper gerne med at indhente efterslæbet – og helst mere end det.

”Vi ønsker at komme til et punkt, hvor vi ikke blot er på tålt ophold og kun bliver trukket ind, når der er en pukkel. Vi oplever, at der har været en tættere dialog med regionerne og sundhedsmyndighederne i den seneste tid, som vi håber, at vi kan bygge videre på. Vi vil gerne være med til at løfte den samlede sundhedsopgave i Danmark og appellerer til, at der nu bliver tænkt mere strategisk i varige partnerskaber.” 

Bruge hinanden i varige partnerskaber
Ifølge Michael Gram Kirkegaard tegner de private sundhedsaktører sig for mellem 1 og 1,5 procent af de samlede sundhedsudgifter i Danmark.

”Det er en forsvindende lille del – ikke mindst set i lyset af, at man tidligere selv har vurderet, at op mod en tredjedel af opgaverne på en række behandlinger og operationer med fordel kan løftes af den private sektor til særdeles konkurrencedygtige priser.”

I stedet for de traditionelle ”bestiller-udfører opgaver” bør den offentlige og private sundhedssektor tænke i modeller, hvor man udnytter hinandens kompetencer i varige partnerskaber.

”Det kan være forpligtende samarbejder, som man fx har set det på socialområdet med private aktørers drift af plejehjem i kommunerne. I vores nabolande har man både kvalitetsmæssigt og økonomisk gode erfaringer med at lade private aktører tage større del i at drifte og løse forskellige samlede sundhedsopgaver i længerevarende samarbejder, og når danskerne bliver spurgt i undersøgelser, er det ikke afgørende for dem, om de bliver behandlet i offentligt eller privat regi. Det afgørende er, de bliver mødt ordentligt og i øvrigt får den bedste sundhedsfaglige behandling.”

Sammenhængende forløb giver tilfredse patienter
For Aleris-Hamlet er det effektive, sammenhængende patientforløb et kardinalpunkt.

”Hos os er det den samme speciallæge, der følger patienten fra start til slut. Det forbinder mange mennesker med høj kvalitet, oplever jeg. Vi har en løbende temperaturmåling på kundeoplevelsen, hvor omkring 98 procent er tilfredse eller meget tilfredse med behandlingen hos os. Det må vidne om, at et eller andet fungerer ok, selv om vi også kender til travlhed.”

Fokus bør være på, hvordan vi kan opnå synergier, mener Michael Gram Kirkegaard.

”Jeg tror, der kommer noget godt ud af, at der er flere spillere på banen, der kan lære af hinanden og bruge hinanden. Vi skal i højere grad turde tage dialogen om, hvordan man ved at lægge større afgrænsede opgaver ud mere permanent til private aktører kan frigøre værdifulde ressourcer.”

Zoom-boom – Online konsultationer er fremtiden
Under forårets Coronakrise bidrog Aleris-Hamlet til samfundet ved at stille gratis lægekonsultationer og psykologkonsultationer til rådighed i nogle måneder på en digital platform, privathospitalet har udviklet gennem de sidste seks år.

”Der viste sig et kæmpe behov. Nogle folk havde virkelig brug for hjælp. Andre havde brug for trøstende ord eller rådgivning om, hvordan de skulle forholde sig. Vi gjorde os nogle gode erfaringer om, hvordan folk generelt tager nye digitale løsninger til sig. Corona har skubbet til vores opfattelse af, hvad man kan online, og hvad man ikke kan, og vi har efterfølgende oplevet en massiv interesse for at koble flere ydelser på end læger og psykologer.”

Tid til kerneopgaven og udvikling skal gå hånd i hånd
Privathospitalets ejer Aleris støtter forskning og udvikling af nye sundhedsløsninger gennem en innovations- og forskningsfond, som årligt uddeler midler til forskellige projekter herunder flere forskningsprojekter ledet af Aleris-Hamlets sundhedspersonale.

Privathospitalet deltager også i uddannelsen af læger, sygeplejersker og lægesekretærer.

”Det er mange stadig ikke klar over, at vi gør, men det er en samfundsopgave, som vi gerne vil løfte i endnu højere grad, da det samtidig bidrager til nytænkning og refleksion. Mange studerende melder tilbage, at læringsmiljøet og det brede spektrum af opgaver hos os, har givet dem en stor ballast.”

I en fremtid med Corona bag os bliver der brug for alle gode kræfter på sundhedsområdet, mener direktøren for Aleris-Hamlet.

”Hvis vi skal levere en god kvalitet på sundhed, er vi nødt til at skabe arbejdspladser, hvor alle faggrupper er glade for at gå på arbejde. De skal føle, at det er meningsfyldt, og at de gør en forskel. Derfor har vi selv lanceret projektet ’Danmarks mest attraktive sundhedsvirksomhed’, hvor vi arbejder i forskellige strategispor for at sikre, at vi ikke bare udefra og ind, men også indefra og ud er en sundhedsfagligt attraktiv virksomhed, som man har lyst til at være på. Det tror jeg helt generelt bliver vigtigt i hele det danske sundhedsvæsen de kommende år. Sundhedsvæsenet må ikke blive en pølsefabrik. Vi skal skabe rammer, hvor medarbejderne har tid til det, der i sin tid fik dem til at vælge sundhedsvæsenet: nemlig ønsket om at bidrage til øget livskvalitet og give mennesker et bedre og sundere liv.”

FAKTA

Aleris-Hamlet Hospitaler er en del af Aleris-koncernen, som er en af Skandinaviens førende, private sundhedsvirksomheder. I Danmark driver Aleris-Hamlet Hospitaler landets største landsdækkende kæde af privathospitaler med afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Herning, København og Ringsted. Aleris-Hamlet i Danmark omsætter for ca. 750 mio. DKK og har ca. 1.200 medarbejdere.

Se mere på www.aleris-hamlet.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...