Sponseret indhold

En stærk D&I-indsats er en etisk pligt

Af:

Diversitet er lig fairness på arbejdspladsen, og de forhindringer, der gør, at diversitet ikke allerede er en realitet, er en fiasko for vores samfund, mener ISS’ globale D&I-chef. Det er en fejl, der kan og skal rettes, og ISS har selv øvet sig på, hvordan det kan gøres gennem årtier.

Diversitet og inklusion handler i bund og grund om fairness på arbejdspladsen. Om at tilbyde muligheder og social mobilitet til alle med talent og gåpåmod. Om at afspejle samfundet som helhed i sin organisation og om at sikre, at enhver medarbejder har følelsen af at høre til.”

Ordene kommer fra Margot Slattery, global chef for Diversitet og Inklusion i ISS. Det kan lyde som enkle mål, men den danske service-gigant og mange andre virksomheder i verden arbejder stadig for at gøre dem til virkelighed.

”I 2020 viste en OECD-rapport, at selv om samfund og arbejdsstyrker bliver mere diverse og åbne, møder marginaliserede grupper stadig forhindringer, der gør det svært at komme ind og avancere på arbejdsmarkedet. Og i næsten en tredjedel af OECD-landene tror de fleste mennesker ikke, at deres eget lokalområde er et godt sted at leve for etniske minoriteter, indvandrere og LGBTQIA+personer,” siger Margot Slattery.

Samfundsmæssig fiasko
Hun er født i katolske Irland, hvor homoseksualitet var forbudt indtil 1993, og hun er selv et eksempel på, hvor svært det kan være for homoseksuelle at springe ud i såvel deres professionelle som private miljø. Da hun sprang ud som lesbisk i 2011, havde hun holdt sin kæreste hemmelig for familien i 18 år. Nu bruger hun af sine personlige erfaringer som global chef i ISS for et ledelsesområde, Diversity & Inclusion (D&I), der prioriteres af stadig flere store virksomheder. Af gode grunde, mener hun:

”At prioritere diversitet og inklusion er ikke bare det rigtige at gøre. Det giver også økonomisk mening for virksomhederne, og det skaber større social samhørighed i vores samfund. Vi har alle en pligt til at forsøge at gøre målet om inklusion til virkelighed,” siger Margot Slattery.

Beskæftigelse og muligheder for alle
Der er fem søjler i den globale D&I-strategi, som ISS nu arbejder efter for at skabe beskæftigelse og muligheder for alle mennesker: Abilities; Gender balance; Cultures, Race & Ethnicity; Pride; Generations & Age. I Danmark har ISS især fokus på arbejdet med henholdsvis Gender Balance og Cultures, Race & Ethnicity, forklarer Christian Lauritzen, People & Culture Director i ISS Danmark.

”Som mange andre virksomheder arbejder vi med at øge andelen af kvinder i vores ledelseslag. Det har heldigvis ændret sig positivt over de sidste år, men vi skal stadig gøre noget for at opnå en mere ligelig fordeling på alle ledelsesniveauer.”

ISS har et mål om, at der i 2025 skal være mindst 40 pct. kvinder på tværs af alle ledelseslag. I dag er cirka 33 procent af lederstillingerne i ISS besat af kvinder. 

ISS har øvet sig i mange år
Som en multikulturel virksomhed, der beskæftiger mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, har ISS haft fokus på kultur og etnicitet i årtier.

”Alene i ISS Danmark har vi over 100 nationaliteter, så vi er vant til at arbejde med diversitet, både som en grundsøjle i vores mangfoldighedspolitik, men også som et reelt forretningsvilkår. Vil vi have succes og have en arbejdsstyrke, som er til stede, når den skal være det, skal vi også være dygtige til at have folk fra forskellige dele af verden. For når man har at gøre med en større gruppe mennesker med forskellige kulturer, kan det give udfordringer, som vi skal være klar til at møde, så mennesker med forskellige baggrunde kan arbejde effektivt sammen. Når det sker, skaber man integration ud af diversitet. Det har vi øvet os på i mange år, og det giver bonus nu. Det er samme grundindstilling, vi skal bruge til at blive bedre til også at inkludere LGBTQIA+personer, forskellige generationer og personer med fysiske eller psykiske udfordringer,” siger Christian Lauritzen.

Tre løfter til medarbejderne
Diversitetsarbejdet i ISS understøttes af servicegigantens nye employee value proposition ’A place to be you’, der rummer tre løfter til medarbejderne fra arbejdspladsen ISS.

Be who you are fortæller, at du hos ISS kan være dig selv uanset seksualitet, etnicitet og religion. Become what you want signalerer, at vi er en virksomhed, hvor du kan skabe dig en karriere i vores globale organisation. Endelig siger vi med Be part of something bigger, at du her træder ind i en stor verdensomspændende koncern, hvor du bliver del af et fællesskab med mere end 350.000 kollegaer i over 30 lande.

Mangfoldige teams er mere produktive
ISS har selv bidraget til dokumentationen bag den stadig mere udbredte erkendelse i erhvervslivet af, at det lønner sig for virksomheder at arbejde fokuseret med D&I. En undersøgelse, ISS lavede i samarbejde med PwC, så på, hvad mangfoldighed og integration betød for bundlinjen. Men det skete fra en anden synsvinkel end lignende undersøgelser.

”Typisk har den slags undersøgelser haft fokus på specialister. For eksempel kan innovationsgraden i en virksomhed måske være højere, hvis du råder over forskellige perspektiver og flere indgange til problemløsning. Men vi havde fokus på vores servicemedarbejdere – folk, der laver mad og gør rent. Og undersøgelsen viste, at de teams, der var mangfoldige målt både på generationer, etnicitet og køn, var mere effektive og produktive. Specielt de teams, hvor teamlederen tog et ansvar for at lave integrationen af folk med forskellige baggrunde,” siger Christian Lauritzen. 

Servicemanagere løfter stort ansvar
Teamlederen – eller servicemanageren, som ISS kalder sin førstelinjeleder – har altså et stort ansvar for, at koncernens D&I-indsats lykkes. 

”Det er et ekstremt vigtigt ledelseslag i vores organisation. Hele grundessensen af vores virksomhed er, at vores servicemanagere kan favne et team af ofte forskellige kolleger og få dem til at fungere sammen og præstere kollektivt. Udover at være meget dygtige er vores servicemanagere også ISS’ ansigt udadtil over for vores kunder og for langt størstedelen af vores medarbejdere.”

Alle servicemanagere hos ISS gennemgår derfor også et relativt langt og intensivt uddannelsesforløb.

”Uddannelsen handler først og fremmest om det at træde ind i lederrollen og lede mangfoldige teams og kunne forstå de udfordringer, der kan opstå, når de har at gøre med diverse teams.”

God til integration 
ISS har igennem mange generationer været gode til at integrere mennesker, som på den ene eller anden måde befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, i beskæftigelse.

”Det gælder i særdeleshed mennesker med en anden kultur og etnicitet, men det kan også være mennesker med funktionsnedsættelse, hjemvendte soldater, veteraner med PTSD, personer med psykiske udfordringer og mange andre, som kan være udfordrende at inkludere for andre virksomheder,” siger Margot Slattery. 

Grundidéen er den samme, men kan komme forskelligt til udtryk, alt efter hvor i verden ISS opererer.

”Vi driver også virksomhed i Indonesien, Indien og andre steder, hvor vi løfter mange mennesker ud af fattigdom. Vi har omkring 50.000-60.000 medarbejdere i Indonesien og Indien, og for mange af de mennesker er ISS en mulighed for at brødføde familien. I de lande har vi også fokus på grundlæggende færdigheder. Det kan være hjælp til at lære at læse og skrive, tilegnelse af et fremmedsprog eller undervisning i husholdningsøkonomi,” siger Margot Slattery.  

I Danmark kan en tilsvarende indsats handle om at give flygtninge og indvandrere, der kommer til landet, et meningsfyldt sted, hvor de hører til i starten.

”Vi har arbejdet meget med de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark det seneste halve år, og vi har hjulpet en del i beskæftigelse. Fordi vi er en multinational virksomhed, har vi kunnet drage fordel af de ukrainske medarbejdere, vi havde i forvejen, men vi har også haft gavn af medarbejdere, der taler russisk eller polsk eller på anden måde har redskaberne til at bygge bro til flygtningene,” siger Christian Lauritzen. 

Et fællesskab at træde ind i 
I Danmark er den type ISS-indsatser ifølge Christian Lauritzen ofte kendetegnet ved en særlig ånd og motivation blandt medarbejderne.

”Der hersker en dejlig græsrodsenergi, når vi løser den slags opgaver i Danmark. Det bliver en mindre topstyret D&I-strategi, der kommer til udtryk, og som er drevet af, at alle vores mellemledere har social bevidsthed, gerne vil hjælpe mennesker, der er anderledes, og er dygtige til at integrere dem, så de får en arbejdsfamilie at træde ind i.”

Danske ISS er en af verdens førende servicekoncerner inden for Workplace Experience og Facility Management. C25-virksomheden har mere end 350.000 medarbejdere globalt, og er dermed Danmarks største virksomhed målt på antallet af medarbejdere. I den danske del af ISS er der 6000 medarbejdere.

Læs mere på www.dk.issworld.com

At prioritere diversitet og inklusion er ikke bare det rigtige at gøre. Det giver også økonomisk mening for virksomhederne, og det skaber større social samhørighed i vores samfund. Vi har alle en pligt til at forsøge at gøre målet om inklusion til virkelighed.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...