Sponseret indhold

Diversitet står på skuldrene af tillid og åbenhed

KPMG støtter og deltager i Copenhagen Pride og rummer selv initiativet QueerSpace, som arbejder for at fremme LGBTQ+-rettigheder i samfundet generelt og internt i KPMG.

Af:

Tillid, åbenhed og empati er grundlaget for, at KPMG kan arbejde aktivt og succesfuldt på at fremme en mangfoldig kultur, der er inkluderende og giver plads til, at alle medarbejdere kan udføre et godt stykke arbejde og gøre karriere.

Hvis vi vil fremme diversitet og en mangfoldig kultur i vores organisationer, må arbejdet nødvendigvis bygge på, at vi har tillid til hinanden – lige fra den første gang vi møder hinanden,” siger Morten Mønster, CEO og Senior Partner i KPMG Danmark.

Og når det gælder tillid, er danske virksomheder privilegerede og har en global konkurrencefordel, hvis de griber den, mener han.

”Verden i dag viser os, at vi efter Murens fald nok har undervurderet, hvor forskellige kulturer kan være, bare inden for Europa, men også globalt, og i modsætning til en række andre kulturer har vi i Danmark som udgangspunkt tillid til hinanden. Tillid er også grundlaget for, at vi som stor revisions- og rådgivervirksomhed kan arbejde aktivt og succesfuldt på at fremme en mangfoldig kultur, der er inkluderende og giver plads til, at alle medarbejdere kan udføre et godt stykke arbejde og gøre karriere uanset køn, seksuelle præferencer, etnicitet, religion, handikap og social baggrund.”

Alle skal føle sig velkomne
Først og fremmest bør man som virksomhedsleder have fokus på diversitet, fordi det ganske enkelt er det rigtige at gøre rent medmenneskeligt, mener Morten Mønster.

”Vi bruger størstedelen af vores vågne timer i en arbejdssammenhæng, og der skal vi alle føle os velkomne og accepterede som dem, vi er. Som arbejdsplads bør vi også afspejle det samfund, vi er en del af, og som vi forsøger at påvirke gennem vores rådgivning og revision af både offentlige og private virksomheder. For at kunne tilbyde vores kunder de bedste løsninger og blive ved med at være innovative har vi brug for nye ideer og perspektiver, så i sidste ende handler diversitet også om, at det er en god forretning. Og så er diversitet jo også noget, som særligt de yngre generationer forventer, at vi har fokus på. Derfor handler diversitet også om at kunne tiltrække talenter og nye medarbejdere.”

Hønen og ægget
Mere end 41 forskellige nationaliteter er i dag samlet i KPMG Danmark. Her begynder virksomhedens arbejde med diversitet og integration af alle uanset baggrund allerede i kandidaternes første oplevelse af deres potentielle nye arbejdsplads – KPMG.

”Diversiteten sker ikke af sig selv. Vi arbejder selvfølgelig bevidst med nogle ting, men det bliver lidt som med hønen og ægget. Hvad kommer først? Når eksempelvis en ny, international medarbejder kommer til os og køber ind på det åbne og brobyggende miljø, vi står for i KPMG, kommer vi også nemmere frem til i samtalen, at et samarbejde vil være en god idé. Allerede fra første del af ansættelsesprocessen viser vi åbenhed og prøver at finde muligheder, så vi får nye dygtige mennesker ombord. Et tillidsfuldt og empatisk første møde er grundlaget for al vores arbejde med diversitet.”

Medarbejdernes initiativ
KPMG støtter Copenhagen Pride økonomisk og rummer derudover initiativet QueerSpace, som arbejder for at fremme LGBTQ+-rettigheder i samfundet generelt og internt i KPMG ved at skabe opmærksomhed om og forståelse for LGBTQ+-problematikker.

”Når både det første møde med nye medarbejdere og siden det miljø, de arbejder i, er præget af tillid, empati og åbenhed, får vi medarbejdere, der selv tager initiativ til at arbejde for større diversitet i KPMG. Det er QueerSpace et godt eksempel på. Det er et initiativ, som er startet af engagerede medarbejdere, som gerne vil drive den her agenda, og det har de fra starten haft fuld opbakning til fra ledelsen.”

Rumme udenlandske kandidater
Arbejdet med diversitet får helt konkret enorm strategisk værdi for KPMG, når det handler om KPMG’s eksistentielle behov for at tiltrække tilstrækkeligt med statsautoriserede revisorer. For lige som sundhedsvæsenet fattes læger, er statsautoriserede revisorer en mangelvare i revisionsbranchen.

”De statsautoriserede revisorer er vores bread and butter, og det står centralt på diversitetsagendaen i vores branche, at vi skal blive endnu bedre til at eksaminere og rumme udenlandske kandidater, der kommer med en revisoreksamen fra et andet land og måske aldrig vil kunne lære dansk godt nok til at bestå den ekstremt svære danske eksamen til statsautoriseret revisor. Den problemstilling samarbejder vi også med Erhvervsstyrelsen om at finde en løsning på.”

Begunstiget af familieforøgelse
Diversitet handler også om et opgør med kulturbestemte forventninger til køn og kønsroller. For at gøre det lettere at blive forældre og samtidig have en karriere som revisor og rådgiver har KPMG netop vedtaget en række initiativer under overskriften Parent Growth. Initiativerne omfatter blandt andet 24 ugers betalt barsel til både forældre og medforældre, barsel efter kun tre måneders ansættelse, fuld løn under sorgorlov og 1., 2. og 3. barns sygedag.

”Vi har i vores branche med mange unge mennesker at gøre, og både de – og de mere erfarne medarbejdere – skal kunne tage orlov, når de bliver begunstigede af familieforøgelse, og det må simpelthen ikke være en stopklods for hverken kvinder eller mænds mulighed for at gøre karriere i revisions- og rådgivningsfaget, at de bliver forældre,” siger Morten Mønster.

Derudover ønsker KPMG med et nyt SR-akademi at gøre det nemmere at kombinere det almindelige revisorarbejde, fritid og familie med at læse til statsautoriseret revisor. Det er en eksamen, der ellers lægger meget beslag på fritid og familie, da de studerende hidtil har skullet studere i deres fritid. Nu giver KPMG fri hver fredag til undervisning, fælles eksamenstræning hver anden fredag og 20 ekstra studiedage til fri disposition.

Kultur er vigtigere end krav
KPMG har også vedtaget måltal for kønsfordelingen i alle ledelseslag. Virksomheden sigter mod 40 procent kvinder i bestyrelsen i 2026 og minimum 35 procent på andre ledelseslag i 2030.

” Vi mener, vi har sat nogle realistiske målsætninger på den korte bane, som vi nu er modne til at kunne opnå. Samtidig arbejder vi aktivt på at ændre kulturer både internt og i samfundet, så vi på den lange bane kan opnå endnu mere diversitet – ikke bare i KPMG, men i samfundet som helhed.  Så vi ser hele tiden neutralt og balanceret på det. Vi tror ikke på krav, der trækkes ned over hovedet på folk, der skal rekruttere, men på, at det skal kunne løses naturligt i en inkluderende og tillidsfuld kultur, hvor diversiteten trives, og medarbejderne motiveres, uanset baggrund.”

Når både det første møde med nye medarbejdere og siden det miljø, de arbejder i, er præget af tillid, empati og åbenhed, får vi medarbejdere, der selv tager initiativ til at arbejde for større diversitet i KPMG.

Mest læste på BusinessReview.dk

Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...