Sponseret indhold

Tør du tage en tur i leder-simulatoren?

Konceptet er hen i retning a la World of Warcraft. I Assessits simulator handler det blot ikke om at slå dem man møder ihjel, men om at løse udfordringer man møder som leder, mens man bevæger sig rundt i virksomheden.
Konceptet er hen i retning a la World of Warcraft. I Assessits simulator handler det blot ikke om at slå dem man møder ihjel, men om at løse udfordringer man møder som leder, mens man bevæger sig rundt i virksomheden.

Af:

Når vi som virksomhed vil skabe succes, kræver det mere end blot en god idé og arbejdsomhed. Det handler også om kundeperspektiv og medarbejder-perspektiv – og der er mange parametre, der har indflydelse på, om det lykkes. En af de vigtigste er samspillet mellem mennesker. Derfor har Assessit sat fokus på samspillet mellem medarbejdere og ledelse og udviklet en digital ledersimulator, for at træne dialog i virkelighedsnære omgivelser.

Medarbejdere der trives, er nøglen til succes. For når vi som medarbejder bliver set, hørt, taget med på råd og har reel indflydelse, så bidrager vi bedst med engagement til virksomhedens bundlinje.

Der tales i denne sammenhæng om to begreber. Det første er den organisatoriske psykologiske sikkerhed, der handler om, at det er ok i organisationen at stille spørgsmål, uden at blive udstillet. Den anden er den såkaldte personlige psykologiske tryghed, der går ud på at den enkelte medarbejder altid ved hvor han eller hun har sin leder, samt har tillid til altid at blive behandlet med respekt. Begge er vitale for virksomhedens kultur – og dermed også for virksomhedens succes. Men hvordan står det egentlig til med organisatoriske psykologiske sikkerhed i de danske virksomheder?

Ifølge Mogens Steffensen, Partner i Assessit, er der plads til forbedringer:

”Der er lavet en del undersøgelser af virksomhedernes – og ikke mindst ledernes – evner til at udvikle en kultur, der favner håndtering af svære interpersonelle situationer. Jan Rohwedder, lektor i ledelse og HR ved Erhvervsakademi Aarhus, gennemførte i 2019 en undersøgelse blandt 190 erhvervsledere. Den viste overraskende, at størstedelen af lederne i danske virksomheder undlader at handle – også i situationer, hvor der er et reelt behov for det. Og det var kun 2 ud af de 190, der tilkendegav at de altid handlede, når der var behov for det.”

Vi handler ikke, når vi skal
Men hvorfor er det sådan fat? Det angiver Jan Rohwedder tre mulige årsager til: Den ene er frygten for følelsesmæssigt ubehag og negative påvirkninger af relationen til andre. Den anden er tvivlen om ens egen kompetencer. Og endelig er det et spørgsmål om usikkerhed. Undersøgelsen viser da også, at denne alarmerende mangel på handling som oftest optræder i situationer, der involverer andre mennesker. Situationer, hvor vi bliver bragt ud af vores komfortzone.

Men hvordan skal vi så gribe det an ude i virksomhederne? Ifølge Mogens Steffensen gælder det i høj grad om at have en god virksomhedskultur, hvor vi også er i stand til at tage hånd om de nødvendige samtaler, ofte benævnt ”de svære samtaler”.

Derfor har Assessit udviklet en digital ledersimulator, som skal hjælpe både erfarne og mindre erfarne ledere til at håndtere nogle af de daglige ledelsesmæssige opgaver og udfordringer de møder i deres hverdag. Det kan være den krævende medarbejdersamtale, den styrkende udviklingssamtale eller den uvante generationssamtale.

”Med Assessit Ledersimulator har vi udviklet en unik mulighed for at træne dialog i virkelighedsnære omgivelser ved hjælp af avatarer og gamification. En fleksibel mulighed for både at arbejde med egne kvalifikationer – og arbejde sammen med andre,” fortæller Mogens. Og han fortsætter:

”Formålet med det er at hjælpe hinanden til succes. Blandt andet ved at styrke evnen til at inspirere, vise empati, lytte og støtte samt evne til at rådføre sig med andre og dele ekspertise.

Mød Vegard, Hilde og Christian på dansk, engelsk og norsk
Træn dine eller organisationens evner til at tage den gode dialog – alene eller sammen med andre. Det kan med fordel indgå som en del af leder udviklingsforløb eller i en længerevarende udviklingsproces. Og det gælder ikke om at vinde – men om at lære.

”Med vores digitale ledersimulator kan du træne og udvikle dine evner i at opbygge psykologisk tryghed, som afsæt for at din handlekraft som leder bliver udviklet og du finder tryghed til at tage de nødvendige samtaler. Der kan være helt specifikke situationer, hvor vi ikke får taget de nødvendige samtaler f.eks. samtalen med medarbejderen som har været velfungerende, men pludselig ikke er det længere. For selv om alle ledere som udgangspunkt kan tale med deres medarbejdere, så er det ikke alle der kan tale om de lidt tungere personlige emner.”

Simulatoren er bygget op omkring tre avatarer, Vegard, Hilde og Christian, der agerer medarbejdere. Her møder vi dem i dialog omkring flere emner, og på baggrund af en række åbne eller lukkede spørgsmål skal der vælges mellem flere forskellige svarmuligheder, der hver især er med til at påvirke samtalen.

Vi spiller så længe vi kan opnå succes med samtalen. Undervejs får vi feedback og når vi har gennemført simuleringen, gives der en samlet tilbagemelding og punktevaluering. Det giver en unik mulighed for at bruge sine erfaringer konstruktivt efterfølgende og en tillid til at vi reelt er i stand til at løse de situationer vi som ledere måtte komme ud for.

”Det gælder ikke om at komme med de rigtige svar. I stedet gælder det om at stille de gode spørgsmål så vi opnår psykologisk tryghed, indsigt, gensidighed og commitment, ” forklarer Mogens.

Det ruster ikke alene den enkelte leder. Det skaber også grundlaget for en stærkere virksomheds- og ledelseskultur, hvor der er organisatorisk psykologisk sikkerhed med tillidsfulde og trygge medarbejder og dermed også tilfredse kunder.

Om Assessit

Assessit er et førende miljø i Skandinavien med viden om, hvad digital transformation og forretningsudvikling kræver af lederskab og kompetencer. Vi har fokus på at udvikle lederskabet, så vores samarbejdspartnere kan bygge menings- og værdiskabende services til deres kunder i et lærende miljø, hvor medarbejderne har den indre motivation og rette kompetencer.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Artikel billede uden skærelinjer
Gør det enkelt for medarbejdere at rejse sikkert
Mette Abildgaard - Klima og miljø
Samspil med erhvervslivet er nøglen til den grønne omstilling

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...