Sponseret indhold
Rikke Skov Thomas, teamleder og national key account manager, Nomeco

Rikke Skov Thomas har på akademiuddannelsen i ledelse på Cphbusiness oplevet, hvor stor en effekt det har at sætte sig på skolebænken og se sig selv i øjnene som leder. Og kort efter hendes eksamen betød corona, at hendes nye viden skulle sættes i spil på uforudsete måder i jobbet som teamleder og national key account manager hos lægemiddelgrossisten Nomeco.

For mig har den røde tråd gennem uddannelsen været, at det, jeg lærte, var meget håndgribeligt og nemt at omsætte til min dagligdag som leder,” siger Rikke Skov Thomas. Hun er teamlader for kundeservice og national key account manager i Nomecos afdeling, som servicerer landets sygehusapoteker, og hun har med virksomhedens opbakning taget akademiuddannelsen i ledelse på Cphbusiness.

”Jeg har tidligere været igennem en intern lederuddannelse, men ville gerne have endnu flere værktøjer og lære håndværket ledelse bedre at kende.”

Rikke Skov Thomas valgte at tage et fag hvert andet semester.

”Man kan selv skrue akademiuddannelsen på Cphbusiness sammen, så den passer med ens job. Min mand læste også, så vi skiftedes til at have et modul om foråret og efteråret. Jeg tog altså et modul om året, så uddannelsen varede i alt lidt længere tid end normalt – nemlig fem år. Omvendt havde jeg gavn af en pause efter hvert fag, så jeg kunne prøve det, jeg havde lært, af. På den måde havde jeg tid til at absorbere det og omsætte det til noget konkret.”

Afsæt i virksomheden
Udover de tre obligatoriske fag – ledelse i praksis, organisation og arbejdspsykologi og det strategiske lederskab – valgte Rikke Skov Thomas de to fag projektledelse og forandringsledelse. Både opgaverne undervejs og afgangsopgaven tog afsæt i hendes egen virksomhed. Hendes afgangsprojekt handlede om, hvordan Nomeco kunne sikre gode samarbejdsrammer og kollega-relationer mellem to lokationer, som tidligere var samlet på én lokation.

”Før sad vi alle i Sydhavnen, men nu er lagerdelen flyttet til Køge, hvor vi har bygget Nordeuropas største lægemiddellager. Jeg har haft god sparring med min daværende chef under uddannelsen. Det var vigtigt, at de opgaver, jeg lavede, gav mig noget, jeg kunne bruge. Der er noget i det både for mig og for virksomheden. Jeg tror ikke, man skal være så bange for at spørge sin virksomhed om videreuddannelse. Jeg tror, at mange flere virksomheder er klar til at give videreuddannelse, end mellemledere er klar over.”

Ny læring i spil under corona
Rikke Skov Thomas blev færdig med sin akademiuddannelse i januar 2020. To måneder senere satte corona landet og erhvervslivet på den anden ende, og al ny læring skulle sættes i spil på uforudsete måder.

”Der har været usandsynlig travlt på de mest mærkelige måder, vi nogensinde har arbejdet på, og på mange punkter vil vores virkelighed være en anden efter corona. Hvis man for to år siden havde sagt til mig, at min afdeling skulle arbejde fjernstyret fra 1. marts 2020, havde jeg sagt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det kan det. Det er blevet tydeligt for os, hvor meget vi kan gøre fjernstyret, men det er bestemt også blevet tydeligt for mig som teamleder, hvad vi lige præcis ikke kan. Jeg kan på nogle punkter give mine medarbejdere større fleksibilitet, men jeg mangler helt klart noget samling i dagligdagen. Der er nogle vigtige værktøjer, vi bruger for at holde styr på vores drift, og de daglige tavlemøder fungerer bare ikke via computer.”

Den største øjenåbner
Akademiuddannelsen i ledelse på Cphbusiness bliver næppe sidste gang, Rikke Skov Thomas griber en mulighed for at videreuddanne sig. For nu har hun oplevet og mærket, hvor stor en effekt det har at sætte sig på skolebænken og se sig selv i øjnene som leder.

”Den største øjenåbner for mig er, at jeg intenst og håndgribeligt har arbejdet med mit eget lederskab. Hvordan gør jeg som leder, og hvornår er det hensigtsmæssigt at gøre det ene eller andet? Jeg er blevet bevidst om min egen blinde vinkel, og det var ikke sket, hvis ikke jeg havde taget den uddannelse. Ét er at tage på seminar og arbejde lidt med sin egen ledelse, men at arbejde med sin ledelse kontinuerligt gennem i mit tilfælde fem år. Det tvinger dig til at være enormt bevidst om, hvilke lederstile du skal bruge hvornår, og hvordan du skal kommunikere i forhold til både medarbejdere, andre mellemledere på samme niveau og ledere over dig selv.  Det har jeg haft stor glæde af. Det motiverer dig også, at du er nødt til at losse dig selv bag i, når du læser i fem år. Du kan ikke gemme dig, når det ikke er rart. Du er nødt til at se nogle af dine egne svagheder i øjnene, for det er vigtigt at kende både sine styrker og svagheder.”

Akademiuddannelsen i ledelse på Cphbusiness er en erhvervsrettet videreuddannelse, der sammen med to års efterfølgende erhvervserfaring giver adgang til diplomuddannelsen i ledelse. Akademiuddannelsen i ledelse består af tre obligatoriske fag og en række valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. En akademiuddannelse tager typisk tre år at gennemføre med et til to fag pr. semester. Hvert fag har en varighed på cirka tre til seks måneder.

Se mere på www.cphbusiness.dk/ledelse

Det var vigtigt, at de opgaver, jeg lavede, gav mig noget, jeg kunne bruge. Der er noget i det både for mig og for virksomheden.

MEST LÆSTE