14. oktober 2020

Hvordan omsætter fremtidens sundhedssektor data til værdi?

Big data er det nye guld. Det udgør et stort potentiale for industri, samfund og den enkelte forbruger. Men hvor vi inden for nogle områder, bl.a. høreapparater, har knækket koden med at omsætte data til værdi i Danmark, mangler potentialet stadig at blive forløst, når det gælder den samlede sundhedssektor. I et gennemorganiseret samfund som det danske …

Hvordan omsætter fremtidens sundhedssektor data til værdi? Læs mere »

Mindre flimmer på fremtidens patientrejse

Hjerteflimmer kan føre til blodpropper og skal opdages så tidligt som muligt. Derfor har Roche Diagnostics i partnerskab med Nordic Health Lab, praktiserende læger og to tech-startups gennemført et pilotprojekt, hvor personer med symptomer på hjerteflimmer selv overvåger deres hjerterytme derhjemme med elektronisk plaster og en app. Et eksempel på fremtidens smartere og forventeligt kortere …

Mindre flimmer på fremtidens patientrejse Læs mere »

Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Stort vægttab efter en overvægtsoperation kan føre nye psykiske og fysiske udfordringer med sig, ofte på grund af overskydende hud. For mange patienter hos Privathospitalet Mølholm er behandlingen mod kraftig overvægt derfor først helt afsluttet, når de også har været igennem en plastikkirurgisk operation. En operation mod overvægt hjælper patienterne til et liv med større …

Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi Læs mere »

Når hele opholdet er en del af behandlingen

Tværfagligheden er i højsædet på landets største private psykiatriske hospital, Skovhus Privathospital. Her suppleres samtaler med psykiater og psykolog med en lang række andre behandlingstilbud, der understøtter patienternes trivsel og udvikling. “Nærmest uanset hvilken psykiatrisk behandling patienterne kommer for, kan vi understøtte den med andre behandlingstilbud, som letter deres ophold og kan bidrage til, at de …

Når hele opholdet er en del af behandlingen Læs mere »

Sundhed i fleksible pavillonløsninger

Adapteo er specialiseret i at levere flytbare og fleksible pavillonbyggerier til et samfund i hastig forandring – det gælder ikke mindst sundhedsvæsenet, som kan få alle sine akutte m2-behov tilfredsstillet med bæredygtige løsninger på få dage. Arkietektonisk spektakulære nye fløje og hele supersygehuse er ikke ene om at tegne nutidens og fremtidens danske sundhedsvæsen. Når sygehuse i …

Sundhed i fleksible pavillonløsninger Læs mere »

Flittige robotter giver blodprøvesvar på en time

Nyt fuldautomatisk blodprøvelaboratorium på Bispebjerg Hospital minimerer risikoen for fejl og sikrer hurtigere diagnose, tidligere udskrivning og større flow af patienter. 60 minutter. Længere tid går der maksimalt ikke, før det nye fuldautomatiserede laboratorium på Bispebjerg Hospital afleverer svar på en blodprøve. Laboratoriet er et af Europas største fuldautomatiserede blodprøvelaboratorier og blev taget i brug sidst …

Flittige robotter giver blodprøvesvar på en time Læs mere »

Digitalisering er sundhedsvæsenets frelser

Uha det ser sort ud for sundhedsvæsenet. Antallet af kronikere og ældre vokser, mens de varme hænder forsvinder. Men frygt ej. Løsningen er der måske allerede. Vi skal bare tage den i brug. Det er umuligt at tale om fremtidens sundhedsvæsen uden først at italesætte de udfordringer fremtidens sundhedsvæsen står overfor.  Vi får flere ældre og …

Digitalisering er sundhedsvæsenets frelser Læs mere »

Fremtidens sundhedsvæsen

Covid19-pandemien har understreget behovet for, at sundhedsvæsenet er både moderne ogomstillingsparat – og demonstreret, at det danske sundhedsvæsen står ganske stærkt på begge fronter. Vores sundhedsvæsen er i konstant udvikling; nogle af tiltagene stifter vi bekendtskab med som patienter, og andre ting foregår i kulissen og giver bedre behandling, uden at vi rigtig opdager det. Konsultationer …

Fremtidens sundhedsvæsen Læs mere »

Hjerneforskningen står foran ny æra

Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet har styrket forskning og uddannelse i hjernesygdomme med en ny kandidatuddannelse og vil være centrum for hjerneforskning i Nordeuropa. Ny teknologi og større biologisk viden om kroppens mest komplekse organ giver os forudsætninger for at forstå og gøre mere. Sygdomme i hjernen vil fylde meget mere i sundhedsvæsenet i fremtiden. Ikke …

Hjerneforskningen står foran ny æra Læs mere »

Et ur kan hjælpe til bedre søvn og vejrtrækning

Garmin er på banen med endnu et avanceret ur, der kan hjælpe til bedre søvn, måle puls, stress, hydrering og unormale pulstal. Uret kan også understøtte mindfulnessøvelser. Men først lidt statistik. Garmin har tidligere i år undersøgt danske motionisters præferencer. Ud af 1.029 respondenter, der motionerer mindst én gang om ugen, svarer 65 pct. at …

Et ur kan hjælpe til bedre søvn og vejrtrækning Læs mere »