Sponseret indhold

Vi NÆRMER OS SIDSTE UDKALD

Af:

Danmark halter gevaldigt bagefter på klimamålene, og det er snart urealistisk, at vi når dem, hvis vi ikke går markant anderledes til værks.

Skrevet af: Troels Johansen, Chefkonsulent IT-Branchen

IT-Branchen peger derfor på fem områder, hvor vi allerede i dag kan høste store, grønne gevinster ved mere udbredt brug af eksisterende digitale løsninger. En netop udgivet rapport fra den grønne tænketank Concito slår fast, at vi ikke bare er bagud mht. de nuværende klimareduktioner, men at regeringen også har overvurderet effekten af de fremtidige reduktioner. Dermed bliver det svært, og snart også umuligt, at nå klimamålene på 50% reduktion af CO2 i 2025 og 70% reduktion i 2030. 

”Regeringen har overvurderet effekten af de eksisterende klimatiltag, og været alt for optimistiske i forhold til, hvad der kommer lige om lidt for at redde os. Der er stor risiko for, at Danmark ikke når målene og dermed står vi med en accelererende klimakrise, der vil gå alvorligt ud over vores samfund og fremtidige generationer,” siger Troels Johansen, chefkonsulent i IT-Branchen.

Vi skal tænke kortsigtet for at opnå det langsigtede
Selvom nye teknologier som Power-to-X samt CO2-fangst og -lagring har et kæmpe potentiale for at skabe de nødvendige reduktioner i drivhusgasudledninger og klimaaftryk, er der ikke længere tid nok til at vente på disse, hvis vi skal nå klimamålene.

”Vi har ikke tid til at vente på den næste store grønne tech-revolution. Vores eneste mulighed er, at kigge på de ting, der allerede har vist sig at virke, og så sørge for at rulle dem bredt ud, så vi dermed høster en større samfundsmæssig gevinst. For vi har faktisk allerede en række klimateknogier, der kan accelerere den grønne omstilling,” udtaler Troels Johansen.

IT-Branchens har derfor identificeret fem områder, hvor man rundt om i Danmark allerede er i gang, og hvor der er store grønne gevinster, der kan høstes her og nu: 

1. Energieffektivisering af bygninger 
Vi er bagud sammenlignet med flere af vores nabolande, hvad angår indsatsen for at energieffektivisere vores bygninger. Danmark mangler en egentlig strategi for, hvordan vi optimerer og effektiviserer driften af større bygninger vha. løsninger baseret på sensorer og realtidsdata om varme/køling, elektrisk forbrug og vejr.

2. Øget og accelereret brug af Smart City-teknologier 
For at fremme udbredelsen af Smart City-teknologier, skal man identificere, samle og dele succeserne samt best practice-metoder og værktøjer i kommunerne. De nødvendige investeringer kan hjælpes på vej via eksisterende og nye miljøforbedringspuljer, ligesom kommunerne skal have mulighed for at af prøve løsninger af under alternative rammebetingelser og regulering. 

3. Tilgængeliggørelse og udnyttelse af forsyningsdata
For at indfri klimapotentialerne skal det sættes penge af til at forsyningsdata sættes fri, så alle får adgang til dem og kan lave nye miljøbesparende løsninger. Der skal også sættes penge af til udrulning af digitale målere ligesom der er behov for at foretage en samlet revision af forsyningslovene (el, gas, varme, vand m.m.). 

4. Intelligente digitale løsninger til et fleksibelt energinet og -forbrug
Der bør hurtigst muligt nedsættes en tværfaglig taskforce, som skal udarbejde en handlingsplan for digitaliseringsindsatser på energi-, forsynings- og klimaområdet. Samtidig skal der udarbejdes en analyse af, hvordan man fremmer et fleksibilitetsmarked. Derefter skal der tages politisk stilling til, hvordan vi bedst muligt fremmer et fleksibelt energinet og -forbrug. 

5. Bedre udnyttelse af datacentres overskudsvarme
Der bør udarbejdes en national handlingsplan for fjernvarmeselskabernes udnyttelse af overskudsvarme fra eksisterende og nye datacentre, så der bliver indgået de samarbejder, der skal til for at sikre investering i opvarmning og fragt af overskudsvarmen til fjernvarmekunderne. 

”Der er for mange fatamorganaer, når vi i Danmark taler om, hvordan vi skal nå vores klimamål. Men vi bør droppe de luftige visioner og i stedet dele de gode cases og investere i og implementere de grønneste løsninger her og nu. Vi har ikke tid til andet,” slutter Troels Johansen.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Nikolaj 3
Den lykkelige forbandelse, der hviler over Nikolaj Plads

Læs også

Jacob_13_HIGH-vand-byggeri
E-mobilitet og PtX bliver hjørnestenene i omstillingen af transporten
Transportens grønne omstilling er afgørende for at nå Danmarks klimaambitioner. Der har været flere bud på alternativer til de fossile...
Produktbillede 1
Avanceret batteri- og ladeteknologi til de danske elbiler
Den danske virksomhed Nerve Smart Systems står bag en avanceret og intelligent batteriteknologi, som gør det muligt at placere firmaets...
sign
Fremtidens mobilitet er delt
I en tid, hvor flere og flere mennesker flytter ind til de større byer og vi anskaffer os flere og flere biler, udvikler mobilitetsbegrebet...