HR skal sikre vores modstandsdygtighed i fremtiden

Af Laura Storm, Stifter, Regenerators. Foto: Katrine Heller
Af Laura Storm, Stifter, Regenerators. Foto: Katrine Heller

Af:

Feltet HR står overfor en gevaldig tiltrængt modernisering, der forhåbentlig er blevet sat skub i under corona-krisens globale indtog. I alt for mange organisationer er HR-afdelingen en lille administrativ afdeling, der tager sig af MUS-skemaer og rekrutteringsprocesser. Det er en kæmpe fejl – de skal være med helt i front når det gælder organisationens udvikling og forberedelse til en verden præget af systemiske kriser og konstante forandringer.

Gør op med begrebet ’Human Ressource’. At drive en succesfuld virksomhed i en verden af i dag kræver en helt anden tilgang til vores syn på det menneskelige potentiale og menneskets væren i en verden af forbundne og gensidigt afhængige systemer end vores nuværende ledere og medarbejderstab har været vant til.

Der skal gøres op med det mekanistiske syn på virksomheden som en maskine, der styres via knapper (strategi-tiltag) i et lukket kontrolrum (ledelsen) og det dertil hørende syn på mennesket som en ressource, der skal forvaltes, udnyttes, optimeres som en anden råvare.

At se organisationen som en maskine i det 21. århundrede er en illusion og skaber træghed og manglende evne til at navigere og udvikle sig hurtigt i landskaber, der konstant ændrer sig. At lede medarbejdere på en måde, hvor den enkelte er en ressource der skal effektiviseres uden blik for, hvad der skaber de rette livsgivende betingelser hos den enkelte, medfører intens stress hos medarbejderen og i organisationen som helhed.

I Danmark stiger antallet af stress-ramte årligt og ifølge WHO er stress den største sundheds-udfordring i det 21. århundrede. Stressede mennesker er ikke blot en udgift for samfundet, virksomheden og et traume for den enkelte, det er også hovedårsagen til at virksomheder ikke formår at gennemgå den nødvendige omstilling til det 21. århundrede.

HR står ikke for menneskelig ressource optimering, men for regenerering og healing af menneskets vitalitet og trivsel. Det er her vi er nødt til at tage fat om roden på den ubalance vi ser på systemisk plan. Den indre ubalance og stress skaber i øjeblikket negative ringe i vandet, der påvirker flere systemer negativt i en faretruende eksponentiel udvikling.

Vi står overfor en kaskade af system-chok
Som samfund står vi overfor en kaskade af system-chok (økosystemer kollapser, pandemier, økonomisk recession, klimaforandringer), der kræver ledere og medarbejdere, der forstår, at tænke i forbundne systemer – dvs har en forståelse af, at når x sker i Kina kan det påvirke vores markeder, samfund – sågar skolesystem og måden vi omgår hinanden på y måde, eller når vores leverandørkæde fra den ene dag til den anden ikke kan få x råvare hjem til produktion, så skaber det følgende påvirkning og massive ændring i hele kæden og har vi i givet fald sikret vores produktion?

Der skal tænkes klart, hurtigt og ud af boksen, på en måde, hvor udfordringerne ikke blot skubbes videre til næste år, men løses så virksomheden kontinuerligt bliver mere robust og modstandsdygtig overfor fremtidige system-ændringer.

Udfordringen er dog dels, at mennesker i en stress-tilstand ikke evner, hverken at tænke klart, hurtigt eller ud af boksen og dels, at de fleste ledere og medarbejdere simpelthen ikke er trænet i systemisk tænkning. De er dannet og formet af en tænkning der ser virksomheden som et lukket og isoleret system – en maskine – med menneskelige og natur-ressourcer som et input der skal generere et profitabelt output.

Inde i maskinen skal disse ressourcer derfor, ifølge det 20. århundredes forståelse af virksomheden, effektiviseres of udnyttes bedst muligt uden tanke for, hvordan disse ressourcer samtidig vitaliseres og regenereres eller påvirker deres omverden.

Gør ledere ikke op med denne tilgang vil de gå samme vej som Blockbuster, Kodak, Nokia og Xerox, der ikke indså at verdenen omkring dem havde ændret sig i tide.

It’s the people, stupid
For at geare organisationen til en verden af i dag skal HR-afdelingen væk fra udelukkende at se sig selv som forvaltere af Falck-stress abonnementer, rekrutterings-processer, MUS-skemaer, sommerfester og kursus-afholdelse, og i stedet helt frem i bussen når det kommer til opgradere og udvikle organisation til at kunne navigere i en ændret verden.

Medarbejderens trivsel og vitalitet skal sættes i fokus, da det er mennesker i trivsel der kan tænke kreativt og ud af boksen, kan samarbejde, kan innovere og navigere virksomheden sikkert gennem – ikke blot fremtidige system chok, men hverdagens kompleksitet i det 21. århundrede.

Mennesker i trivsel kan rumme at tænke i forbundne systemer, de kan samarbejde, tænke dybt og længere end deres egne KPI’er og Q2 targets. Som HR-chef i en verden af i dag, har du det største ansvar af dem alle: Skabe de rette betingelser for at mennesker kan trives og udvikle sig i et rum, der føles trygt nok til at give slip på rigide roller og bureaukrati, der dræner den enkelte for energi.

Som HR-chef skal du hjælpe din organisation og dens ledere og medarbejdere til at se sig selv som værende del af en organisme, et levende gensidigt afhængigt system – en helhed.

Det er de individuelle medarbejderes (cellerne i organismens) vitalitet, energi, evne til at samarbejde og kommunikere, der udgør hele organismens modstandsdygtighed og trivsel – dette gør sig gældende for alle levende systemer. Er der for mange celler der opererer i konstant stress-tilstand bliver hele organismen syg og degenererer enten langsomt eller hurtigt. Hvor mange celler i din organisme er præget af vitalitet og sundhed?

Er virksomheden præget af stagneret tung energi, rigide processer, tunge beslutningsgange, silo-tænkning, dårligt arbejdsmiljø og giftig kultur, har organisationen ikke en chance for at modstå den kaskade af systemchok vi vil se i stigende grad i fremtiden.

Organismen er i ubalance og vil ofte kortslutte når den udsættes for ekstra pres end den er i dagligdagen. Mennesker i ubalance kan aldrig skabe en verden i balance og slet ikke en organisation der trives. Det ydre er en afspejling af det indre. Det er mennesker der skaber fremtiden, så lad os starte der.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
-
Forretningsrejserne er blevet mere sociale
IMG_0424
Bæredygtige træbroer boomer over hele landet

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...