Sponseret indhold
Værktøj skal lette arbejdet med at implementere lovsammenskrivning
Juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark

Ejendomsbranchen har i disse måneder travlt. For til sommer træder sammenskrivningen af lejeloven i kraft, og det betyder, at alle paragraffer skal findes nye steder. Derfor har EjendomDanmark og Poul Schmith/Kammeradvokaten udarbejdet en paragrafnøgle, der kan hjælpe alle i det daglige arbejde.

Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven har været længe undervejs, men nu er den vedtaget, og allerede fra 1. juli i år træder den i kraft.

”Det giver os i ejendomsbranchen et meget kort vindue til at få landet en meget omfattende opgave, når blandt andet brevskabeloner, lejekontrakter og vejledninger skal opdateres. Jo flere hjælpeværktøjer, vi derfor kan have, jo lettere bliver det at komme i mål med denne bundne opgave,” siger juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Branchens organisation har i samarbejde med Poul Schmith/Kammeradvokaten derfor udarbejdet en paragrafnøgle, der skal fungere som et hjælpeværktøj. Den findes både i en fysisk og i en digital form.

En vejviser til paragrafferne
Formålet med den nye paragrafnøgle er, at det skal være lettere for branchens medarbejdere at navigere i den nye lovgivning. Derfor fungerer den dels som et opslagsværk til at finde ud af, hvilken bestemmelse i den nye lovgivning, der svarer til den tidligere, dels er der tilføjet noter med bemærkninger til ændringer i bestemmelsernes ordlyd.

“Paragrafnøglen vil forhåbentlig både lette arbejdet nu-og-her og i den lange periode efter ikrafttrædelsen, hvor vi alle skal have udskiftet vores rygradsviden om lejelovgivningen,” siger Lena Hartmann.

Nøglen kan hentes både på EjendomDanmarks og Kammeradvokatens hjemmeside. Udover den har også Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet en paragrafnøgle.

PODCAST

MEST LÆSTE